Powrót

Ulgi pracownika do 26. roku życia

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-03-28

Osoby do 26. roku życia mogą korzystać z kilku przywilejów podczas rozliczania swoich wynagrodzeń. W zależności od rodzaju umowy mogą być zwolnieni z podatku oraz składek ZUS. Podpowiadamy, jaki jest limit ulgi podatkowej oraz jaki ma to wpływ na wysokość wynagrodzenia.

Z ulgi dla młodych mogą korzystać osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, umowy zlecenia, a także z tytułu praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego.

 

Zwolnienie z PIT

Ulga dla młodych polega na zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów z pracy czy zlecenia, uzyskanych przez podatnika do ukończenia przez niego 26. roku życia, do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym.

Przychodów objętych ulgą nie wlicza się do podstawy obliczenia zaliczek na podatek w trakcie roku i do podstawy obliczenia podatku w rocznym zeznaniu podatkowym. Zasadę tę stosuje się zarówno do płatników (np. zakładów pracy, zleceniodawców), jak i podatników, którzy samodzielnie obliczają podatek (zaliczki na podatek).

Stosowanie ulgi przez płatnika nie wymaga żadnych działań ze strony podatnika. Ulga dla młodych działa z mocy ustawy.

Podatnik składa pisemny wniosek tylko wówczas, gdy spełnia warunki do ulgi i nie chce, aby płatnik stosował ulgę przy poborze zaliczek. Złożenie takiego wniosku może uchronić podatnika przed koniecznością dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym, w sytuacji gdy w trakcie roku uzyskuje on przychody od różnych płatników, z których każdy ma prawo do zastosowania ulgi zgodnie z ustawą.

 

Limit ulgi w przypadku małżonków

W przypadku osób, które pozostają w związku małżeńskim – niezależnie od sposobu rozliczenia rocznego (indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem) – limit w wysokości 85 528 zł przysługuje odrębnie podatnikowi oraz małżonkowi. Niewykorzystana przez jednego z małżonków część limitu z danego roku nie podlega rozliczeniu w ramach limitu, który przysługuje drugiemu małżonkowi, ani nie zwiększa limitu przysługującego (podatnikowi albo małżonkowi) w kolejnych latach.

 

Ukończenie 26. roku życia

Przychody uzyskane po dniu 26. urodzin nie są uwzględniane w uldze, choćby dotyczyły należności, które przysługują na podstawie umów zawartych przed tym dniem lub z tytułu pracy wykonanej przed tym dniem.

 

Zwolnienie ze składek ZUS

Oprócz zwolnienia z podatku PIT, młodzi do 26. roku życia mogą być zwolnieni z obowiązku opłacania składek ZUS. Przywilej ten dotyczy jednak mniejszej części osób, ponieważ zwolnione ze składek ZUS są osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia. Wynika to z faktu, że składki są obligatoryjne podczas zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Z kolei umowa o dzieło, co do zasady, nie rodzi obowiązku ubezpieczeniowego dla żadnego wykonawcy.

W przypadku zwolnienia ze składek ZUS nie wystarczy sam wiek poniżej 26. roku życia – konieczne jest także potwierdzenie, że zleceniobiorca posiada status ucznia albo studenta. Dopiero na tej podstawie jest on zwolniony z podlegania ubezpieczeniom w ZUS-ie.

 

Co przyniosą zmiany?

Po wprowadzeniu „Polskiego Ładu” ulga PIT dla młodych będzie nadal dotyczyła przychodów do momentu przekroczenia limitu 85 528 zł uzyskiwanych przez podatników do ukończenia 26. roku życia. Limit ten się nie zmieni, jednak zmienią się zasady opłacania składki zdrowotnej, a ta nie będzie już odliczana od podstawy opodatkowania.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

https://www.gov.pl/web/finanse/bez-pit-dla-mlodych

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Wsparcie z urzędu pracy a rozliczenie PIT
  Korzystałeś ze wsparcia finansowanego z urzędu pracy w 2022 roku? Sprawdź, czy musisz rozliczyć się z urzędem skarbowym.

 • Wsparcie z urzędu pracy a rozliczenie PIT
  Korzystałeś ze wsparcia finansowanego z urzędu pracy w 2022 roku? Sprawdź, czy musisz rozliczyć się z urzędem skarbowym.

 • PIT dla zatrudnionego obcokrajowca
  Pracodawca zatrudniający pracownika na podstawie umowy o pracę czy też umowy cywilnoprawnej, po zakończeniu roku kalendarzowego wręcza mu PIT-11. Ma na to czas do końca lutego. Deklarację podatkową natomiast, pracodawca, powinien przesłać do urzędu skarbowego nie później, niż do 31 stycznia.

 • PIT dla pracownika – tradycyjnie czy elektronicznie?
  Płatnik PIT ma obowiązek przekazać pracownikowi do końca lutego 2020 roku informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy – PIT-11. Choć najbardziej popularną formą dopełnienia obowiązku jest ta tradycyjna, czyli przekazanie wydrukowanych i podpisanych odręcznie dokumentów podatkowych, możliwe jest również dostarczenie ich elektronicznie. Czy jest to jednak bezpieczne i zgodne z prawem ochrony danych osobowych?

 • Usługa internetowego rozliczenia zeznania podatkowego
  Już od 15 lutego na stronie www.podatki.gov.pl dostępne są zeznania podatkowe przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową. Aby skorzystać elektronicznej usługi rozliczenia się z fiskusem, należy wybrać opcję Twój e-PIT, a następnie dokonać uwierzytelnienia swojego konta.

 • Kolejne zmiany dla przedsiębiorców
  W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii trwają prace nad kolejnymi zmianami w małym ZUS-ie. Jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

 • Status bezrobotnego a zeznanie roczne
  Zeznanie podatkowe za ubiegły rok zobowiązani są złożyć wszyscy podatnicy, którzy w ciągu poprzedniego roku uzyskali przychody. Obowiązek ten dotyczy także osób bezrobotnych, ale nie wszystkich. Sprawdź, czy Ciebie również!

 • Zeznanie roczne – nowe zasady
  Od tego roku roczne zeznanie podatkowe sporządzi za Ciebie skarbówka, a automatycznie wypełnionego PIT-a otrzymasz już 15 lutego. Sprawdź, co się zmieniło!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy