Powrót

Pracownicy a znajomość ochrony danych osobowych

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-07-08

Istotnym warunkiem prawidłowego przetwarzania danych osobowych jest odpowiedni poziom wiedzy i świadomości osób, które tego dokonują. Administrator danych osobowych nie tylko decyduje o tym, kto będzie przetwarzał, gromadzone przez niego, dane, ale również ma obowiązek zapewnienia, że osoby te zapoznają się z przepisami.

Właściciele firm często nie przykładają wystarczającej wagi do wyedukowania personelu. Warto podkreślić, że powodem naruszeń ochrony danych osobowych jest brak świadomości zagrożeń, jakie wiążą się z przetwarzaniem.

W wielu przedsiębiorstwach brakuje odpowiednich środków technicznych zabezpieczających dane osobowe. Często wdrożenie nowych, skutecznych środków jest dla firm zbyt kosztowne. W zakresie ochrony danych, przedsiębiorstwa polegają na swoich pracownikach, którzy – w szczególności w związku z brakiem odpowiedniego przeszkolenia – popełniają błędy. Jeżeli administratora danych osobowych zwyczajnie nie stać na zakup i wdrożenie właściwych zabezpieczeń technicznych, warto skupić się przynajmniej na przyjęciu w firmie odpowiednich regulaminów oraz szczegółowych procedur postępowania z danymi. Można też skorzystać z usług zewnętrznej firmy, która po przeprowadzeniu audytu zarekomenduje działania, mające na celu dostosowanie organizacji do wymagań przepisów o ochronie danych, dopasowane do jej potrzeb – podkreśla radca prawny Katarzyna Szczypińska, ODO 24.

Właściciele firm powinni pamiętać o systematycznych szkoleniach, które będą uaktualniać wiedzę zespołu odnośnie bezpieczeństwa. Bez nich nawet najlepsze zabezpieczenia mogą okazać się zawodne. Szkolenia z ochrony informacji to ważny element systemu ochrony danych każdej organizacji. RODO nie mówi wprost o obowiązku szkolenia pracowników, jednak wydaje się oczywiste, że bez takich szkoleń nie da się zapewnić ochrony danych na odpowiednim poziomie. Jest to obowiązekadministratora. Warto wspomnieć o wskazanych w RODO zadaniach inspektora ochrony danych, który odpowiada  m.in. za monitorowanie przestrzegania przepisów oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającegooraz za działania zwiększające świadomość personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania.

 

Ochrona danych a praca zdalna

Obecnie wiele osób  pracuje zdalnie. W ostatnich dwóch tygodniach I kwartału 2020 r. ich udział , w ogólnej liczbie pracujących, kształtował się na poziomie 14,2% (w całym I kwartale 2020 r. wynosił on 6,4% - dla porównania w poprzednim kwartale 4,3%). Warto podkreślić, że prawie 72% respondentów, jako bezpośredni powód pracy zdalnej, wskazało pandemię (więcej informacji na www.stat.gov.pl).

Taki tryb wykonywania obowiązków wiąże się z mniejszą możliwością kontroli oraz ze zwiększonym ryzykiem wycieku danych. Warto zadbać o odpowiedni poziom wiedzy z zasad:

 • bezpiecznej pracy z urządzeniami mobilnymi oraz dokumentacją papierową,
 • właściwego korzystania z poczty firmowej i zasobów Internetu,
 • komunikowania się poza siedzibą pracodawcy,
 • niebezpieczeństw związanych z phishingiem.

Nie można wykluczyć, że skomplikowane i zaawansowane rozwiązania techniczne okażą się zbędne, jeśli wiedza i świadomość pracowników będą na bardzo wysokim poziomie, a ich stosunek do ochrony danych poważny. Sam brak świadomości na temat wagi ochrony danych osobowych prowadzi zaś do lekceważącego podejścia do obowiązujących procedur oraz braku poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo przetwarzanych danych, a stąd już krótka droga do nieszczęścia, czyli naruszenia ochrony danych osobowych – wskazuje Katarzyna Szczypińska, ODO 24.

ODO24.pl

Kontakt dla mediów:

Triple PR Aneta Gałka

tel. 570 533 678

aneta.galka@triplepr.pl


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Małe i średnie firmy ostrożne w ocenie przyszłości
  Umiarkowany optymizm towarzyszy firmom sektora MŚP w ocenie obecnej sytuacji ekonomicznej, a w pytaniach o lepszą przyszłość przeważają ostrożne prognozy, trzy czwarte jednak nie zamierza inwestować - wynika z IV edycji badania Krajowego Rejestru Długów „KoronaBilans MŚP”.

 • Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny osoby bezrobotnej
  Jednym z praw, jakie nabywa osoba bezrobotna jest prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Bezrobotny może również zgłosić do tego ubezpieczenia członków rodziny.

 • Stopa bezrobocia w Polsce. Znamy najnowsze dane
  Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 6,1 proc. i utrzymała się na tym samym poziomie, co w czerwcu - wynika z szacunków MRPiPS. "Sytuacja na rynku pracy wydaje się stabilizować, pierwsze niepokojące reakcje pracodawców i związane z nimi zapowiedzi zwolnień wyraźnie osłabły" – komentuje minister Marlena Maląg.

 • Szkolenia on-line "Zatrudniaj legalnie cudzoziemców!"
  Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP) zaprasza do bezpłatnego skorzystania z nowego narzędzia – szkolenia on-line "Zatrudniaj legalnie cudzoziemców!", dostępnego na portalu naumowe.pl.

 • Nadal tracą pracę przez koronawirusa
  Szybko rośnie grupa uprawnionych do dodatku solidarnościowego, a ten obowiązuje tylko do końcu sierpnia.

 • PUP Grójec - Dotacja na firmę dla osób powyżej 30 r.ż.
  Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza wniosków o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 4 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia

 • Ile wyniesie płaca minimalna w 2021 roku? Negocjacje trwają
  Rządowa propozycja oznacza wzrost płacy minimalnej o 141 zł netto do poziomu 2062 zł netto. - To niewiele, jeśli uwzględnimy wysoką inflację oraz rosnące koszty utrzymania - komentuje propozycje Rady Ministrów Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i proponuje, by płaca wyniosła 3100 zł brutto.

 • Kobiety na rynku pracy w kontekście kryzysu gospodarczego
  Kryzys to wbrew pozorom dobry czas na wprowadzanie zmian, które w dłuższej perspektywie mogą przyczynić się do zmniejszenia nierówności płci na rynku pracy i zwiększenia obecności kobiet w sektorze ICT. Firmy mogą odpowiedzieć na niego, oferując elastyczny, zdalny sposób pracy, jak również wyposażając pracowników w kompetencje pożądane na rynku pracy. Z kolei państwo może wykorzystać ten moment na rozwój szeroko dostępnego systemu edukacji ustawicznej, w ramach którego będzie możliwe dostosowanie kompetencji pracowników do potrzeb cyfryzującej się gospodarki.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.