Powrót

Prowadziłeś działalność gospodarczą? Sprawdź, czy otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-04-24

Nie każdy były przedsiębiorca otrzyma zasiłek dla bezrobotnych po zamknięciu lub zawieszeniu działalności gospodarczej. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać prawo do zasiłku? Jaki wpływ na zasiłek ma zamknięcie lub zawieszenie działalności? Odpowiadamy.

Podstawowym warunkiem otrzymania zasiłku dla bezrobotnych jest osiąganie co najmniej minimalnego wynagrodzenia w okresie przynajmniej 365 dni z ostatnich 18 miesięcy (bezpośrednio poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy), od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W przypadku przedsiębiorców nie możemy mówić o wysokości wynagrodzenia ani o wysokości osiąganego przychodu. Kluczowe znaczenie będzie miała zadeklarowana podstawa, od której odprowadzane były składki do ZUS i na Fundusz Pracy. Wystarczy, że jeden z tych warunków nie będzie spełniony, a zasiłek dla bezrobotnych nie będzie przyznany po zakończonej działalności.

 

Preferencyjne składki ZUS i zwolnienie z opłacania składek

Przedsiębiorcy, którzy na początku swojej działalności skorzystali ze zwolnienia z opłacania składek ZUS, w przypadku zamknięcia lub zawieszenia firmy nie otrzymają prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Sytuacja wygląda podobnie w przypadku przedsiębiorców opłacających preferencyjne składki ZUS. Podstawę wymiaru składek preferencyjnych stanowi 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, a więc jest to zbyt niska podstawa do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Ponadto opłacanie preferencyjnych składek ZUS nie niesie za sobą obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy.

 

Czytaj także: Zasiłek dla bezrobotnych a zmiana miejsca zamieszkania

 

Podstawa wymiaru składek niezbędna do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Prawo do zasiłku otrzymają tylko ci przedsiębiorcy, którzy odprowadzali (przez co najmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy) pełne składki ZUS, a więc naliczane od co najmniej 60% przeciętnego wynagrodzenia. Stanowią one minimalną kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe niezbędną do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Opłacając pełny ZUS, przedsiębiorca opłacał również składki na Fundusz Pracy.

 

Czytaj także: Prawo do zasiłku dla bezrobotnych – na co zwrócić uwagę?

 

Kiedy otrzymasz zasiłek?

Jeśli były przedsiębiorca spełnia warunki do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, to znaczenie ma jeszcze fakt, czy działalność gospodarcza została zamknięta, czy zawieszona. Zamknięcie działalności gospodarczej pozwoli na nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych od dnia zarejestrowania się. Natomiast zawieszenie działalności spowoduje wypłatę świadczenia dopiero po 90 dniach od rejestracji.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Jaką rolę pełni Fundusz Pracy?
  Fundusz Pracy (FP) jest państwowym funduszem, w ramach którego gromadzone są środki na cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia. Jakie to cele i jakie znaczenie ma Fundusz Pracy? Sprawdź!

 • Plusy i minusy B2B [INFOGRAFIKA]
  Business to business (B2B) - sprawdź jakie plusy i minusy płyną z takiej współpracy.

 • Skrócony okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych
  W przepisach czytamy, że okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych ulega skróceniu m.in. o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek. Jak rozumieć ten zapis? Wyjaśniamy.

 • Czy osoba samotnie wychowująca dziecko może dłużej pobierać zasiłek dla bezrobotnych?
  Czy fakt samotnego wychowywania dziecka ma wpływ na okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych? Gdy w trakcie pobierania zasiłku bezrobotny stanie się osobą samotnie wychowującym dziecko, zmieni się czas pobierania zasiłku? Odpowiadamy.

 • Uznanie w Polsce stażu pracy z Ukrainy
  Uznanie stażu pracy w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) regulują unijne przepisy o koordynacji świadczeń społecznych. Co w przypadku, jeśli praca była wykonywana w kraju trzecim? Czy ten okres zatrudnienia może zostać zaliczony do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze?

 • Praktyki absolwenckie a status osoby bezrobotnej
  Praktyka absolwencka ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskania i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy. Podpowiadamy, kto jest uprawniony do odbycia takiej praktyki.

 • Zasiłek dla bezrobotnych a zmiana miejsca zamieszkania
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje zarejestrowanej osobie bezrobotnej po spełnieniu wymogów formalnych. Okres pobierania zasiłku zależy od kilku czynników. Jednym z nich jest stopa bezrobocia na terenie powiatu, w którym zarejestrowana jest osoba bezrobotna. Co w przypadku zmiany miejsca zamieszkania bezrobotnego? Czy będzie to miało wpływ na okres pobierania zasiłku? Podpowiadamy.

 • Prawo do zasiłku dla bezrobotnych – na co zwrócić uwagę?
  Rejestracja w urzędzie pracy nie oznacza automatycznego przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Jakie warunki należy spełniać, aby go otrzymać? Od kiedy jest on naliczany? Na jakie terminy bezrobotny powinien zwrócić uwagę? Wyjaśniamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy