Powrót

Zezwolenie na pracę - powierzenie pracy o innym charakterze

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-06-24

W zezwoleniu na pracę określa się m.in. stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca. Powierzenie cudzoziemcowi pracy na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu uważa się za nielegalne. Jednak nie zawsze. Przepisy umożliwiają bowiem wykonywanie pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę. W jakich okolicznościach? Odpowiadamy.

Przepisów dotyczących zezwolenia na pracę należy szukać przede wszystkim w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 88). To w tym dokumencie czytamy m.in., że zezwolenie na pracę jest wydawane dla określonego cudzoziemca i zawarte są w nim informacje o:

 • podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi,
 • stanowisku lub rodzaju pracy wykonywanej przez cudzoziemca,
 • najniższym miesięcznym wynagrodzeniu cudzoziemca na danym stanowisku,
 • wymiarze czasu pracy albo liczbie godzin pracy w tygodniu lub miesiącu,
 • rodzaju umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okresie ważności zezwolenia.  

 

Powierzenie innej pracy lub pracy na innym stanowisku

W art. 2 ust. 1 pkt 22a ww. ustawy znajduje się definicja powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy. Wynika z niej, że za nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcowi uznaje się m.in. wykonywanie pracy na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w odpowiednim zezwoleniu na pracę, z zastrzeżeniem m.in. art. 88f ust. 1b.

Przepisy umożliwiają zatem powierzenie cudzoziemcowi (zatrudnionemu na zezwoleniu na pracę) pracy innego rodzaju lub na innym stanowisku niż wskazane w zezwoleniu na pracę.

 

Czytaj także: Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi a powiadomienie o podjęciu lub niepodjęciu pracy

 

Wspomniana wyżej definicja odsyła do art. 88f ust. 1b, w którym czytamy:

 

„Podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy może powierzyć mu na okresy łącznie nieprzekraczające 30 dni w roku kalendarzowym wykonywanie pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, jeżeli zostały spełnione pozostałe warunki określone w zezwoleniu na pracę oraz wymagania, o których mowa w art. 88d. (art. 88d. Uzyskanie zezwolenia na pracę nie zwalnia z określonych odrębnymi przepisami wymogów, od spełnienia których uzależnione jest wykonywanie zawodów regulowanych lub działalności.) W takim przypadku uzyskanie zezwolenia na pracę określającego nowe okoliczności nie jest wymagane.”

Czyli pracodawca może krótkotrwale powierzyć cudzoziemcowi inne obowiązki, na innym stanowisku, przez okres do 30 dni w roku kalendarzowym. Ważne jest w tym przypadku sformułowanie „w roku kalendarzowym”. Pracodawca może więc więcej niż raz, jeżeli ma zezwolenie na pracę ważne dłużej niż rok, powierzyć cudzoziemcowi pracę innego rodzaju, na innym stanowisku przez maksymalnie 30 dni.

 

Nie zawsze jest to zmiana stanowiska

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden przepis, który umożliwia zmianę warunków pracy bez konieczności zmiany zezwolenia na pracę. Chodzi o art. 88f ust. 1a, w którym czytamy m.in., że zmiana nazwy stanowiska, na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków nie wymaga wydania nowego zezwolenia na pracę.

 

Czytaj także: Kiedy nie trzeba uzyskiwać nowego zezwolenia na pracę?

 

Jak czytamy w wyjaśnieniach Departamentu Rynku Pracy, które nie są źródłem prawa, ale rzucają pewne światło na przepisy ustawy o promocji zatrudnienia:

„W praktyce nie zawsze okoliczność zmiany stanowiska cudzoziemca wydaje się jednoznaczna. Z tego względu należy wziąć pod uwagę, czy mamy do czynienia z rzeczywistą zmianą stanowiska pracy, czy też z modyfikacją nazwy stanowiska bez istotnej zmiany dotychczasowego zakresu obowiązków pracownika.”

Oznacza to, że jeżeli mamy do czynienia jedynie z modyfikacją nazwy stanowiska, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu głównych obowiązków pracownika, nie trzeba uzyskiwać nowego zezwolenia. Nie trzeba też korzystać z krótkotrwałego (30 dni w roku kalendarzowym) powierzenia pracy innego rodzaju lub na innym stanowisku. 

 

Szczegółowych informacji na temat zatrudniania cudzoziemców udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19 524.

 

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Czy pracodawca może powierzyć pracę w innym miejscu niż wskazane w umowie?
  Miejsce lub miejsca wykonywania pracy są wskazane w umowie o pracę. Czy pracodawca może powierzyć pracownikowi pracę w innej lokalizacji niż ta wskazana w umowie? Odpowiadamy.

 • Jak bezpiecznie szukać ofert pracy w Internecie?
  Szukając pracy przez Internet warto zachować ostrożność, aby nie paść ofiarą oszustwa. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci uniknąć pułapek.

 • Jak zatrudnić obywatela Ukrainy? Instrukcja krok po kroku
  Pracodawca, który planuje zatrudnienie obywatela Ukrainy powinien wiedzieć, że do podpisania umowy nie wystarczy jedynie potwierdzenie obywatelstwa ukraińskiego. Przede wszystkim należy upewnić się, że cudzoziemiec ma tytuł do legalnego pobytu w Polsce. Od czego zacząć? Jak legalnie powierzyć pracę obywatelowi Ukrainy? Wyjaśniamy.

 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Lipiec 2024 r.
  1 lipca 2024 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydłuża ona legalny pobyt obywateli Ukrainy w RP i wprowadza zmiany w powiadomieniu, które legalizuje ich pracę. Przedstawiamy najważniejsze zmiany dotyczące pobytu i pracy obywateli Ukrainy w RP.

 • Nielegalne zatrudnienie lub nielegalna inna praca zarobkowa
  Pojęcie nielegalnej pracy najczęściej kojarzy się z zatrudnianiem cudzoziemców. Dotyczy ono jednak wszystkich pracowników. Co dokładnie oznacza? Odpowiadamy.

 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - wpis i decyzja
  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi legalizuje pracę obcokrajowców z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy w Polsce. Gdzie się je uzyskuje? Czy wydawane jest w formie decyzji? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie jednolite a zmiana pracodawcy
  Zezwolenie jednolite, czyli zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, łączy w sobie dokumenty legalizujące pobyt i pracę. Cudzoziemiec, który je posiada może być zatrudniony na warunkach zapisanych w decyzji wojewody. O czym powinien pamiętać obcokrajowiec posiadający zezwolenie jednolite? Odpowiadamy.

 • Paszport i inne dokumenty cudzoziemca przebywającego w Polsce
  Cudzoziemiec, który przebywa w Polsce powinien mieć ważny dokument uprawniający go do tego. Ponadto ma obowiązek posiadać ważny dokument podróży. Jeżeli dodatkowo chce pracować w RP, musi mieć dokument, który uprawnia go do pracy, chyba że jest z tego obowiązku zwolniony, np. jako absolwent szkoły ponadpodstawowej w Polsce.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy