Powrót

Dorabiasz do renty lub emerytury? Sprawdź nowe limity

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-12-29

Przejście na emeryturę nie oznacza zakazu dalszej pracy na etacie czy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny mają możliwość dorobienia sobie do przyznanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenia bez żadnych limitów. Inaczej jest w przypadku osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę – ich obowiązują pewne ograniczenia.

Od 1 grudnia 2020 roku zmieniły się limity przychodów, po przekroczeniu których ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłatę renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej czy wcześniejszego świadczenia emerytalnego.

 

Zawieszenie świadczenia

W przypadku przychodu z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi (np. umowa o pracę), który przekroczy 130 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1 grudnia 6 719,70 zł), ZUS ma obowiązek zawiesić świadczenie w postaci renty lub wcześniejszej emerytury.

 

Zmniejszenie świadczenia

Jeśli wcześniejszy emeryt lub rencista uzyska przychód większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1 grudnia 3 618,30 zł), ale nie wyższy niż 130 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1 grudnia 6 719,70 zł), wtedy następuje zmniejszenie pobieranego świadczenia. Kwoty maksymalnych zmniejszeń dostępne są na stronie ZUS.

 

Kiedy limity nie obowiązują?

Ograniczenia zarobkowe nie dotyczą świadczeniobiorców pobierających:

 • rentę dla inwalidów wojennych / inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową,
 • rentę rodzinną, która przysługuje po osobie uprawnionej do renty dla inwalidów wojennych lub rentę rodzinną po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową,
 • emeryturę i osiągających więcej niż 60 lat (kobieta) albo 65 lat (mężczyzna),
 • rentę rodzinną, której kwota jest wyższa od pobieranej przez nich emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

 

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia).

 

Źródło:

https://www.zus.pl

 

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia
  Osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu mogą otrzymać zasiłek chorobowy nie tylko w czasie zatrudnienia. Podpowiadamy, jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o zasiłek chorobowy, jeśli niezdolność do pracy powstała po ustaniu zatrudnienia.

 • Czym jest Fundusz Pracy?
  Opłacanie składki na Fundusz Pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Składka wynosi 2,45% podstawy wymiaru stawki, jednak w praktyce wynosi ona 2%, a pozostałe 0,45% przypada na Fundusz Solidarnościowy. Podpowiadamy, jaki jest cel Funduszu Pracy oraz w jakich przypadkach pracodawca jest zwolniony z jego opłacania.

 • Jak zatrudnić nianię i uzyskać finansowanie składek ZUS
  Chcesz zatrudnić opiekunkę do dziecka? Podpisz z nią umowę uaktywniającą! Składki może sfinansować budżet państwa, dzięki czemu niania zyska zabezpieczenie teraz i na przyszłość.

 • Czasowa niezdolność do pracy a świadczenia wypłacane przez pracodawcę
  Zastanawiasz się, ile wyniesie Twoje wynagrodzenie za okres czasowej niezdolności do pracy? Podpowiadamy, w jakich przypadkach świadczenia przysługujące pracownikowi w tym czasie wypłaca pracodawca.

 • Umowa na czas określony a ciąża
  Kobiety zatrudnione na podstawie umowy o pracę, będące w ciąży, często zastanawiają się, czy umowa zawarta na czas określony zostanie przedłużona, gdy urodzi się dziecko. Podpowiadamy kiedy taka umowa może być przedłużona oraz czy kobieta nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego.

 • Podleganie ubezpieczeniom społecznym
  Kiedy jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi obowiązkowo, a kiedy możesz się ubezpieczyć dobrowolnie? Odpowiadamy.

 • Renta z tytułu niezdolności do pracy
  Renta jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym regularnie przez instytucję ubezpieczeniową (ZUS) osobom, które są czasowo lub stale niezdolne do wykonywania pracy zawodowej. Jakie są rodzaje rent z tytułu niezdolności do pracy i kto może się o nie ubiegać?

 • Wyższa stawka godzinowa na umowie-zleceniu
  Sprawdź, w jakiej wysokości odprowadzane będą składki i ile dostaniesz na rękę.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.