Powrót

Doradca klienta dla osoby bezrobotnej

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-01-05

Funkcję doradcy klienta w powiatowym urzędzie pracy może pełnić osoba zatrudniona w tej instytucji jako: pośrednik pracy, doradca zawodowy, specjalista ds. rozwoju zawodowego czy też specjalista ds. programów.

Zadania doradcy klienta polegają przede wszystkim na opiece nad osobami, które po rejestracji uzyskały status bezrobotnego lub poszukującego pracy oraz na współpracy z pracodawcami i przedsiębiorcami szukającymi narzędzi wspierających zatrudnienie w ich firmach.

 

Obowiązki doradcy klienta

Doradca klienta:

 

1. Określa potrzeby bezrobotnego.

Doradca nawiązując kontakt z klientem (bezrobotnym lub poszukującym pracy), pozyskuje od niego informacje dotyczące jego doświadczenia, kompetencji, ewentualnych trudności z wkroczeniem na rynek pracy. Analizuje potrzeby zawodowe tej osoby oraz aktualną sytuację na rynku pracy.

 

2. Informuje o formach pomocy.

Osoba zarejestrowana otrzymuje informacje dotyczące form wsparcia, jakie gwarantuje ustawa oraz na jakie pozwalają dostępne środki we właściwym powiatowym urzędzie pracy.

 

3. Ustala zasady współpracy.

Doradca klienta przygotowuje bezrobotnemu indywidualny plan działania (IPD), co następuje nie później niż w terminie 60 dni od rejestracji w urzędzie pracy. Bada możliwości realizacji form pomocy odpowiadających potrzebom klienta oraz ustala terminy ich udzielenia. Proces ten opiera się na konsultacjach z innymi pracownikami urzędu lub odrębnymi instytucjami. Indywidualny plan działania nie jest obowiązkowy w przypadku poszukujących pracy.

 

4. Realizuje ustalone zadania.

Przewidziane dla klienta zadania doradca wykonuje sam, ale także współpracując z pozostałymi pracownikami urzędu pracy czy innymi instytucjami. Jeśli klientowi określono już indywidualny plan działania, wtedy doradca na bieżąco monitoruje jego przebieg. Jeśli sytuacja tego wymaga, doradca  może wprowadzać korekty w postaci innych narzędzi, które pomogą w skuteczny sposób klientowi wkroczyć na rynek pracy.

 

5. Aktualizuje kartę rejestracyjną bezrobotnego.

Działania podejmowane przez doradcę, jak i samego bezrobotnego odnotowywane są w karcie rejestracyjnej osoby zarejestrowanej.

 

Doradca klienta powinien działać zgodnie z regulaminem obowiązującym w urzędzie pracy. Bezrobotny powinien być otoczony jego opieką, począwszy od dnia rejestracji, aż do momentu wyrejestrowania. Jeśli organizacja pracy urzędu na to pozwala, wskazane jest, aby ponowna rejestracja skutkowała skierowaniem do doradcy, z którym klient już miał kontakt.

 

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 91).

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia - www.psz.praca.gov.pl


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Na jaki okres przyznawane jest prawo do zasiłku?
  Często otrzymujemy pytania związane z okresem, na jaki może zostać przyznane prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Przypominamy, jakie okoliczności mają wpływ na długość wypłacania zasiłku.

 • Składki odprowadzane za osobę bezrobotną
  Rejestracja w urzędzie pracy ma na celu wsparcie osoby bezrobotnej w podjęciu zatrudnienia. Chęć uzyskania statusu osoby bezrobotnej nie może być podyktowana wyłącznie potrzebą posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Sprawdź, jakie składki odprowadza urząd pracy za zarejestrowaną osobę bezrobotną.

 • Potrzebujemy na świecie więcej społeczników [WYWIAD]
  „Leżenie na kanapie nie sprawi, że odkryjemy w sobie nową pasję. Obracanie się od lat w zamkniętym, ciągle tym samym środowisku nie odkryje w nas rzeczy, których być może jeszcze sami o sobie nie wiemy” – mówi Dagmara Sobczak, socjolog zasobów ludzkich i karier zawodowych, autorka bloga socjopatka.pl. W rozmowie ze „Szczęśliwym socjologiem” poruszyliśmy wiele tematów, dotyczących edukacji, rozwoju, budzenia w sobie chęci do działania, czytania książek, „slow life” i miłości do zwierząt. Zapraszamy do lektury.

 • Podleganie ubezpieczeniom społecznym
  Kiedy jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi obowiązkowo, a kiedy możesz się ubezpieczyć dobrowolnie? Odpowiadamy.

 • Renta z tytułu niezdolności do pracy
  Renta jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym regularnie przez instytucję ubezpieczeniową (ZUS) osobom, które są czasowo lub stale niezdolne do wykonywania pracy zawodowej. Jakie są rodzaje rent z tytułu niezdolności do pracy i kto może się o nie ubiegać?

 • Coaching zawodowy
  Brak satysfakcji z dotychczasowej pracy skłania czasem do refleksji nad naszą ścieżką kariery. Jedni potrafią samodzielnie odnaleźć swoją drogę, inni natomiast korzystają z pomocy profesjonalistów- coachów kariery. Jaką rolę pełnią i w jaki sposób wspierają rozwój zawodowy? Okazuje się, że w ostatnim czasie ten zawód zyskuje na popularności.

 • Znaleźć pracę, znaleźć pomysł na siebie [WYWIAD]
  Na rozmowie kwalifikacyjnej, odpowiadając na pytania, opowiadasz o sobie, o swoich kompetencjach, doświadczeniach, tym, co możesz wnieść do organizacji. Jeśli pracodawca uzna, że to wszystko, cały Twój potencjał będzie przydatny do rozwoju jego firmy, że pomożesz w rozwiązaniu bolączek przedsiębiorstwa, dogadacie się co do stawki i jednocześnie jest między Wami nić porozumienia, to sukces rekrutacyjny gwarantowany - mówi Klaudia Jarych, która razem z Łukaszem Jarychem, tworzy portal dookolapracy.pl. Oboje pomagają kandydatom na każdym etapie szukania pracy.

 • Jak znaleźć pracę marzeń? [WYWIAD]
  O pracy marzeń, pracy jako przykrym obowiązku, błędach podczas rozmów kwalifikacyjnych, nowym rynku pracy, otwarciu własnej firmy. O tym i wielu innych zagadnieniach związanych z rynkiem pracy rozmawialiśmy z Izabellą Wojtaszek, trenerką biznesu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w branży zdobywania dopasowanej pracy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.