Powrót

Pracownicy a znajomość ochrony danych osobowych

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-07-08

Istotnym warunkiem prawidłowego przetwarzania danych osobowych jest odpowiedni poziom wiedzy i świadomości osób, które tego dokonują. Administrator danych osobowych nie tylko decyduje o tym, kto będzie przetwarzał, gromadzone przez niego, dane, ale również ma obowiązek zapewnienia, że osoby te zapoznają się z przepisami.

Właściciele firm często nie przykładają wystarczającej wagi do wyedukowania personelu. Warto podkreślić, że powodem naruszeń ochrony danych osobowych jest brak świadomości zagrożeń, jakie wiążą się z przetwarzaniem.

W wielu przedsiębiorstwach brakuje odpowiednich środków technicznych zabezpieczających dane osobowe. Często wdrożenie nowych, skutecznych środków jest dla firm zbyt kosztowne. W zakresie ochrony danych, przedsiębiorstwa polegają na swoich pracownikach, którzy – w szczególności w związku z brakiem odpowiedniego przeszkolenia – popełniają błędy. Jeżeli administratora danych osobowych zwyczajnie nie stać na zakup i wdrożenie właściwych zabezpieczeń technicznych, warto skupić się przynajmniej na przyjęciu w firmie odpowiednich regulaminów oraz szczegółowych procedur postępowania z danymi. Można też skorzystać z usług zewnętrznej firmy, która po przeprowadzeniu audytu zarekomenduje działania, mające na celu dostosowanie organizacji do wymagań przepisów o ochronie danych, dopasowane do jej potrzeb – podkreśla radca prawny Katarzyna Szczypińska, ODO 24.

Właściciele firm powinni pamiętać o systematycznych szkoleniach, które będą uaktualniać wiedzę zespołu odnośnie bezpieczeństwa. Bez nich nawet najlepsze zabezpieczenia mogą okazać się zawodne. Szkolenia z ochrony informacji to ważny element systemu ochrony danych każdej organizacji. RODO nie mówi wprost o obowiązku szkolenia pracowników, jednak wydaje się oczywiste, że bez takich szkoleń nie da się zapewnić ochrony danych na odpowiednim poziomie. Jest to obowiązekadministratora. Warto wspomnieć o wskazanych w RODO zadaniach inspektora ochrony danych, który odpowiada  m.in. za monitorowanie przestrzegania przepisów oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającegooraz za działania zwiększające świadomość personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania.

 

Ochrona danych a praca zdalna

Obecnie wiele osób  pracuje zdalnie. W ostatnich dwóch tygodniach I kwartału 2020 r. ich udział , w ogólnej liczbie pracujących, kształtował się na poziomie 14,2% (w całym I kwartale 2020 r. wynosił on 6,4% - dla porównania w poprzednim kwartale 4,3%). Warto podkreślić, że prawie 72% respondentów, jako bezpośredni powód pracy zdalnej, wskazało pandemię (więcej informacji na www.stat.gov.pl).

Taki tryb wykonywania obowiązków wiąże się z mniejszą możliwością kontroli oraz ze zwiększonym ryzykiem wycieku danych. Warto zadbać o odpowiedni poziom wiedzy z zasad:

 • bezpiecznej pracy z urządzeniami mobilnymi oraz dokumentacją papierową,
 • właściwego korzystania z poczty firmowej i zasobów Internetu,
 • komunikowania się poza siedzibą pracodawcy,
 • niebezpieczeństw związanych z phishingiem.

Nie można wykluczyć, że skomplikowane i zaawansowane rozwiązania techniczne okażą się zbędne, jeśli wiedza i świadomość pracowników będą na bardzo wysokim poziomie, a ich stosunek do ochrony danych poważny. Sam brak świadomości na temat wagi ochrony danych osobowych prowadzi zaś do lekceważącego podejścia do obowiązujących procedur oraz braku poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo przetwarzanych danych, a stąd już krótka droga do nieszczęścia, czyli naruszenia ochrony danych osobowych – wskazuje Katarzyna Szczypińska, ODO 24.

ODO24.pl

Kontakt dla mediów:

Triple PR Aneta Gałka

tel. 570 533 678

aneta.galka@triplepr.pl


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Czasowa niezdolność do pracy a świadczenia wypłacane przez pracodawcę
  Zastanawiasz się, ile wyniesie Twoje wynagrodzenie za okres czasowej niezdolności do pracy? Podpowiadamy, w jakich przypadkach świadczenia przysługujące pracownikowi w tym czasie wypłaca pracodawca.

 • Aneks do umowy o pracę – kiedy można go zastosować?
  Zawarcie umowy o pracę nie oznacza, że warunki zatrudnienia nie mogą ulec zmianie. Pracodawca ma prawo zmodyfikować postanowienia umowy o pracę, jednak pracownik nie musi się z nimi zgodzić. Podpowiadamy, w jakich przypadkach pracodawca może zastosować aneks do umowy o pracę bez konieczności zawierania nowej umowy.

 • Umowa na czas określony a ciąża
  Kobiety zatrudnione na podstawie umowy o pracę, będące w ciąży, często zastanawiają się, czy umowa zawarta na czas określony zostanie przedłużona, gdy urodzi się dziecko. Podpowiadamy kiedy taka umowa może być przedłużona oraz czy kobieta nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego.

 • Obniżenie wymiaru czasu pracy w związku z rodzicielstwem
  Dla rodzica, który chce pozostać aktywny zawodowo, obniżenie wymiary etatu jest sporym udogodnieniem. Podpowiadamy, kto z takiego przywileju może skorzystać.

 • Dni wolne w 2021 roku w Polsce
  Kto z nas nie lubi dodatkowych dni wolnych? Wiele osób czeka na nie z utęsknieniem i planuje wyjazdy z dużym wyprzedzeniem. Jak się okazuje, Polska na tle innych krajów, ma całkiem sporo dni ustawowo wolnych. Jak pod tym względem będzie prezentował się rok 2021?

 • Ciąża a praca w godzinach nadliczbowych i nocnych
  Z punktu widzenia prawa pracy, ciąża jest okresem, w którym kobieta jest szczególnie chroniona. Przepisy jasno określają przywileje pracownicy oraz obowiązki pracodawcy. Jedną z przesłanek, stanowiącą troskę o zdrowie kobiety i płodu, jest zakaz zatrudniania kobiety w ciąży w godzinach nadliczbowych i nocnych.

 • Wynagrodzenie a zajęcie komornicze
  Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Komornik sądowy ma obowiązek wysłać zarówno do pracownika, jak i jego pracodawcy odpisy zajęcia komorniczego. Jaką część wynagrodzenia za pracę może zająć komornik? Jaka jest kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę?

 • Dni wolne na poszukiwanie pracy
  Pracodawca wypowiedział z Tobą umowę o pracę? Sprawdź, czy przysługują Ci dodatkowe dni wolne na poszukiwanie nowej pracy!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.