Powrót

Tysiące co miesiąc i groszowe przelewy. Różnice w opolskich emeryturach

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-07-28

Ponad 15 tysięcy złotych – tyle co miesiąc przelewa ZUS na konto najzamożniejszego opolskiego emeryta. Najniższa emerytura w regionie to 32 grosze. Co jest przyczyną takich dysproporcji i co wpływa na wysokość świadczeń?

Najuboższych i tych najbardziej zadowolonych emerytów dzielą tysiące złotych
w wypłacanych emeryturach. Skąd biorą się kontrasty w świadczeniach mieszkańców Opolszczyzny?

 

- Różnice w wyliczanych i wypłacanych emeryturach wynikają z długości okresu legalnej pracy, a ściślej z wartości składek zgromadzonych na indywidualnym koncie prowadzonym przez ZUS. Im dłuższy staż pracy i wyższe pensje tym większy kapitał na koncie. To co gromadzimy jest cyklicznie waloryzowane, a wiec rośnie podstawa do wyliczenia emerytury – mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego, i dodaje: - Ponadto każdy miesiąc pracy po osiągnieciu powszechnego wieku emerytalnego sprawia, że statystyczne średnie dalsze trwanie życia wnioskodawcy zmniejsza się, zatem podstawę obliczenia emerytury będziemy dzielić na mniejszą liczbę miesięcy. Realnie, każdy miesiąc zwłoki z decyzją o złożeniu wniosku o wypłatę emerytury powoduje, że w przyszłości będzie wyższa.

W województwie opolskim najniższą emeryturę – 32 grosze, dostaje pani, której straż pracy to miesiąc i 4 dni. Niewiele więcej, bo 2 złote co miesiąc pobiera kobieta, której okres składkowy ustalono na miesiąc i 10 dni. Na Opolszczyźnie najwyższymi przelewami na konto z tytułu emerytury mogą się pochwalić dwaj panowie. Lider pobiera netto ponad 15,3 tys. zł miesięcznie, ale przez niemal 57 lat i 5 miesięcy jego praca była oskładkowana. Konto bankowe innego mężczyzny jest zasilane kwotą przeszło 11,6 tys. zł, a staż pracy ZUS wyliczył na ponad 54 lata.

 

Zadbaj o staż

W Polsce od dwóch dekad jest klarowny przepis na wysoką emeryturę. Działa system zdefiniowanej składki, który jest odbiciem wkładu pracy, czyli zgromadzonych składek na indywidualnym koncie w ZUS. Oczywiście każdy ma prawo do emerytury, ale tylko w takiej wysokości, jaka wynika z jego składek. Jednocześnie istnieje coś takiego jak gwarancja minimalnej emerytury. Ten mechanizm ma zapewnić dopłaty tym osobom, które „uzbierały” stosunkowo mały kapitał, ale mają odpowiedni staż pracy. Na pewno warto zabiegać o legalne zatrudnienie, a w konsekwencji o opłacanie składek w ZUS. Obecnie w wysokości 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Po marcowej waloryzacji emerytury i renty w najniższej wysokości (1250,88 zł brutto) otrzymuje w Polsce 502,3 tys. osób. W porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. grono tych klientów zmniejszyło się o 5,1 proc.

Obecnie w Polsce największy odsetek emerytur - 18,8 proc. - mieści się w przedziale od 1800,01 zł do 2200 zł. Dalej, 15,2 proc. emerytów dostaje świadczenie między 2200,01 zł a 2600 zł, a kolejnych 10,6 proc. w granicach od 2600,01 zł do 3000 zł.

 

„Niższe od najniższej”

W segmencie bardzo niskich emerytur są osoby, których aktywność zawodowa była na tyle mała, że ich staż pracy nie daje prawa do podniesienia wypracowanych świadczeń do wysokości gwarantowanej minimalnej emerytury. Ich liczba systematycznie rośnie. Na przykład w marcu 2020 r. było to 285,6 tys., a w marcu br. już 314,9 tys., co pokazuje 10,3 proc. wzrost. Co jest znakiem szczególnym dla emerytur „niższych od najniższych”? W tym gronie dominują kobiety. Panie to prawie 86 proc. odbiorców tych świadczeń. Wynika to głównie z tego, że kobiety mają niższy ustawowo wiek emerytalny, a więc szybciej przechodzą na świadczenie. Ich staż pracy bywa też krótszy, a przez wiele lat zarobki, od których odprowadzane były składki były niższe od poborów mężczyzn.

 

- Emeryci z, tak zwanymi groszowymi emeryturami mieszkający w województwie opolskim stanowią 2,4 procent ogółu najuboższych świadczeniobiorców. Najwięcej seniorów z najniższymi świadczeniami mieszka w województwie śląskim - 14,2 procent oraz mazowieckim - 12,8 procent – mówi Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w regionie.

 

Emerytura – marzenie

Z danych ZUS wynika, że systematycznie rośnie liczba osób z emeryturami przyznanymi w wysokości powyżej 7 tys. zł. W marcu br. było to 59 tys. klientów ZUS. W ciągu roku nastąpił wzrost aż o 65 proc., bo w marcu 2020 r. takich emerytów było 35,7 tys. Na wiosnę tego roku emeryturę przekraczającą 10 tys. zł pobierało 2,5 tys. osób. W tym gronie 54 osobom przyznano świadczenie przekraczające 15 tys. zł.

 

 

Sebastian Szczurek

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

województwa opolskiego


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Renta rodzinna a status bezrobotnego
  Status osoby bezrobotnej może uzyskać osoba, która nie nabyła prawa do emerytury lub renty, w tym renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej oraz renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podpowiadamy, komu przysługuje renta rodzinna oraz jakie warunki powinna spełnić osoba posiadająca prawo do renty rodzinnej, aby mogła zarejestrować się w urzędzie pracy.

 • Twoje dziecko chodzi do żłobka? Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie
  Od 1 kwietnia 2022 roku będzie można składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dofinansowanie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Wysokość wsparcia wyniesie do 400 zł miesięcznie. Podpowiadamy, kto może z niego skorzystać oraz jakie warunki należy spełnić.

 • Zasiłek opiekuńczy dla pracującego rodzica
  Pracującemu rodzicowi, podlegającemu ubezpieczeniu chorobowemu, przysługuje prawo do płatnego zasiłku opiekuńczego w przypadku choroby dziecka, zamknięcia placówki, do której uczęszcza, a także w przypadku objęcia dziecka kwarantanną. Podpowiadamy, jakie warunki muszą być spełnione, aby zasiłek opiekuńczy został wypłacony.

 • Urlop macierzyński – wymiar i zasady udzielania
  Urlop macierzyński jest obowiązkowy. Przysługuje on każdej pracownicy, która urodziła dziecko i jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. W jakim wymiarze przysługuje urlop macierzyński? Jak wpływa on na prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Odpowiadamy.

 • Wypadek przy pracy – obowiązki pracodawcy
  Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy swoim pracownikom, dbanie o terminowe odnawianie szkoleń BHP oraz informowanie o istniejącym ryzyku zawodowym na każdym ze stanowisk. Pomimo przestrzegania przepisów i procedur bezpieczeństwa, może dojść do nieszczęśliwego wypadku. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Jakie są obowiązki pracodawcy i możliwości poszkodowanego pracownika? Podpowiadamy.

 • Planujesz otwarcie działalności gospodarczej? Sprawdź, jakie obowiązują składki na ubezpieczenia społeczne!
  Od 1 stycznia 2022 roku wzrosła kwota minimalnego wynagrodzenia i prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. W związku z tym zmianie uległy wysokości składek na ubezpieczenia społeczne obliczane przez przedsiębiorców. Podpowiadamy, ile wyniosą składki preferencyjne dla nowych firm oraz ile zapłacą pozostali przedsiębiorcy.

 • Twoje dziecko uczy się zdalnie? Sprawdź, czy otrzymasz zasiłek opiekuńczy!
  Od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. w całym kraju wprowadzono naukę zdalną. Dotyczy to uczniów szkół podstawowych i średnich. Podpowiadamy, którzy rodzice będą mogli skorzystać w tym czasie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 • Kilka umów zleceń a obowiązek ubezpieczeń społecznych
  Zleceniobiorca może mieć kilka tytułów do ubezpieczeń społecznych, np. wykonywać kilka umów zlecenia. Podpowiadamy, jak wygląda obowiązek ubezpieczeń społecznych w przypadku zbiegu tytułów do tych ubezpieczeń.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy