Powrót

Tysiące co miesiąc i groszowe przelewy. Różnice w opolskich emeryturach

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-07-28

Ponad 15 tysięcy złotych – tyle co miesiąc przelewa ZUS na konto najzamożniejszego opolskiego emeryta. Najniższa emerytura w regionie to 32 grosze. Co jest przyczyną takich dysproporcji i co wpływa na wysokość świadczeń?

Najuboższych i tych najbardziej zadowolonych emerytów dzielą tysiące złotych
w wypłacanych emeryturach. Skąd biorą się kontrasty w świadczeniach mieszkańców Opolszczyzny?

 

- Różnice w wyliczanych i wypłacanych emeryturach wynikają z długości okresu legalnej pracy, a ściślej z wartości składek zgromadzonych na indywidualnym koncie prowadzonym przez ZUS. Im dłuższy staż pracy i wyższe pensje tym większy kapitał na koncie. To co gromadzimy jest cyklicznie waloryzowane, a wiec rośnie podstawa do wyliczenia emerytury – mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego, i dodaje: - Ponadto każdy miesiąc pracy po osiągnieciu powszechnego wieku emerytalnego sprawia, że statystyczne średnie dalsze trwanie życia wnioskodawcy zmniejsza się, zatem podstawę obliczenia emerytury będziemy dzielić na mniejszą liczbę miesięcy. Realnie, każdy miesiąc zwłoki z decyzją o złożeniu wniosku o wypłatę emerytury powoduje, że w przyszłości będzie wyższa.

W województwie opolskim najniższą emeryturę – 32 grosze, dostaje pani, której straż pracy to miesiąc i 4 dni. Niewiele więcej, bo 2 złote co miesiąc pobiera kobieta, której okres składkowy ustalono na miesiąc i 10 dni. Na Opolszczyźnie najwyższymi przelewami na konto z tytułu emerytury mogą się pochwalić dwaj panowie. Lider pobiera netto ponad 15,3 tys. zł miesięcznie, ale przez niemal 57 lat i 5 miesięcy jego praca była oskładkowana. Konto bankowe innego mężczyzny jest zasilane kwotą przeszło 11,6 tys. zł, a staż pracy ZUS wyliczył na ponad 54 lata.

 

Zadbaj o staż

W Polsce od dwóch dekad jest klarowny przepis na wysoką emeryturę. Działa system zdefiniowanej składki, który jest odbiciem wkładu pracy, czyli zgromadzonych składek na indywidualnym koncie w ZUS. Oczywiście każdy ma prawo do emerytury, ale tylko w takiej wysokości, jaka wynika z jego składek. Jednocześnie istnieje coś takiego jak gwarancja minimalnej emerytury. Ten mechanizm ma zapewnić dopłaty tym osobom, które „uzbierały” stosunkowo mały kapitał, ale mają odpowiedni staż pracy. Na pewno warto zabiegać o legalne zatrudnienie, a w konsekwencji o opłacanie składek w ZUS. Obecnie w wysokości 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Po marcowej waloryzacji emerytury i renty w najniższej wysokości (1250,88 zł brutto) otrzymuje w Polsce 502,3 tys. osób. W porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. grono tych klientów zmniejszyło się o 5,1 proc.

Obecnie w Polsce największy odsetek emerytur - 18,8 proc. - mieści się w przedziale od 1800,01 zł do 2200 zł. Dalej, 15,2 proc. emerytów dostaje świadczenie między 2200,01 zł a 2600 zł, a kolejnych 10,6 proc. w granicach od 2600,01 zł do 3000 zł.

 

„Niższe od najniższej”

W segmencie bardzo niskich emerytur są osoby, których aktywność zawodowa była na tyle mała, że ich staż pracy nie daje prawa do podniesienia wypracowanych świadczeń do wysokości gwarantowanej minimalnej emerytury. Ich liczba systematycznie rośnie. Na przykład w marcu 2020 r. było to 285,6 tys., a w marcu br. już 314,9 tys., co pokazuje 10,3 proc. wzrost. Co jest znakiem szczególnym dla emerytur „niższych od najniższych”? W tym gronie dominują kobiety. Panie to prawie 86 proc. odbiorców tych świadczeń. Wynika to głównie z tego, że kobiety mają niższy ustawowo wiek emerytalny, a więc szybciej przechodzą na świadczenie. Ich staż pracy bywa też krótszy, a przez wiele lat zarobki, od których odprowadzane były składki były niższe od poborów mężczyzn.

 

- Emeryci z, tak zwanymi groszowymi emeryturami mieszkający w województwie opolskim stanowią 2,4 procent ogółu najuboższych świadczeniobiorców. Najwięcej seniorów z najniższymi świadczeniami mieszka w województwie śląskim - 14,2 procent oraz mazowieckim - 12,8 procent – mówi Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w regionie.

 

Emerytura – marzenie

Z danych ZUS wynika, że systematycznie rośnie liczba osób z emeryturami przyznanymi w wysokości powyżej 7 tys. zł. W marcu br. było to 59 tys. klientów ZUS. W ciągu roku nastąpił wzrost aż o 65 proc., bo w marcu 2020 r. takich emerytów było 35,7 tys. Na wiosnę tego roku emeryturę przekraczającą 10 tys. zł pobierało 2,5 tys. osób. W tym gronie 54 osobom przyznano świadczenie przekraczające 15 tys. zł.

 

 

Sebastian Szczurek

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

województwa opolskiego


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Nowość w ZUS. Teraz sam możesz potwierdzić, że dostajesz emeryturę, rentę bądź zasiłek
  Od początku sierpnia świadczeniobiorcy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne potwierdzenia na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Taki dokument nie wymaga już podpisu pracownika ZUS.

 • Odprawa emerytalna
  Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi przy przejściu na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego, natomiast odprawa rentowa wypłacana jest przy przejściu na rentę z powodu utraty zdolności do pracy. Podpowiadamy, komu przysługuje taka odprawa i ile może wynosić.

 • Osoba współpracująca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą
  Przedsiębiorca, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, ma możliwość korzystania z pomocy bliskiej osoby w prowadzeniu firmy. Podpowiadamy, kim jest osoba współpracująca oraz jakie ma uprawnienia.

 • Praca na dwa etaty
  Pracownik może zawrzeć dwie umowy o pracę z tym samym pracodawcą, jak również z innymi pracodawcami. Podpowiadamy, jakie są ograniczenia w tym zakresie oraz co wówczas ze składkami ZUS?

 • Zatrudnienie studenta na umowę zlecenia
  Dla wielu studentów okres studiów to dobra okazja do podjęcia pierwszej pracy. Szczególnie dla studentów ostatniego roku. Najbardziej popularną formą zatrudnienia studenta jest umowa zlecenia, która daje zleceniobiorcy możliwość pracy w dogodnych dla siebie godzinach. Zatrudnienie studenta wiąże się też z korzyściami dla pracodawcy. Podpowiadamy, dlaczego taka forma zatrudnienia może opłacać się pracodawcy.

 • Zasiłek chorobowy a okres wyczekiwania
  Prawo do zasiłku chorobowego nabywa się po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia. Jest to tzw. okres wyczekiwania. Okres ten jest zróżnicowany w zależności od charakteru ubezpieczenia.

 • Czym jest Fundusz Pracy?
  Opłacanie składki na Fundusz Pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Składka wynosi 2,45% podstawy wymiaru stawki, jednak w praktyce wynosi ona 2%, a pozostałe 0,45% przypada na Fundusz Solidarnościowy. Podpowiadamy, jaki jest cel Funduszu Pracy oraz w jakich przypadkach pracodawca jest zwolniony z jego opłacania.

 • Czasowa niezdolność do pracy a świadczenia wypłacane przez pracodawcę
  Zastanawiasz się, ile wyniesie Twoje wynagrodzenie za okres czasowej niezdolności do pracy? Podpowiadamy, w jakich przypadkach świadczenia przysługujące pracownikowi w tym czasie wypłaca pracodawca.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.