Powrót

Urlop wypoczynkowy - czy można go przerwać?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-10-27

Urlop wypoczynkowy jest czasem wolnym od świadczenia pracy przez pracownika. Zgodnie z Kodeksem pracy, każdy pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Od zasady nieprzerwalności urlopu istnieją jednak wyjątki. Podpowiadamy, w jakich okolicznościach pracodawca może odwołać pracownika z urlopu.

Pracownik ma prawo wykorzystać jednorazowo cały przysługujący mu urlop. Na jego wniosek urlop może być podzielony, z tym że jedna z jego części powinna być wtedy nie krótsza niż 14 dni kalendarzowych (10 dni roboczych).

 

Odwołanie pracownika z urlopu

Pracodawca ma prawo do przerwania urlopu wypoczynkowego pracownika tylko w ściśle określonej sytuacji. Zgodnie z art. 167 Kodeksu pracy może to mieć miejsce tylko, jeżeli dojdzie do zdarzeń nieprzewidzianych, które zaistniały po przejściu pracownika na urlop, a obecność pracownika jest niezbędna do realizacji zadań. Ponadto pracodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Pracownik odwołany z urlopu powinien wykorzystać niewykorzystaną część urlopu w późniejszym terminie.

Warto podkreślić, że skuteczne odwołanie pracownika z urlopu powinno być poprzedzone poinformowaniem go o tym. Tak więc pracownik, który podczas przebywania na urlopie wypoczynkowym nie odbiera telefonu ani skrzynki mailowej, nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za niestawiennictwo w pracy lub niewykonanie polecenia przełożonego, kiedy do tego polecenia w ogóle nie doszło.

 

Odmowa przerwania urlopu

Jeśli dojdzie do skutecznego powiadomienia pracownika o przerwaniu jego urlopu, pracownik musi stawić się w pracy. Decyzja pracodawcy o odwołaniu pracownika z urlopu jest traktowana jako polecenie służbowe i niewykonanie go może zostać uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Odmowa przerwania urlopu wypoczynkowego może się wiązać z karą dyscyplinarną, tj. zakończyć się upomnieniem, naganą lub karą pieniężną, w skrajnych przypadkach nawet zwolnieniem dyscyplinarnym.

 

Inne okoliczności przerywające urlop

Należy pamiętać, że odwołanie pracownika z urlopu i przerwanie urlopu to dwie różne sprawy. Przerwanie urlopu reguluje artykuł 166 Kodeksu pracy, w których wymienione są okoliczności powodujące przerwanie rozpoczętego urlopu:

 • czasowa niezdolność do pracy wskutek choroby,
 • odosobnienie w związku z chorobą zakaźną,
 • odbywanie ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy,
 • urlop macierzyński.

W zaistniałych powyżej sytuacjach pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu w późniejszym terminie. W przypadku przerwania urlopu wypoczynkowego nie następuje automatyczne przesunięcie niewykorzystanych dni urlopu. Pracownik ma prawo je wykorzystać dopiero po uzgodnieniu z pracodawcą nowego terminu wypoczynku.

 

Informacji z zakresu prawa pracy udziela Państwowa Inspekcja Pracy.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Kobieta pracująca, czyli uprawnienia pracujących mam
  Połączenie roli mamy z życiem zawodowym nie jest łatwym zadaniem. Kodeks pracy przewiduje jednak szereg praw i przywilejów, które mogą to nieco ułatwić. Podpowiadamy, jakie uprawnienia pracownicze przysługują kobietom, wracającym do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy wychowawczego.

 • Urlop wypoczynkowy - wymiar urlopu
  Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy, do którego wliczają się także inne okresy. Jak zmienia się ilość dni wolnych przysługujących pracownikowi w zależności od przepracowanych lat i ukończonej szkoły? Jak policzyć wymiar urlopu wypoczynkowego? Odpowiadamy.

 • Rodzaje wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
  Zwolnienie pracownika może mieć różne przyczyny. Niezależnie od nich pracodawca powinien kierować się przepisami Kodeksu pracy. Podpowiadamy, jakie są tryby rozwiązania stosunku pracy z inicjatywy pracodawcy.

 • Dni wolne od pracy w 2022 roku
  Zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy w Polsce obowiązuje 13 ogólnopaństwowych świąt wolnych od pracy. Sprawdź, w jakie dni przypadają w 2022 roku!

 • Praca w gospodarstwie rolnym a staż pracy
  Osoby, które brały lub biorą czynny udział w pracach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, własnego, współmałżonka czy rodziców mają możliwość zaliczenia tych okresów do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Wyjaśniamy, kto i w jakich okolicznościach może żądać, aby praca w gospodarstwie rolnym została zaliczona do stażu pracy.

 • Urlop wychowawczy a zasiłek dla bezrobotnych
  Urlop wychowawczy przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Jednak w odróżnieniu od np. urlopu macierzyńskiego jest on bezpłatny. Jak zatem okres przebywania na urlopie wychowawczym traktują urzędy pracy przy przyznawaniu prawa do zasiłku? Odpowiadamy.

 • Uprawnienia pracownicze a status osoby bezrobotnej
  Pracodawcy, jak i osoby bezrobotne często zastanawiają się, czy obecność w rejestrze urzędu pracy wpływa na uprawnienia pracownicze? W takiej sytuacji kluczowe jest, czy bezrobotny ma prawo do zasiłku, czy pobiera inne świadczenie pieniężne w związku z realizacją wsparcia, czy też jest to osoba, której zasiłek nie został przyznany.

 • Umowa zlecenia a staż pracy
  Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną, którą regulują przepisy Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy, jak w przypadku umowy o pracę. Tego rodzaju umowa często jest zawierana ze względu na mniejsze koszty związane z zatrudnieniem pracownika. Podjęcie umowy zlecenia spotyka się z wątpliwościami dotyczącymi stażu pracy. Podpowiadamy, kiedy i w jakich okolicznościach umowa zlecenia zaliczana jest do stażu pracy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.