Powrót

Nowe świadectwo pracy – co powinno zawierać?

Gdy dochodzi do wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę, pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy. Co powinien zawierać ten dokument? Na co zwrócić uwagę? Co zmieniło się w przepisach dotyczących świadectwa pracy w 2023 r.?

W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy oraz uprawnień z ubezpieczeń społecznych.

Dokument ten zawiera przede wszystkim dane o okresie zatrudnienia, wymiarze czasu pracy, rodzajach wykonywanej pracy, zajmowanych stanowiskach czy pełnionych funkcjach. Dowiemy się z niego, w jaki sposób umowa została rozwiązana i z czyjej inicjatywy to nastąpiło. A jeśli pracodawca zakończył umowę z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji, znajdzie się w nim również wzmianka o okresie za jaki pracownik otrzymał odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia.

W świadectwie pracy nie powinno też zabraknąć informacji o urlopach, na jakich pracownik przebywał. Czyli o urlopie:

 • wypoczynkowym,
 • bezpłatnym,
 • ojcowskim,
 • rodzicielskim,
 • wychowawczym (w tym o okresie ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego),
 • dodatkowym urlopie przewidzianym przepisami prawa pracy.

Analogicznie uwzględniany jest też wykorzystany przez pracownika okres zwolnienia od pracy w celu opieki nad dzieckiem do lat 14.

 

Czytaj także: Zakończyłeś stosunek pracy? Sprawdź, kiedy powinieneś otrzymać świadectwo pracy

 

Czego jeszcze nie powinno zabraknąć w świadectwie pracy?

Świadectwo pracy to również potwierdzenie okresów:

 • nieskładkowych przypadających w okresie zatrudnienia,
 • odbytej służby wojskowej,
 • wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • otrzymywania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, badań i zabiegów przewidzianych dla dawców komórek i narządów,

oraz aspektów finansowych w postaci:

 • zajęć komorniczych,
 • należnościach ze stosunku pracy uznanych i niezaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania stosunku pracy z powodu braku środków finansowych.

 

Zmiany w świadectwie pracy od maja 2023 r.

Za sprawą unijnej dyrektywy „Work Life Balance”, rok 2023 przyniósł poważne zmiany w Kodeksie pracy. Wpłynęło to na zmiany w dokumentacji pracowniczej. Nowy wzór świadectwa pracy stał się bogatszy o kilka dodatkowych informacji.

Dotyczy to w szczególności pracowników korzystających z nowych rozwiązań, czyli:

 • zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych (art. 148(1) Kodeksu pracy),
 • urlopu opiekuńczego udzielanego dla zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia członkowi rodziny wymagającemu opieki z poważnych względów medycznych (art. 173(1) Kodeksu pracy),
 • pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie (art. 67(33) Kodeksu pracy).

 

Pamiętaj! Na żądanie pracownika w świadectwie pracy mogą być też umieszczone informacje o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz uzyskanych kwalifikacjach.

 

Czytaj także: Nowość w Kodeksie pracy! Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

 

Szczegółowych informacji w zakresie prawa pracy udziela Państwowa Inspekcja Pracy.

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy.

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Praca zdalna – przydatne informacje dla pracowników i pracodawców
  Przepisy dotyczące pracy zdalnej, zawarte w Kodeksie pracy, weszły w życie na początku kwietnia 2023 r. Ze względu na ich nowy charakter, wymagają wyjaśnienia. Odpowiadamy na niektóre wątpliwości dotyczące pracy zdalnej. Powinny one zainteresować zarówno pracodawców, jak i pracowników.

 • Czy urlop wypoczynkowy przepada?
  Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo. Co w przypadku, jeśli pracownik nie wykorzysta należnego mu urlopu? Czy zaległy urlop wypoczynkowy przepada? Sprawdź!

 • Równoważny system czasu pracy - zasady
  System równoważnego czasu pracy jest jedną z elastycznych form normowania czasu pracy. Na czym polega i jakie są jego ograniczenia? Sprawdź!

 • Praca zdalna. Co warto wiedzieć?
  Pod koniec kwietnia 2023 r. weszły w życie znowelizowane przepisy Kodeksu pracy, które umożliwiają świadczenie pracy zdalnej. Gdzie może być wykonywana taka praca? Czy wymiar etatu lub zmiana pracodawcy mają wpływ na limit dni okazjonalnej pracy zdalnej? Czy pracowników zdalnych może obowiązywać kontrola trzeźwości? Odpowiadamy.

 • Elastyczne formy zatrudnienia dla rodziców dzieci do lat 8
  Pracownicy wychowujący dzieci do 8. roku życia mogą korzystać z elastycznej organizacji pracy. Co oznacza to pojęcie oraz kto i kiedy może skorzystać z takich uprawnień? Podpowiadamy.

 • Trzy zmiany w świadectwie pracy
  23 maja 2023 r. w świadectwie pracy wprowadzono trzy ważne zmiany. Co się zmieniło? Sprawdź!

 • Roboty publiczne a limit umów o pracę na czas określony
  Czy umowa o pracę, którą podpisują bezrobotni w ramach robót publicznych wlicza się do limitu 3 umów (33 miesięcy) na czas określony, wymienionych w Kodeksie pracy? Podpowiadamy.

 • Zasiłek macierzyński 2023 – co powinieneś wiedzieć?
  Zmiany długości urlopów związanych z rodzicielstwem wprowadzone do Kodeksu pracy w kwietniu 2023 r. niosą za sobą również zmianę przepisów dotyczących zasiłku macierzyńskiego. Sprawdź, co się zmieniło w tym zakresie.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy