Powrót

Umowa o pracę – co powinna zawierać?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2019-04-01

Szukasz pracy? Sprawdź, co gwarantuje umowa o pracę!

Przed rozpoczęciem zatrudnienia pracodawca powinien podpisać z Tobą umowę o pracę. Zgodnie z Kodeksem pracy, art. 29 §2

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta  z zachowaniem    formy    pisemnej,    pracodawca    przed    dopuszczeniem pracownika  do  pracy  potwierdza  pracownikowi  na  piśmie  ustalenia  co  do  stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Niedopuszczalnym jest świadczenie pracy bez podpisanej umowy lub ustalonych na piśmie warunków.

W ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę pracodawca powinien poinformować o:

  • obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
  • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
  • wymiarze przysługującego urlopu wypoczynkowego,
  • obowiązującej długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

 

Wysokość wynagrodzenia i inne elementy umowy

W umowie o pracę powinny znaleźć się strony umowy, rodzaj umowy, data jej zawarcia oraz rodzaj i miejsce wykonywania pracy, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy oraz wysokość wynagrodzenia.

Przepisy prawa pracy zapewniają minimalną wysokość wynagrodzenia. Dla osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy minimalne wynagrodzenie wynosi 2250 zł brutto.

Od wynagrodzenia pracodawca zobowiązany jest odprowadzać składki emerytalno-rentowe, chorobową, zdrowotną, wypadkową, na Fundusz Pracy oraz FGŚS.

 

Procentowa wysokość składek odprowadzanych przez pracownika i pracodawcę

Wysokości poszczególnych składek od minimalnego wynagrodzenia (2250 zł) w 2019 r.

Składka chorobowa uprawnia do korzystania z płatnych zwolnień lekarskich, po 30 dniach podlegania pod ubezpieczenie. A składka na Fundusz Pracy, po utracie zatrudnienia, wpłynie na prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

 

Uprawnienia, jakie daje umowa o pracę

Podpisanie umowy o pracę gwarantuje prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego, minimalną wysokość wynagrodzenia oraz płatne zwolnienie lekarskie – jak zostało wcześniej wspomniane.

Kodeks pracy przewiduje również ochronę przed zwolnieniem osób, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego oraz kobiet w ciąży i pracowników w okresie urlopów związanych z rodzicielstwem.

 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

 

 


Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.