Powrót

Urlop wychowawczy a zasiłek dla bezrobotnych

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-11-03

Urlop wychowawczy przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Jednak w odróżnieniu od np. urlopu macierzyńskiego jest on bezpłatny. Jak zatem okres przebywania na urlopie wychowawczym traktują urzędy pracy przy przyznawaniu prawa do zasiłku? Odpowiadamy.

Przepisów dotyczących przyznawania prawa do zasiłku należy szukać w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W art. 71 ust. 1 czytamy m.in., że prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu jeżeli: w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni.

Z tego zapisu można wywnioskować, że osobie, która rejestruje się w urzędzie pracy po urlopie wychowawczym zasiłek nie będzie przysługiwał. Jednak w ust. 2 tego samego artykułu czytamy, że do wymienionego wyżej okresu 365 dni, zalicza się również okresy urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów.

Ponadto, okresy przebywania na urlopie wychowawczym wliczają się bezwzględnie do okresu, od którego zależy przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Oznacza to, że nie ma znaczenia wysokość wynagrodzenia, jakie otrzymywała osoba rejestrująca się w urzędzie pracy przed pójściem na urlop wychowawczy. Nie ma również znaczenia wymiar czasu pracy.

 

Urlop wychowawczy - przydatne informacje

 • Prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem ma pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, czy to na pełnym, czy na niepełnym etacie (chodzi o tzw. ogólny staż pracy, a nie okres zatrudnienia u danego pracodawcy).
 • Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy.
 • Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.
 • Urlop może być wykorzystany najwyżej w 5 częściach.
 • Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu wychowawczego.
 • Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze (Art. 1865 Kodeksu pracy).
 • Urlop wychowawczy liczy się „do emerytury”, ponieważ jest okresem składkowym. ZUS finansuje składki rentowe, emerytalne i zdrowotne.
 • W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (Art. 1862 Kodeksu pracy).

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy – „Prawo pracy”.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Nieprzestrzeganie praw pracownika - gdzie szukać pomocy?
  Pracownicy i pracodawcy z roku na rok są coraz bardziej świadomi swoich praw i obowiązków wynikających z umowy o pracę. Niestety nieprawidłowości w tym zakresie wciąż się zdarzają. Podpowiadamy, co grozi pracodawcy za nieprzestrzeganie praw pracownika oraz gdzie w takiej sytuacji pracownik może szukać pomocy.

 • Prawo pracy – czas pracy
  Co się kryje pod pojęciem czas pracy? Co się do niego wlicza? Jak wyglądają normy czasu pracy? Odpowiadamy.

 • Stosunek pracy a umowy cywilnoprawne
  Pracę można świadczyć w różnych formach. O tym, którą wybrać decydują w głównej mierze charakter wykonywanego zajęcia i deklaracja stron. Jak różne formy świadczenia pracy wyglądają w świetle obowiązujących przepisów? Czym jest stosunek pracy, a czym świadczenie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych? Odpowiadamy.

 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
  Zgodnie z art. 36 (2) Kodeksu pracy, w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. Sprawdź, czy w tym okresie pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia oraz czy pracodawca może cofnąć decyzję o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

 • Zasiłek dla bezrobotnych po urlopach związanych z rodzicielstwem
  Kobiety kończące okres przebywania na zasiłku macierzyńskim, rodzicielskim czy wychowawczym często zastanawiają się, czy będzie im przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych. Podpowiadamy, kiedy w takich przypadkach rejestracja w urzędzie pracy będzie możliwa i kiedy można liczyć na zasiłek dla bezrobotnych.

 • Udzielanie urlopu wypoczynkowego
  Jakie zasady obowiązują pracodawcę i pracownika przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego? Jak to wygląda w przypadku osoby zatrudnionej na niepełny etat lub posiadającej orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności? Odpowiadamy.

 • Kobieta pracująca, czyli uprawnienia pracujących mam
  Połączenie roli mamy z życiem zawodowym nie jest łatwym zadaniem. Kodeks pracy przewiduje jednak szereg praw i przywilejów, które mogą to nieco ułatwić. Podpowiadamy, jakie uprawnienia pracownicze przysługują kobietom, wracającym do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy wychowawczego.

 • Urlop wypoczynkowy – prawo do pierwszego urlopu
  Urlop wypoczynkowy to czas zasłużonego, płatnego odpoczynku od pracy. Dla wielu pracowników jest on okresem bardzo wyczekiwanym. Często wiąże się z podróżą, wypoczynkiem na plaży czy błogim lenistwem. Aby uzyskać prawo do urlopu wypoczynkowego należy spełnić jeden podstawowy warunek – pracować. Kiedy uzyskujemy prawo do pierwszego urlopu i jak rośnie jego wymiar? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy