Powrót

Stypendium za okres studiów podyplomowych dofinansowywanych z urzędu pracy. Co warto wiedzieć?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-06-21

Jedną z form wsparcia oferowaną przez powiatowe urzędy pracy jest dofinansowanie studiów podyplomowych osobie bezrobotnej. Oprócz sfinansowania kosztów takich studiów, urząd pracy wypłaca bezrobotnemu stypendium w trakcie trwania nauki. W jakiej wysokości? Przez jaki okres? Co warto wiedzieć o stypendium z tytułu odbywania studiów podyplomowych? Odpowiadamy.

Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia (art. 42a ust. 1). Ponadto, ww. ustawa przewiduje również stypendium (art. 42a ust. 5):

„Bezrobotnemu, któremu starosta przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1.” Chodzi tu o kwotę 20% z podstawowej (100%) stawki zasiłku dla bezrobotnych. 

 

Stypendium – przez jaki okres?

Zgodnie z przytoczonym wyżej przepisem, stypendium przysługuje za okres uczestnictwa w studiach podyplomowych zgodnie z ich programem. Wymieniony tu okres to czas, w którym dana osoba posiada status słuchacza tych studiów, bez względu na wymiar godzinowy zajęć w miesiącu. Do tego okresu należy zaliczyć także przerwy wakacyjną i międzysemestralną, jeżeli mają one miejsce w trakcie realizacji programu studiów. W sytuacji gdy zajęcia (studia) kończą się np. w czerwcu, a obrona pracy dyplomowej zaplanowana jest na wrzesień, stypendium będzie przysługiwać do czerwca.

 

Czytaj także: Prowadziłeś działalność gospodarczą? Sprawdź, czy otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych

 

Stypendium a podjęcie zatrudnienia

Zgodnie z art. 42a ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się wypłaty stypendium do planowanego terminu ukończenia tych studiów. Tak więc stypendium będzie naliczane od dnia, w którym rozpoczęło się zatrudnienie. Od takiego stypendium (za okres zatrudnienia) nie są odprowadzane przez urząd pracy składki na ubezpieczenia społeczne.

 

Stypendium a uprawnienia pracownicze i okresy składkowe

Okres otrzymywania stypendium w trakcie odbywania studiów podyplomowych nie jest zaliczone do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych. Jest natomiast zaliczany do celów emerytalnych, do okresu składkowego ze względu na opłacanie w tym czasie składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Czytaj także: Jakim składkom podlega osoba bezrobotna? https://zielonalinia.gov.pl/-/jakim-skladkom-podlega-osoba-bezrobotna-

 

Urzędy pracy działają na podstawie przepisów zawartych w ustawach i rozporządzeniach oraz indywidualnych regulaminach, które mogą różnić się od przedstawionych w artykule interpretacji przepisów opartych o wyjaśnienia Departamentu Rynku Pracy.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 42a).


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Świadczenie aktywizacyjne [INFOGRAFIKA]
  Świadczenie aktywizacyjne to wsparcie, jakie urząd pracy może przyznać pracodawcy za zatrudnienie osoby bezrobotnej. Kto może zostać skierowany przez urząd? Jak długo wypłacane jest świadczenie? Sprawdźcie.

 • Roboty publiczne a limit umów o pracę na czas określony
  Czy umowa o pracę, którą podpisują bezrobotni w ramach robót publicznych wlicza się do limitu 3 umów (33 miesięcy) na czas określony, wymienionych w Kodeksie pracy? Podpowiadamy.

 • Bon na zasiedlenie [INFOGRAFIKA]
  Bon na zasiedlenie to przewidziana w ustawie o promocji zatrudnienia forma wsparcia młodych osób, które postanowiły zmienić swoje miejsce zamieszkania z powodu podjęcia pracy w innym mieście. Jakie warunki należy spełnić, aby go otrzymać? Podpowiadamy.

 • Dni wolne w trakcie odbywania stażu
  Staż jest jedną z form wsparcia osób bezrobotnych oferowaną przez urzędy pracy. Dzięki niej bezrobotny nabywa umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. W trakcie stażu stażyście przysługują dni wolne. W jakim wymiarze? Odpowiadamy.

 • Czy staż jest płatny?
  Staż z urzędu pracy oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Czy to oznacza, że za staż nie otrzymasz wynagrodzenia? Wyjaśniamy.

 • Absolwent na rynku pracy, czyli sposoby na zdobycie umiejętności praktycznych
  Poszukiwanie pierwszej pracy nie jest łatwym zadaniem. Chcąc zdobyć doświadczenie w zawodzie potrzebna jest praca, ale pracodawcy niechętnie zatrudniają pracowników bez doświadczenia. Jakie są zatem inne sposoby na uzyskanie potrzebnych umiejętności bez nawiązywania stosunku pracy? Oto dwa rozwiązania, którymi warto się zainteresować.

 • Od czego zacząć organizację stażu, czyli podstawowe informacje dla pracodawcy
  Potrzebujesz pracownika, którego kwalifikacje będą zgodne z Twoimi oczekiwaniami? Skorzystaj z pomocy urzędu pracy i zorganizuj staż w swojej firmie. Oto kilka przydatnych informacji.

 • Wsparcie z urzędu pracy a rozliczenie PIT
  Korzystałeś ze wsparcia finansowanego z urzędu pracy w 2022 roku? Sprawdź, czy musisz rozliczyć się z urzędem skarbowym.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy