Powrót

Dla kogo chorobowe bez okresu wyczekiwania

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2018-12-12

Od niedawna pracujesz i… zachorowałeś? Zastanawiasz się, czy zwolnienie będzie płatne? Sprawdź!

Płatne zwolnienie lekarskie przysługuje tylko tym osobom, które opłacają składkę chorobową. Składka ta odprowadzana jest obowiązkowo od umów o pracę. W przypadku umów-zleceń to zleceniobiorca decyduje, czy chce, aby składka była odprowadzana. Należy zaznaczyć, że w obu przypadkach składka opłacana jest przez pracownika.

Samo opłacanie składki chorobowej jeszcze nie wystarczy, aby otrzymać płatne L4. Wymagany jest jeszcze minimalny okres podlegania pod ubezpieczenie chorobowe. Dla osób, które podlegają ubezpieczeniu obowiązkowo wynosi 30 dni, a dla opłacających składkę dobrowolnie 90 dni.

 

Płatne L4 bez minimalnego okresu podlegania ubezpieczeniu

 

W szczególnych sytuacjach ubezpieczony może jednak otrzymać prawo do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku bez okresu wyczekiwania. Kiedy?

Prawo do płatnego L4 od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu otrzymają absolwenci szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły bądź uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych. Od razu prawo do świadczenia otrzymają także osoby, które są niezdolne do pracy z powodu wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Chory, który posiada co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, również będzie miał prawo do płatnego zwolnienia od razu.

 

Wysokość świadczenia chorobowego

 

Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego podlegania pod ubezpieczenie chorobowe, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie, które pracownik osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy.

 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.