Powrót

Czynniki, które wpływają na dłuższy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2018-01-03

Zastanawiasz się, na jaki okres zostanie Ci przyznane prawo do zasiłku? Ma na to wpływ kilka czynników. Sprawdź, kiedy zasiłek może zostać przyznany na rok albo i dłużej!

Na ogół prawo do zasiłku przyznawane jest na 180 dni. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wymienia kilka przypadków, kiedy prawo do zasiłku dla bezrobotnych może zostać przyznane na  rok lub kiedy okres pobierania świadczenia ulega wydłużeniu. Co więc wpływa na określenie czasu, przez który urząd będzie wypłacał świadczenie?

 

Wiek i staż pracy

 

Ustalając okres, przez który będzie przysługiwał zasiłek dla osób bezrobotnych, urząd bierze pod uwagę wiek zarejestrowanej osoby. Jeśli uprawniony do zasiłku ma ukończone 50 lat, ma szanse na pobieranie zasiłku przez rok. Musi jednak spełniać jeszcze jeden warunek. Powinien posiadać co najmniej 20-letni staż pracy.

 

Aby zasiłek dla bezrobotnych przysługiwał przez rok, muszą być spełnione oba kryteria jednocześnie.

 

Miejsce zamieszkania ma znaczenie

 

Kolejnym czynnik, decydujący o okresie przysługiwania zasiłku, to miejsce zamieszkania. Zgodnie z przepisami, osoby mieszkające w okresie pobierania zasiłku w powiecie, w którym stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do świadczenia przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, będą otrzymywały pieniądze przez rok. 

 

Zmiana adresu zamieszkania w trakcie pobierania zasiłku nie wpłynie na skrócenie okresu wypłaty świadczenia.

 

Nieletni na wychowaniu

 

Zasiłek dla bezrobotnych przez rok przysługuje również osobom samotnie wychowującym co najmniej jedno dziecko do 15. roku życia oraz małżonkom, którzy są bezrobotni, a jedno z nich otrzymało prawo do zasiłku po ustaniu prawa do świadczenia przez drugie.

Kobiety, które urodzą w trakcie pobierania zasiłku lub w ciągu miesiąca po zakończeniu jego pobierania, mogą liczyć na wydłużenie okresu pobierania świadczenia. Wpłata świadczenia wydłuża się o czas, przez który, zgodnie z odrębnymi przepisami, przysługiwałby zasiłek macierzyński.

Wypłata zasiłku dla bezrobotnych nie ulegnie wydłużeniu w przypadku, gdy w trakcie pobierania świadczenia bezrobotny ukończy 50 lat i będzie spełniał już warunki uzyskania zasiłku na 365 dni.  W tym przypadku liczy się sytuacja bezrobotnego na dzień przyznawania prawa do zasiłku. Inaczej kształtują się prawa samotnych rodziców. Jeśli w trakcie pobierania zasiłku, rodzic zostanie sam z dzieckiem, przysługuje mu prawo do wydłużenia okresu pobierania świadczenia dla bezrobotnych. 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Trening umysłu [infografika]
  Sposoby na trening umysłu

 • Zasiłek dla bezrobotnych – jakie warunki należy spełniać, by go dostać?
  Sprawdź, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych oraz kiedy urząd może skrócić okres jego pobierania!

 • Prawa stażysty
  Czas pracy, wysokość wynagrodzenia, liczba dni wolnych - przedstawiamy przepisy dotyczące stażu!

 • Rejestracja bez profilowania – zmiany w urzędzie pracy
  14 czerwca mają wejść w życie zmiany w przepisach dotyczących profilowania osób bezrobotnych. Sprawdź, co się zmieni!

 • Sposób rozwiązania umowy a zasiłek dla bezrobotnych
  Od tego, w jaki sposób zostanie rozwiązana Twoja umowa o pracę zależy, kiedy dostaniesz zasiłek dla bezrobotnych. Sprawdź, w jakich sytuacjach zasiłek przyznawany jest od razu po rejestracji, a kiedy trzeba poczekać na wypłatę świadczenia!

 • Status bezrobotnego a zeznanie roczne
  Zeznanie podatkowe za ubiegły rok zobowiązani są złożyć wszyscy podatnicy, którzy w ciągu poprzedniego roku uzyskali przychody. Obowiązek ten dotyczy także osób bezrobotnych, ale nie wszystkich. Sprawdź, czy Ciebie również!

 • Powody, przez które najprawdopodobniej nie dostaniesz zasiłku
  Przedstawiamy najczęstsze przyczyny odmowy przyznania zasiłku dla bezrobotnych.

 • Zaległe wynagrodzenie a status bezrobotnego
  Sprawdź, kiedy wypłata wynagrodzenia nie wpłynie na status osoby bezrobotnej w urzędzie pracy!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.