Powrót

Kto ma obowiązek uzasadnić przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-12-13

Kodeks pracy przewiduje kilka sposobów rozwiązania stosunku pracy. Z inicjatywą wypowiedzenia umowy o pracę może wyjść zarówno pracownik, jak i pracodawca. Sprawdź, która ze stron ma obowiązek uzasadnić powód rozwiązania umowy o pracę.

Pracodawca ma obowiązek uzasadnienia przyczyny rozwiązania umowy o pracę nawet w przypadku umowy na czas określony.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 30 § 4 Kodeksu pracy, przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy powinna być wskazana w oświadczeniu pracodawcy o:

 • wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony,
 • wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony,
 • rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Pracodawca musi bezwzględnie wskazać przyczynę wypowiedzenia umowy na piśmie, nawet jeśli ta przyczyna jest znana pracownikowi.

 

Czytaj także: Nowe świadectwo pracy – co powinno zawierać?

 

Wypowiedzenie umowy z inicjatywy pracownika

O ile każda ze stron stosunku pracy może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem, wskazanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę spoczywa wyłącznie na pracodawcy. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy to pracownik rozwiązuje z pracodawcą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia (np. z powodu naruszenia obowiązków pracodawcy wobec pracownika) – wówczas pracownik musi podać przyczynę.

 

Jak uzasadnić wypowiedzenie umowy?

Przyczyna lub przyczyny wypowiedzenia powinny być zgodne ze stanem faktycznym. W innym przypadku pracownik może nie zgodzić się z powodem rozwiązania umowy i odwołać się do sądu pracy. Powód rozwiązania umowy powinien być konkretny i niebudzący wątpliwości. Nie oznacza to jednak konieczności drobiazgowego opisywania powodu zwolnienia pracownika. Przyczyny powinny być na tyle konkretne, aby pracodawca mógł je „wybronić” w razie ewentualnego procesu. Pracodawca nie będzie mógł w trakcie procesu podać innej przyczyny zwolnienia pracownika przemawiającej za słusznością wypowiedzenia.

 

Czytaj także: Zakończyłeś stosunek pracy? Sprawdź, kiedy powinieneś otrzymać świadectwo pracy

 

Szczegółowych informacji w zakresie prawa pracy udziela Państwowa Inspekcja Pracy.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pr

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zwolnienie dyscyplinarne a zasiłek dla bezrobotnych
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie bezrobotnej, która spełnia określone warunki i zarejestruje się w urzędzie pracy. Czy sposób rozwiązania umowy ma wpływ na przyznanie świadczenia? Jak to wygląda w przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne)? Odpowiadamy.

 • Nie ze wszystkich uprawnień rodzicielskich skorzysta jednocześnie matka i ojciec
  Kodeks pracy przewiduje liczne uprawnienia związane z rodzicielstwem. Jednym z nich jest zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz zakaz delegowania poza stałe miejsce pracy rodzica wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8. roku życia. Czy oboje rodzice mają prawo skorzystać z tego uprawnienia? Co w przypadku, gdy tylko jeden z nich jest zatrudniony? Podpowiadamy.

 • Umowa o pracę tymczasową a uprawnienia pracownicze
  Czym jest umowa o pracę tymczasową i jakie są warunki zatrudnienia na jej podstawie? Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

 • Zadaniowy czas pracy - zasady
  Zadaniowy czas pracy jest jednym z systemów czasu pracy. Na czym polega i kto może pracować w takim systemie? Podpowiadamy.

 • Równe traktowanie w zatrudnieniu
  Równe traktowanie pracowników jest podstawową zasadą prawa pracy. Kodeks pracy zakazuje wszelkiej dyskryminacji w zatrudnieniu. Podpowiadamy, jakie są przesłanki dyskryminacji oraz kiedy pracownik ma prawo ubiegać się o odszkodowanie.

 • Przerwy w pracy
  Od czego zależy długość i ilość przerw w pracy? Czy czas odpoczynku zawsze wlicza się do wymiaru czasu pracy? Kto może skorzystać z dodatkowej przerwy? Odpowiadamy.

 • Praca zdalna – czy pracodawca musi wyrazić na nią zgodę?
  O możliwość wykonywania pracy zdalnie musi zawnioskować pracownik oraz otrzymać zgodę pracodawcy. W jakich przypadkach pracodawca może nie wyrazić zgody i odrzucić wniosek pracownika? Sprawdź!

 • Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia
  Urlop wypoczynkowy udzielany jest na wniosek pracownika, jednak nie zawsze pracodawca ma obowiązek taki wniosek uwzględnić. Wyjątkową sytuacją jest okres wypowiedzenia pracownika. Co stanowi Kodeks pracy? Podpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy