Powrót

Formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-10-30

Jeśli nie jesteś osobą zatrudnioną, a pragniesz podjąć pracę, możesz skorzystać z form wsparcia finansowanych ze środków PFRON, a realizowanych przez powiatowe urzędy pracy. Sprawdź, z czego możesz skorzystać.

Celem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. PFORN współpracuje z samorządami w celu wyrównania szans na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami.

 

Staże

Osoby z niepełnosprawnością zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy mogą skorzystać z możliwości odbycia stażu finansowanego ze środków PFRON. Organizacją staży zajmują się powiatowe urzędy pracy. Kierują one osoby zainteresowane do pracodawców, którzy zgłosili chęć przyjęcia stażystów.

O zasadach dotyczących odbycia stażu przez osoby bezrobotne możesz przeczytać na naszej stronie internetowej.

 

Czytaj także: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

 

Szkolenia

Co roku przekazywane są do powiatów środki, które mogą być przeznaczane na szkolenia dla osób z niepełnosprawnością zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy. Szkolenia te mają pomóc osobom z niepełnosprawnością uzyskać, uzupełnić oraz doskonalić umiejętności i kwalifikacje zawodowe lub umiejętności ogólne, niezbędne do wykonywania pracy.

O zasadach dotyczących odbycia szkoleń przez osoby z niepełnosprawnością możesz przeczytać na naszej stronie internetowej.

 

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek o odbycie stażu oraz o dofinansowanie szkolenia złóż do swojego urzędu pracy. Możesz też złożyć go przez Internet w SOW na stronie https://sow.pfron.org.pl. Sprawdź przedtem, czy Twój powiat udostępnia tę usługę.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

www.pfron.org.pl


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Uprawnienia osób niepełnosprawnych – jakie rodzaje zwolnień od pracy Ci przysługują?
  Jeśli masz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, masz prawo do zwolnienia od pracy w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz w celu wykonania specjalistycznych badań. Sprawdź, co powinieneś przygotować.

 • Jak uzyskać status zakładu pracy chronionej?
  Zakładem pracy chronionej jest pracodawca, któremu wojewoda przyznał ten status w formie decyzji administracyjnej. Podpowiadamy, jakie wymogi musi spełnić pracodawca, aby taki uzyskać.

 • Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego
  Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie zatrudnienia osoby niepełnosprawnej reguluje ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także, jak w przypadku innych pracowników, Kodeks Pracy. Podpowiadamy, jakie uprawnienia ma pracownik niepełnosprawny.

 • Wsparcie z urzędu pracy dla osoby niepełnosprawnej
  Niepełnosprawnymi określa się osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania pracy zawodowej. Jest to potwierdzone stosownym orzeczeniem, w którym zawarta jest informacja o stopniu niepełnosprawności.

 • Przywileje zatrudnionej osoby niepełnosprawnej
  Pracownicy niepełnosprawni korzystają z szerszych gwarancji ochronnych niż pozostali zatrudnieni. Dotyczy to przede wszystkim wymiaru czasu pracy, który może się różnić ze względu na udokumentowany stopień niepełnosprawności. Podział ten jest bardzo ważny, albowiem od orzeczenia stopnia niepełnosprawności mogą zależeć konkretne uprawnienia.

 • Dodatkowe uprawnienia pracownika niepełnosprawnego
  Dodatkowa przerwa w pracy, wolne na badania lekarskie - to tylko kilka dodatkowych uprawnień przysługujących pracownikom z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy