Powrót

Syndrom grupowego myślenia

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-10-23

Umiejętności pracy zespołowej uczymy się już od najmłodszych lat i, bez wątpienia, owocuje ona w późniejszym życiu zawodowym. Oprócz wiedzy i doświadczenia jest to jedna z bardziej pożądanych współcześnie kompetencji na rynku pracy.

Praca w grupie nie zawsze wiąże się z podejmowaniem właściwych decyzji. Niekiedy zakłócenia w przepływie informacji oraz niewłaściwe relacje międzyludzkie mogą spowodować pojawienie się tzw. syndromu grupowego myślenia.

 

Na czym ten proces polega?

Zjawisko myślenia grupowego występuje wtedy, gdy na podjęcie decyzji silniejszy wpływ mają wzajemne relacje członków zespołu niż ich dążenie do znalezienia najkorzystniejszego rozwiązania. Nie ma tu przestrzeni do swobodnej wymiany zdań, dyskusji czy analizy opartej na faktach. W rezultacie działania te skupiają się na uniknięciu konfliktu.

 

Podstawowe przejawy

 • iluzja nieomylności i pewności siebie;
 • wymuszenie podporządkowania się normom panującym w danej grupie;
 • samocenzurowanie się lidera lub członków grupy (w celu uniknięcia powtarzających się negatywnych reakcji, reszta woli przemilczeć swoją ocenę);
 • iluzja jednomyślności (wynika z samocenzury oraz przekonania, że milczenie oznacza zgodę);
 • filtrowanie informacji (niedopuszczanie informacji sprzecznych ze „zdaniem” grupy);
 • wiara wyłącznie we własną etykę zawodową;
 • brak odniesienia do etycznych i moralnych aspektów decyzji;
 • lekceważące traktowanie opinii osób spoza zespołu.

 

Czynniki zwiększające występowanie

Gdy grupa pracuje pod dużą presją, podejmuje decyzję w mocno ograniczonym czasie, wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia syndromu grupowego myślenia. Zjawisko to dotyka przede wszystkim grupy położonej wysoko w hierarchii społecznej, mającej dostęp do informacji tajnych, niedostępnych dla ogółu. Status społeczny, prestiż oraz wysokie kwalifikacje członków grupy sprawiają, że konsekwencje podjętej decyzji mogą zaważyć na ich wizerunku.

 

Sposoby zapobiegania

W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji grupowego myślenia, należy stworzyć jak najlepsze warunki do niezależnego myślenia, szerokiej i wnikliwej analizy różnych rozwiązań. Lider nie powinien zbyt wcześnie wygłaszać swojej opinii, by nie wywierać wpływu na decyzje reszty grupy. Najlepiej, by zajął on postawę bezstronną. Po ustaleniu wstępnej koncepcji warto zorganizować kolejne spotkanie, na którym członkowie mogą ponownie szerzej przedstawić swój pogląd. Dobrym pomysłem jest również alternatywny plan działania. Stworzy to poczucie bezpieczeństwa. Jeśli grupa jest liczna warto rozważyć podział na dwa niezależne zespoły, które potem skonfrontują swoje wizje.

 

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia).

 

Źródło:

https://mfiles.pl/pl/index.php/Syndrom_grupowego_my%C5%9Blenia

https://www.swiatzperspektywypsychologa.pl/2017/11/na-czym-polega-syndrom-myslenia.html?fbclid=IwAR1i3L_qw_si3mu767d_M5JKbPee6Cq0Nnv__1qEqngZD-370eUzvGbl3Fo

https://hrstandard.pl/2019/07/05/myslenie-grupowe-to-wymowka-poznaj-opinie-eksperta/?fbclid=IwAR0aA4gX3KifP2s5fOiF2NVXjQp0-ONHxiCYxy4JMZ8aWij-uiOTklmf9BA

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Urlop szkoleniowy. Kiedy możesz z niego skorzystać?
  Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownik, który podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, ma możliwość skorzystania z urlopu szkoleniowego. Podpowiadamy, jaki jest wymiar urlopu szkoleniowego oraz kto może z niego skorzystać.

 • Prowadzisz instytucję szkoleniową? O tym nie możesz zapomnieć!
  Posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych niesie za sobą obowiązki, o których instytucja szkoleniowa nie może zapomnieć. Podpowiadamy, jakich terminów należy dotrzymać.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy – priorytety wydatkowania środków na 2022 rok
  Pracodawcy, którzy w 2022 roku planują podnieść kompetencje swoich pracowników, już teraz mogą zapoznać się z priorytetami wydatkowania środków KFS. Zostały one ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy. Łączna kwota, jaką urzędy przekażą do dyspozycji pracodawcom to ok. 177 470 tys. zł.

 • Szkolenia dla pracowników ze środków KFS w 2021 roku
  Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to wydzielona część Funduszu Pracy przeznaczona na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i własne. Ze środków KFS mogą skorzystać pracodawcy zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS)
  Instytucja szkoleniowa może świadczyć usługi szkolenia osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy finansowanych ze środków publicznych, ale pod warunkiem, że jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS). Oto podstawowe informacje, które mogą okazać się pomocne przy procesie rejestracji.

 • 195 225 tys. zł z puli Ministra i ponad 48 tys. zł z rezerwy na szkolenia w 2020 r.
  Sprawdź, do kogo skierowane są środki na szkolenia z KFS oraz w jakiej wysokości otrzymają je poszczególne województwa!

 • Chcesz prowadzić szkolenia dla osób bezrobotnych? Uzyskaj wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS)
  Na rynku pracy ogromną popularnością cieszą się obecnie wszelkiego rodzaju instytucje szkoleniowe, czyli publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące edukację pozaszkolną. Niewątpliwie dużym plusem dla nich jest możliwość dofinansowania ze środków publicznych na szkolenia dla osób zarejestrowanych w urzędach pracy. Jednak by móc świadczyć swoje usługi osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy, należy uzyskać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.

 • 228 mln zł na szkolenia dla pracowników i pracodawców w 2019 r.
  Wsparcie w ramach KFS kolejny rok z rzędu zostało rozdysponowane w błyskawicznym tempie. Nowy rok przyniesie nową pulę środków i nowe priorytety. Sprawdź, czy możesz skorzystać z dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy