Powrót

Od września obowiązują nowe limity dorabiania dla pracujących emerytów i rencistów

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-09-29

Pracujesz na wcześniejszej emeryturze bądź rencie? Sprawdź, ile możesz dorobić przez najbliższe trzy miesiące. Od września zmieniają się limity dla aktywnych zawodowo seniorów.

Limity dorabiania zmieniają się co trzy miesiące, a powinni je sprawdzać opolscy renciści i osoby pobierające wcześniejszą emeryturę, którzy coraz częściej podejmują zatrudnienie, by podreperować domowy budżet. Najnowsze progi dodatkowych przychodów będą obowiązywać od września do końca listopada.

Bez ograniczeń i bez konsekwencji mogą dorabiać osoby, które przeszły na emeryturę po przekroczeniu powszechnego wieku emerytalnego, czyli dla kobiet po 60 roku życia, a dla mężczyzn po 65.

 

- Na wysokość dodatkowych przychodów powinny zwrócić uwagę pobierający wcześniejsze emerytury. Od września kluczowa i bezpieczna kwota to 3853,20 złotych brutto. Jeśli dodatkowe średnie miesięczne przychody nie przekroczą tej granicy, to nie ma powodu, by ZUS zmniejszał wypłacaną rentę bądź emeryturę – wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego. 

 

Kiedy ZUS może pomniejszyć wypłacaną emeryturę lub rentę? Wtedy, gdy przychód z dodatkowych źródeł będzie większy niż 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Ten próg to od września do listopada właśnie 3853,20 zł.

 

Uwaga! 7155,90 złotych brutto

Znaczenie dla pracujących wcześniejszych emerytów i rencistów ma jeszcze jedna kwota. Otóż, ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia jeśli dodatkowe przychody przekroczą 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Nową kwotą graniczną w najbliższych trzech miesiącach będzie 7155,90 zł brutto. Zmniejszenie bądź zawieszenie wypłacanego świadczenia zależy od ewentualnych przychodów z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, od których obowiązkowo są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. 

Jeśli między 1 września a 30 listopada osiągany przez świadczeniobiorcę przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (3853,20 zł), ale nie będzie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia (7155,90 zł), to emerytura bądź renta będzie pomniejszona o wartość przekroczenia.

 

Kto może dorabiać bez ograniczeń

Gwarancję wypłaty renty w pełnej wysokości mają inwalidzi wojenni, osoby pobierające rentę z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń. Bez ograniczeń zarobkować mogą także osoby pobierające rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury
z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

 

 

Sebastian Szczurek

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

województwa opolskiego


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Nowość w ZUS. Teraz sam możesz potwierdzić, że dostajesz emeryturę, rentę bądź zasiłek
  Od początku sierpnia świadczeniobiorcy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne potwierdzenia na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Taki dokument nie wymaga już podpisu pracownika ZUS.

 • Odprawa emerytalna
  Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi przy przejściu na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego, natomiast odprawa rentowa wypłacana jest przy przejściu na rentę z powodu utraty zdolności do pracy. Podpowiadamy, komu przysługuje taka odprawa i ile może wynosić.

 • Osoba współpracująca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą
  Przedsiębiorca, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, ma możliwość korzystania z pomocy bliskiej osoby w prowadzeniu firmy. Podpowiadamy, kim jest osoba współpracująca oraz jakie ma uprawnienia.

 • Ochrona przedemerytalna pracownika
  Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy ochrona przedemerytalna oznacza, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę, jeśli pracownikowi (w okresie trwania zatrudnienia) brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Sprawdź, komu przysługuje okres ochronny!

 • Umowa o pomocy przy zbiorach
  Umowa o pomocy przy zbiorach jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, którą regulują przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ten typ umowy może okazać się pomocnym narzędziem dla rolników zajmujących się uprawą określonych roślin. Podpowiadamy, kto i kiedy może się na nią zdecydować oraz jakie obowiązki rodzi po stronie przedsiębiorcy.

 • Praca na dwa etaty
  Pracownik może zawrzeć dwie umowy o pracę z tym samym pracodawcą, jak również z innymi pracodawcami. Podpowiadamy, jakie są ograniczenia w tym zakresie oraz co wówczas ze składkami ZUS?

 • Zatrudnienie studenta na umowę zlecenia
  Dla wielu studentów okres studiów to dobra okazja do podjęcia pierwszej pracy. Szczególnie dla studentów ostatniego roku. Najbardziej popularną formą zatrudnienia studenta jest umowa zlecenia, która daje zleceniobiorcy możliwość pracy w dogodnych dla siebie godzinach. Zatrudnienie studenta wiąże się też z korzyściami dla pracodawcy. Podpowiadamy, dlaczego taka forma zatrudnienia może opłacać się pracodawcy.

 • Zasiłek chorobowy a okres wyczekiwania
  Prawo do zasiłku chorobowego nabywa się po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia. Jest to tzw. okres wyczekiwania. Okres ten jest zróżnicowany w zależności od charakteru ubezpieczenia.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.