Powrót

Dni wolne w trakcie odbywania stażu

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-07-21

Staż jest jedną z form wsparcia osób bezrobotnych oferowaną przez urzędy pracy. Dzięki niej bezrobotny nabywa umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. W trakcie stażu stażyście przysługują dni wolne. W jakim wymiarze? Odpowiadamy.

Zgodnie z art. 53 ust.7a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium stażowe. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca  zobowiązany jest udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

W związku z tym, bezrobotny nabywa prawo do pierwszych dwóch dni wolnych po upływie 30 dni (kalendarzowych) odbywania stażu. Następne dwa dni nabywa sukcesywnie po upływie kolejnych 30 dni stażu. 

W ostatnich 30 dniach odbywania stażu, pracodawca (organizator stażu) powinien udzielić 2 dni wolnego wcześniej niż przed nabyciem do nich prawa po 30 ostatnich dniach. Chodzi o to, by uniknąć sytuacji, w której stażysta nie będzie miał możliwości wykorzystania dni wolnych, bo zakończył się staż. „Ostatni miesiąc odbywania stażu” należy rozumieć jako ostatnie 30 dni (kalendarzowe) odbywania stażu, za które bezrobotnemu przysługuje kolejne 2 dni wolnego.

 

Czytaj także: Staże

 

Warto również dodać, że stażysta nie musi wykorzystywać dni wolnych. Przysługują mu one na jego wniosek. W tym przypadku nie jest jednak tak, jak przy urlopie wypoczynkowym pracownika, za który za niewykorzystane dni należy się ekwiwalent pieniężny. Jeżeli stażysta nie zawnioskuje o dni wolne, one przepadną. Nie przysługuje z tego tytułu roszczenie do organizatora stażu ani urzędu pracy o utracone dni wolne.

 

Wolne przed nabyciem prawa

Istnieje możliwość udzielenia stażyście dni wolnych w pierwszych 30 dniach odbywania stażu, zanim stażysta uzyska do nich prawo. W takiej sytuacji, jeżeli staż będzie kontynuowany, za te wolne dni stypendium będzie przysługiwać, ale dni te będą uwzględnione, jakby zostały udzielone po 30 dniach odbywania stażu. Czyli stażysta nie będzie mógł z nich skorzystać po nabyciu do nich prawa (po 30 dniach stażu).

 

Stażysta to nie pracownik, ale…

Stażysta nie jest pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy i dlatego nie dotyczą go przepisy stosowane do pracowników. Jest on nadal osobą posiadającą status bezrobotnego, która dopiero nabywa umiejętności praktycznych pod okiem pracodawcy.

Jednak zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych, stażysta ma obowiązek przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu pracy. Jeżeli więc pracodawca w takim wewnętrznym regulaminie ustali, że jakiś dzień w roku jest wolny dla wszystkich pracowników, wówczas dzień ten będzie również wolny dla stażysty i potraktowany jako dzień usprawiedliwionej nieobecności, za który przysługuje stypendium. Ponadto, będzie to dzień wolny spoza puli dwóch dni wolnych po odbyciu 30 dni stażu.

 

Czytaj także: Szkolenia dla osób bezrobotnych

 

Zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych, stażysta ma przestrzegać rozkładu czasu pracy oraz (o czym było wcześniej) zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu pracy. W związku z tym, stażysta ma też prawo do odbioru dnia wolnego za święto przypadające w sobotę, w sposób ustalony przez organizatora, tak samo jak pracownicy.

Termin odbioru dnia wolnego zależy od tego, czy staż odbywa się u pracodawcy, czy u organizatora stażu niebędącego pracodawcą. W przypadku stażu u pracodawcy, dzień wolny odbiera się na zasadach obowiązujących pracowników. Natomiast, gdy stażysta ma odebrać dzień wolny u organizatora niebędącego pracodawcą, powinien to zrobić w miesiącu, w którym wypadło święto.

 

Urzędy pracy działają na podstawie przepisów zawartych w ustawach i rozporządzeniach oraz indywidualnych regulaminach, które mogą różnić się od przedstawionych w artykule interpretacji przepisów opartych o wyjaśnienia Departamentu Rynku Pracy.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 53).

Rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zasiłek dla bezrobotnych a świadczenie rodzicielskie
  Czy można pobierać jednocześnie zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie rodzicielskie? Sprawdź, kiedy te świadczenia można łączyć!

 • Karta pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy"
  Cudzoziemcy, którzy uzyskują pozytywną decyzję wojewody i zezwolenie na pobyt np. czasowy odbierają kartę pobytu, na której najczęściej widnieje adnotacja „dostęp do rynku pracy”. Co ona oznacza? Wyjaśniamy.

 • Zmiany w przepisach BHP na stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy
  Postęp technologiczny, a wraz z nim zmiany, które zaszły w ostatnich 25 latach, stały się powodem nowelizacji przepisów dotyczących stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy. Co się zmieniło? Ile czasu mają pracodawcy na dostosowanie miejsca pracy do nowych regulacji? Odpowiadamy.

 • Ponad 20 tysięcy złotych na szkolenie dla osoby bezrobotnej
  Chcesz otrzymać środki na szkolenie indywidualne? Sprawdź, co należy zrobić, aby urząd pracy zrefundował koszty szkolenia!

 • Świadczenie aktywizacyjne [INFOGRAFIKA]
  Świadczenie aktywizacyjne to wsparcie, jakie urząd pracy może przyznać pracodawcy za zatrudnienie osoby bezrobotnej. Kto może zostać skierowany przez urząd? Jak długo wypłacane jest świadczenie? Sprawdźcie.

 • Roboty publiczne a limit umów o pracę na czas określony
  Czy umowa o pracę, którą podpisują bezrobotni w ramach robót publicznych wlicza się do limitu 3 umów (33 miesięcy) na czas określony, wymienionych w Kodeksie pracy? Podpowiadamy.

 • Rozmowa o działalności i wsparciu urzędów pracy [WYWIAD]
  „Nasza praca nie ogranicza się jedynie do zapisów ustawowych. Wychodzimy poza Urząd” – mówi Piotr Matusiak. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku zapytaliśmy m.in. o to, na jakie wsparcie urzędu pracy może liczyć osoba bezrobotna, jakie formy pomocy cieszą się największą popularnością, czy planowane są zmiany w przepisach oraz o legalizację zatrudnienia cudzoziemców. Zapraszamy do lektury.

 • Staż z urzędu pracy a uprawnienia pracownicze
  Odbywałeś staż z urzędu pracy? Sprawdź, czy ten okres wpłynie na Twoje uprawnienia pracownicze.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy