Powrót

Weź pożyczkę na działalność i zostań swoim szefem

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2019-10-21

Od początku funkcjonowania programu udzielono pożyczek na działalność gospodarczą na łączną kwotę 279,67 mln zł. Powstało ponad 4000 firm. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać niskooprocentowaną pożyczkę na działalność gospodarczą?

Niskooprocentowana pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej to jeden z instrumentów rynku pracy skierowany do osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej realizowany przez pośredników finansowych wybieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów usług doradczych i szkoleniowych, można otrzymać pożyczkę w wysokości do 100 proc. kosztów podjęcia działalności, nie wyższej jednak niż 20-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie do 96 784,80 zł

Oprocentowanie pożyczki jest stałe w całym okresie kredytowania i wynosi w skali roku 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (0,44 proc. w skali roku), a dla poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej opiekunów osób niepełnosprawnych 0,1 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

 

Kto może ubiegać się o pożyczkę

 

O pożyczkę mogą ubiegać się osoby bezrobotne, poszukujący pracy absolwenci, studenci ostatniego roku studiów oraz poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej.

Dodatkowe kryteria, które należy spełnić przy ubieganiu się o pożyczkę, to: niekaralność w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, nieprowadzenie działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie dokumentów. Kryteria zawierają również warunek nieprzekroczenia pomocy de minimis.

Otrzymanie pożyczki wymaga również deklaracji, nie tylko zwrotu środków w określonym terminie, ale również niezawieszania działalności, przechowywania dokumentacji czy poddawania się kontroli.

 

Możliwość umorzenia części pożyczki

 

Okres spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej nie może być dłuższy niż 7 lat, z możliwością skorzystania z karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Po upływie co najmniej 3 miesięcy od rozpoczęcia spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej można ubiegać się o pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy (do 29 035,44 zł).

Minister właściwy do spraw pracy może umorzyć jednorazowo należności z tytułu udzielonej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie pozostałej do spłaty pożyczki udzielonej na utworzenie pierwszego stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, wraz z odsetkami po spełnieniu określonych warunków.

 

Bezpłatne doradztwo i szkolenia

 

Osoby ubiegające się o pożyczkę na podjęcie działalności mogą korzystać z  bezpłatnego doradztwa i szkoleń. Pośrednicy finansowi oraz współpracujące z nimi instytucje udzielają profesjonalnych usług doradczo-szkoleniowych z niezbędnego dla pożyczkobiorcy zakresu dotyczącego zakładania i  prowadzenia działalności gospodarczej.

Lista instytucji, które świadczą usługi doradcze i udzielają pożyczek oraz wniosek do pobrania znajdują się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Mikroprzedsiębiorcy nie będą już składać wniosków o umorzenie pożyczki [Tarcza Antykryzysowa]
  Tarcza Antykryzysowa 4.0 wprowadziła kolejne zmiany dotyczące pożyczki do 5 tys. złotych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy m.in. nie będą musieli wnioskować o jej umorzenie.

 • Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców [Z uwzględnieniem przepisów Tarczy 3.0]
  Jedną z form wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej jest pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Kogo dotyczy i jakie warunki należy spełnić, aby móc się o nią ubiegać?

 • Środki na działalność gospodarczą z urzędu pracy – na co zwrócić uwagę
  Planujesz wystartować z własnym biznesem? Skorzystaj ze wsparcia urzędu pracy i złóż wniosek o jednorazowe środki na działalność gospodarczą. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę!

 • Kolejne zmiany dla przedsiębiorców
  W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii trwają prace nad kolejnymi zmianami w małym ZUS-ie. Jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

 • Dofinansowanie do zatrudnienia niani
  Planujesz powrót do pracy i potrzebujesz niani do opieki nad dzieckiem? Sprawdź, na jaką pomoc możesz liczyć!

 • Dotacja na działalność gospodarczą
  Jednym z najpopularniejszych źródeł dofinansowania działalności gospodarczej od lat są dotacje przyznawane przez urzędy pracy. W ubiegłym roku urzędy na ten cel przeznaczyły ponad 700 tys. zł. Co zrobić, żeby otrzymać dotację?

 • Nieobecności, które moją znaczenie przy bonie na zasiedlenie
  Sprawdź, jak nieobecność w pracy wpływa na otrzymany bon na zasiedlenie!

 • Pożyczki na działalność gospodarczą bez obowiązku rejestracji w urzędzie pracy
  Nowa ustawa o rynku pracy ma wprowadzić wiele zmian w dotychczas obowiązujących przepisach dotyczących wsparcia z urzędu pracy. Jedną z nich będzie szerszy dostęp do pożyczek na działalność gospodarczą.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.