Powrót

Profil pomocy a formy wsparcia

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2017-04-12

Masz już określony profil pomocy? Jest to I profil? Sprawdź, z jakich form wsparcia możesz skorzystać!

Przyznanie wsparcia z urzędu pracy uzależnione jest w pierwszej kolejności od ustalanego tuż po rejestracji profilu pomocy. Profil identyfikowany jest na podstawie odpowiedzi na pytania określające oddalenie od rynku pracy oraz gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy - elementy wskazujące na potrzebę i chęć do podjęcia pracy.

Podnoszenie kwalifikacji

Osoby, dla których został określony I profil pomocy, mogą korzystać z form wsparcia, które mają za zadanie pomóc w podwyższeniu kwalifikacji lub uzyskaniu zupełnie nowych. Zainteresowani mogą wnioskować o szkolenie grupowe, jeśli w planie znajdą takie, które je interesuje lub poszukać szkolenia, które urząd sfinansuje w ramach tzw. szkolenia indywidualnego. Urząd może pokryć również koszty egzaminów i licencji.

Wsparcie na własny biznes

I profil pomocy uprawnia również do ubiegania się o środki na sfinansowanie założenia własnej firmy. Maksymalnie zarejestrowany bezrobotny może uzyskać ponad 25 tysięcy złotych. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnianie pozostałych warunków opisanych w ustawie oraz wewnętrznym regulaminie danego urzędu pracy.

Jeśli wsparcie jest za niskie lub z innych przyczyn bezrobotny nie może go uzyskać, pozostaje jeszcze pożyczka, która przekracza 70 tysięcy złotych.

Bon na start

Osoby młode, do 30. roku życia, mogą starać się o bon stażowy, szkoleniowy, zatrudnieniowy lub na zasiedlenie. W ramach bonu młody bezrobotny może podnieść swoje kwalifikacje dzięki sfinansowaniu szkolenia, zdobyć doświadczenie na stażu lub zachęcić pracodawcę do zatrudnienia go pomimo braku doświadczenia, oferując wsparcie urzędu w dofinansowaniu wynagrodzenia. W przypadku braku możliwości podjęcia zatrudnienia w miejscu zamieszkania, a możliwości podjęcia pracy w innym mieście, urząd może pomóc w pokryciu kosztów zakwaterowania.

Pomoc po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem

Rodzice powracający na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną, które w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną, mogą zostać skierowane do pracy w ramach dofinansowania do wynagrodzenia.

Zatrudniający ich pracodawcy otrzymają przez co najmniej 12 miesięcy dofinansowanie części wynagrodzenia.

Dodatkowo, urząd pracy może zrefundować koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania stażu lub pokryć koszty zakwaterowania.

Osoby z pierwszym profilem pomocy mogą także bez ograniczeń korzystać z pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.