Powrót

Zasiłek dla bezrobotnych po opiece nad dzieckiem

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2019-10-28

Kobiety często pytają, czy będzie im przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych po urlopach/ zasiłkach związanych z rodzicielstwem? Podpowiadamy, kiedy rejestracja w urzędzie pracy jest możliwa i czy zasiłek dla bezrobotnych będzie przysługiwał!

Podstawowym warunkiem uzyskania zasiłku dla bezrobotnych jest rok pracy w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację z co najmniej minimalny wynagrodzeniem, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Do 365 dni uprawniających do nabycia świadczenia zaliczane są również inne okresy, tj. pobieranie zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia.

 

Urlopy macierzyński, rodzicielski, wychowawczy

 

W przypadku kobiet, które korzystały z urlopów związanych z opieką nad dzieckiem (zasiłek macierzyński był wypłacany w trakcie trwania umowy o pracę), odpowiedź na pytanie: czy będzie przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych, jest prosta. Jeśli na umowie o pracę mają co najmniej minimalne wynagrodzenie – pracowały na pełen etat, zasiłek dla bezrobotnych będzie przysługiwał.

Urlop wychowawczy jest urlopem bezpłatnym, nie wpływa to jednak na utratę prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Okres ten bezwzględnie wlicza się do 365 dni, od których uzależnione jest nabycie świadczenia. Zasiłek dla bezrobotnych zostanie przyznany nawet jeśli przez ostatnie trzy lata byłaś na urlopie wychowawczym!

Rejestracja w urzędzie będzie możliwa po rozwiązaniu umowy, pod warunkiem, że nadal nie będzie wypłacany zasiłek macierzyński.

 

Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia

 

Dla kobiet, których umowa trwała do dnia porodu, zasiłek dla bezrobotnych zostanie przyznany jeśli zasiłek macierzyński naliczany był od co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Do rejestracji należy przedstawić zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania świadczenia z podstawą wymiaru jego naliczania.

Rejestracja w urzędzie pracy możliwa jest dopiero po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego.

 

Wychowawczy dla zleceniobiorcy i przedsiębiorcy

 

Osoby, które przez okres co najmniej 6 miesięcy prowadziły działalność gospodarczą lub wykonywały pracę na podstawie umowy-zlecenia i zaprzestały aktywności zawodowej z powodu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych art.6a). Można określić to jako swego rodzaju urlop wychowawczy. Okres ten zostanie zaliczony do okresu, od którego uzależnione jest nabycie prawa do zasiłku, a rejestracja będzie możliwa dopiero po zakończeniu okresu sprawowania opieki, za który składki pokrywane są z budżetu państwa.

 

Inne świadczenia z tytułu opieki nad dzieckiem

 

Osobom, które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego przysługuje świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł. Świadczenie to nie jest wliczane do okresu 365 dni, od  którego zależy nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Pobierając świadczenie można posiadać status osoby bezrobotnej.

 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Dlaczego nie każdy przedsiębiorca otrzyma zasiłek dla bezrobotnych?
  Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie przyznawane nie dla wszystkich zarejestrowanych. Jakie warunki musi spełniać przedsiębiorca, żeby otrzymać zasiłek?

 • Dla kogo zasiłek dla bezrobotnych na rok
  Sprawdź, kiedy zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na 365 dni!

 • Sposób rozwiązania umowy a zasiłek dla bezrobotnych
  Od tego, w jaki sposób zostanie rozwiązana Twoja umowa o pracę zależy, kiedy dostaniesz zasiłek dla bezrobotnych. Sprawdź, w jakich sytuacjach zasiłek przyznawany jest od razu po rejestracji, a kiedy trzeba poczekać na wypłatę świadczenia!

 • Odmowa zasiłku
  Przedstawiamy najczęstsze przyczyny odmowy przyznania zasiłku dla bezrobotnych.

 • 10 zupełnie nowych zawodów, które szturmem przejmują rynek pracy
  W ciągu ostatniej dekady rynek pracy zmienił się diametralnie. Pojawiły się nowe kierunki rozwoju, a co za tym idzie, zwiększyło się zapotrzebowanie na stanowiska, których przed kilkoma laty jeszcze nie było. Przedstawiamy Wam zestawienie 10 zupełnie nowych profesji, na które jest obecnie popyt na rynku pracy.

 • Najlepsze sposoby rekrutacji w polskich firmach w 2019 r. [Raport]
  Pracodawcy podejmują różne kroki, aby znaleźć odpowiedniego kandydata na wolne stanowisko. Oprócz podstawowych metod rekrutacji, jak rozmowa kwalifikacyjna, testy kompetencji, umiejętności oraz predyspozycji zawodowych, rekruterzy coraz chętniej sięgają po nietypowe techniki, czyli dyskusje, symulacje czy grywalizacje.

 • Agroturystyka jako forma biznesu
  A może by tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady – kto z nas choć raz o tym nie pomyślał? Planując tę formę biznesu, warto zwrócić uwagę na trendy i reklamę!

 • 27 stycznia - Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
  27 stycznia pracownicy urzędów pracy w całym kraju obchodzą Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Święto swoimi korzeniami sięga roku 1919, kiedy to Józef Piłsudski podpisał Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Dokument ten jest uznawany jako początek funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia w Polsce.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.