Powrót

Zatrudnienie młodocianego w czasie wakacji

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-07-17

Dla wielu młodych ludzi okres wakacyjny to dobra okazja do podjęcia pracy tymczasowej oraz zdobycia nowego doświadczenia. Na jakich zasadach można zatrudniać pracowników młodocianych i jakie mają przywileje?

Zasady dotyczące zatrudnienia pracowników młodocianych określa art. 191 Kodeksu pracy. W jego rozumieniu pracownikiem młodocianym, jest osoba, która ukończyła 15 lat, ale nie przekroczyła 18. roku życia.

 

Kim jest pracownik młodociany?

Na zasadach pracownika młodocianego może być zatrudniona osoba, która:

 • ma ukończoną co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową,
 • posiada świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca którą będzie wykonywać nie zagraża jej zdrowiu,
 • ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15. lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat,
 • ukończyła 18 lat w trakcie nauki w ośmioletniej szkole podstawowej, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym ukończyła tę szkołę.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi młodocianemu opiekę i pomoc niezbędną do wykonywania powierzonej pracy w sposób właściwy i bezpieczny.

 

Warunki zatrudnienia pracownika młodocianego

Pracownik młodociany może wykonywać tylko prace lekkie, czyli takie, które nie powodują zagrożenia jego życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego, a także nie przeszkadzają w wykonywaniu obowiązku szkolnego. Wykaz prac lekkich określa pracodawca zawsze po uzyskaniu zgody lekarza medycyny pracy oraz po zatwierdzeniu  przez właściwego inspektora pracy. Z wykazem prac lekkich, jakie będzie mógł wykonywać pracownik młodociany, pracodawca ma obowiązek zapoznać takiego pracownika przed rozpoczęciem pracy.

Do prac lekkich należą, na przykład:

 • zbieranie owoców,
 • obsługa komputera i urządzeń biurowych,
 • roznoszenie ulotek,
 • sprzątanie pomieszczeń oraz prace porządkowe wokół budynków,
 • porządkowanie dokumentacji biurowej (z ograniczeniem dźwigania ciężarów).

Czas pracy pracownika młodocianego

Jeśli pracownik młodociany ma ukończone 16 lat i podejmuje pracę w czasie wakacji szkolnych, to jego wymiar czasu pracy nie może przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. W przypadku 15-latków wymiar czasu pracy wynosi 6 godzin dziennie i 30 godzin tygodniowo. Ten wymiar czasu pracy obowiązuje również w przypadku, gdy dana osoba chce pracować u więcej niż jednego pracodawcy. Przy podpisywaniu umowy pracodawca ma obowiązek uzyskać od pracownika oświadczenie o zatrudnieniu albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy. Ponadto, pracownik młodociany między 16. a 18. rokiem życia nie może pracować w porze nocnej ani w godzinach nadliczbowych. Oprócz skróconej normy dobowej i tygodniowej czasu pracy, młodociani pracownicy muszą mieć zapewnioną 30-minutową, niepodzielną przerwę w dniach, w których pracują powyżej 4,5 godziny.

 

Formy zatrudnienia pracownika młodocianego

Umowa zawierana jest na czas wakacji, a zatem na okres maksymalnie 3 miesięcy. Przy zatrudnieniu pracownika młodocianego dopuszczalne są formy zatrudnienia takie jak:

 • umowa o pracę na czas określony,
 • umowa z agencją pracy tymczasowej,
 • umowa zlecenia,
 • umowa o dzieło.

Przed przyjęciem do pracy, bez względu na rodzaj zawartej umowy, pracodawca ma obowiązek, na własny koszt, skierować pracownika młodocianego na badania lekarskie oraz przeszkolić go w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Wynagrodzenie pracownika młodocianego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w tym pracownik młodociany, który podjął zatrudnienie pierwszy raz w życiu, ma prawo do 100% wynagrodzenia minimalnego (przy uwzględnieniu proporcji wynagrodzenia do wymiaru etatu). W przypadku wynagrodzenia wypłacanego na podstawie przepracowanych godzin, minimalna stawka godzinowa wynosi 17 zł brutto.

Szczegółowych informacji na temat zatrudniania pracowników młodocianych udziela Państwowa Inspekcja Pracy.

O tym jak zatrudnić osobę niepełnoletnią przeczytacie również w poradniku opracowanym przez serwis dokariery.pl.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Kodeks pracy, dział IX: Zatrudnianie Młodocianych

www.pip.gov.pl

 

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Dni wolne na poszukiwanie pracy
  Pracodawca wypowiedział z Tobą umowę o pracę? Sprawdź, czy przysługują Ci dodatkowe dni wolne na poszukiwanie nowej pracy!

 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
  Kodeks pracy definiuje podnoszenie kwalifikacji zawodowych jako zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Jakie obowiązki ma pracodawca w związku z dokształcaniem swoich pracowników?

 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony jest na finansowanie działalności socjalnej, różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej czy opieki nad dziećmi. Kto jest uprawniony do tych świadczeń i kiedy możemy z nich skorzystać?

 • Skrócenie okresu wypowiedzenia
  Okres wypowiedzenia umowy o pracę ma na celu ochronę interesów zarówno pracownika, jaki i pracodawcy. Co w przypadku, jeśli to właśnie w interesie pracownika czy pracodawcy jest wcześniejsze rozwiązanie umowy?

 • Umowa lojalnościowa
  Umowa lojalnościowa, zwana inaczej umową o zakazie konkurencji, ma na celu zabezpieczenie interesów pracodawcy przed ewentualnym, niepożądanym zachowaniem aktualnie zatrudnionych osób, jak i byłych pracowników. Zakaz konkurencji reguluje art. 101 Kodeksu pracy.

 • Tata w pracy
  Przepisy prawa pracy związane z opieką nad dzieckiem

 • Nagroda jubileuszowa dla pracownika
  Nagroda jubileuszowa jest premią pieniężną dla pracownika z wieloletnim stażem. Jaki staż pracy uprawnia do otrzymania takiej nagrody i komu ona przysługuje?

 • Zwolnienia grupowe
  W ostatnim czasie, w związku pogorszeniem się sytuacji na rynku pracy wywołanym przez COVID-19, wzrosła liczba zwolnień grupowych. Warto wiedzieć, kiedy pracodawca może przeprowadzić zwolnienie grupowe oraz jakie prawa ma pracownik.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.