Powrót

Pracodawcy a zatrudnianie uchodźców z Ukrainy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-03-04

Pracodawcy, którzy są zainteresowani zatrudnieniem uchodźców z Ukrainy mogą zgłosić swoje zapotrzebowanie zarówno w najbliższym powiatowym urzędzie pracy, jak i przez stronę internetową pomagamukrainie.gov.pl. Jak to zrobić? Odpowiadamy.

Sytuacja na Ukrainie jest bardzo trudna. Nasz sąsiad w wyniku rosyjskiej agresji znalazł się w stanie wojny. Wielu uchodźców z Ukrainy szuka schronienia w Polsce. W obliczu tak trudnej sytuacji, liczy się każda forma pomocy. Dużym wsparciem jest zatrudnianie uchodźców z Ukrainy. Rząd przygotował specustawę, która ułatwiłą procedurę legalizowania pracy cudzoziemców zza wschodniej granicy. Każdy pracodawca, który jest zainteresowany zatrudnieniem obywateli Ukrainy może już teraz to zgłosić. Jednym ze sposobów jest kontakt z najbliższym powiatowym urzędem pracy. Innym jest rejestracja chęci zatrudnienia na stronie pomagamukrainie.gov.pl.

Ważne! Pracodawcy, którzy chcą zatrudnić obywatela Ukrainy, który ma legalny pobyt, mogą to zrobić tak samo jak w prazypadku obywateli polskich. Jedyna różnica, to powiadomienie urzędu pracy w ciągu 14 dni od zatrudnienia o zatrudnieniu Ukraińca. Powiadomienia dokonuje się przez moduł praca.gov.pl (Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy).

Urzędy pracy

Urzędy pracy uczestniczą w pomocy uchodźcom z Ukrainy, m.in. przez wsparcie w znalezieniu zatrudnienia. Na stronach powiatowych urzędów pracy można znaleźć informacje o tym, jak pracodawcy mogą zgłaszać swoją chęć zatrudnienia cudzoziemców zza wschodniej granicy. Np. Urząd Pracy m.st. Warszawy umieścił takie ogłoszenie:

„Już dziś prosimy wszystkich Pracodawców, którzy zamierzają zatrudnić osoby z Ukrainy o informację na mail marketing@up.warszawa.pl Niebawem pojawi się nowa ustawa, która przyspieszy proces zatrudniania pracowników cudzoziemskich – głównie Ukraińców którzy opuścili swój kraj po 24 lutego.

Odezwiemy się do Państwa z konkretną instrukcją, gdy tylko pojawi się nowa procedura powiadomienia o zatrudnieniu cudzoziemca.”

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza przedsiębiorców do składania ofert zatrudnienia dla obywateli Ukrainy. Oferty pracy dla uchodźców, wśród których dominują kobiety, można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: bibidpp@bialystok.praca.gov.pl wypełniając formularz Zgłoszenia oferty pracy. W zgłoszeniu warto dodać informację, że oferta skierowana jest do obywateli Ukrainy.

Każdy urząd pracy jest zaangażowany w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Tak więc pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem cudzoziemców mogą kontaktować się z najbliższym urzędem pracy lub szukać informacji w aktualnościach na stronie urzędu (urząd można wybrać z listy dostępnej na stronie Publicznych Służb Zatrudnienia).

 

#PomagamUkrainie

Każdy pracodawca, który chce zatrudnić obywateli Ukrainy może również wejść na stronę www.pomagamukrainie.gov.pl kliknąć w „Chcę pomóc”, potem „Firma”, w miejscu „Jaką pomoc możesz zapewnić?” zaznaczyć „Zatrudnienie” i wypełnić krótki formularz, m.in. o tym ile osób chciałbyś zatrudnić, na jakim stanowisku i w którym województwie. Po wypełnieniu formularza należy go podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Potem trafia on do właściwej jednostki, która koordynuje pomoc dla uchodźców i skontaktuje się z pracodawcą.

Czytaj także: Jak założyć profil zaufany?

 

Informacji na temat wsparcia oferowanego przez urzędy pracy udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19524.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zezwolenie jednolite – praca w okresie oczekiwania na decyzję wojewody
  Jakie warunki powinien spełnić cudzoziemiec i pracodawca, który chce go zatrudnić, by po złożeniu wniosku o zezwolenie jednolite (na pobyt czasowy i pracę) cudzoziemiec mógł legalnie pracować w okresie oczekiwania na decyzję wojewody? Wyjaśniamy.

 • Zezwolenie na pracę – zmiany w przepisach
  Od 29 stycznia 2022 roku obowiązują nowe zasady zatrudniania cudzoziemców. Zmianie uległy niektóre zapisy dotyczące zezwoleń na pracę. Na co powinni obecnie zwrócić uwagę pracodawcy, którzy chcą zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę? Odpowiadamy.

 • Wiza – ważne informacje na dokumencie
  Wiza jest jednym z dokumentów pobytowych, uprawniających cudzoziemca (który takiego dokumentu potrzebuje) do przekroczenia granicy i pobytu. Na wizie znajdują się istotne informacje, które mają wpływ na zatrudnienie obcokrajowca. Opisujemy najważniejsze z nich.

 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (cz. 2)
  Co do zasady, cudzoziemcy z państw spoza UE, EOG i Szwajcarii, którzy chcą legalnie pracować w Polsce, muszą mieć zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak liczne wyjątki, wymienione w ustawie i rozporządzeniu. Których cudzoziemców obejmuje zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

 • Co to jest informacja starosty i jak ją uzyskać?
  Informacja starosty, nazywana także opinią starosty lub testem rynku pracy, jest dokumentem wydawanym przez powiatowy urząd pracy, który pracodawca dołącza do wniosku o zezwolenie na pracę lub cudzoziemiec do wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, albo wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Jak i gdzie ją uzyskać? Na co zwrócić uwagę? Ile ważna jest informacja starosty? Odpowiadamy.

 • Elektroniczne wsparcie zatrudnienia obywateli Ukrainy, czyli nowe formularze na praca.gov.pl
  12 marca br. Prezydent RP podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jej zapisy obowiązują z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r. Cudzoziemcy, których ta ustawa dotyczy, mają zagwarantowany dostęp do polskiego rynku pracy. Mogą podejmować pracę bez zezwolenia oraz rejestrować się w powiatowych urzędach pracy, korzystając przy tym z dostępnych ofert wsparcia. Aby umożliwić i ułatwić te procesy, na portalu praca.gov.pl pojawiły się nowe formularze.

 • Zwolnienie z informacji starosty
  Informacja starosty jest dokumentem potwierdzającym, że pracy, którą polski pracodawca chce powierzyć cudzoziemcowi nie może wykonywać bezrobotny zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy. Dołącza się go m.in. do wniosku o zezwolenie na pracę. Opisujemy sytuacje, w których informacja starosty nie jest wymagana.

 • Cudzoziemcy w Polsce – wiza i ruch bezwizowy
  Obywatele państw trzecich (osoby niebędące obywatelami UE, EOG czy Szwajcarii), którzy chcą przyjechać do Polski potrzebują zezwolenia na przekroczenie granicy i pobyt (wizy). Istnieje także inna forma legalnego przekraczania polskiej granicy i przebywania na terytorium RP. Chodzi o ruch bezwizowy. Jakie są zasady pobytu w ramach ruchu bezwizowego oraz jakie są rodzaje wiz, wydawanych przez polskiego konsula?

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy