Powrót

Większe dotacje na start, czyli zmiany w przepisach dotyczących spółdzielni socjalnych

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2017-11-29

Nowelizacja przepisów wprowadza nie tylko zmiany dotyczące funkcjonowania spółdzielni socjalnych - liczby członków, ale również zwiększa wsparcie finansowe, o które spółdzielnie będą mogły się ubiegać. Sprawdź, ile można zyskać!

Zmiany w ustawie stworzą m.in. warunki rozwoju dla zarejestrowanych obecnie 1627 spółdzielni socjalnych i pozwolą na lepszy start kolejnym. 

 

Wyższa dotacja na założenie spółdzielni

 

Nowelizacja nie tylko zwiększa wysokość dofinansowania, ale również rozszerza grupę osób, które będą mogły uzyskać środki. Obecnie zarejestrowani bezrobotni, którzy chcą założyć spółdzielnię socjalną, mogą otrzymać jednorazowo środki w wysokości nieprzekraczającej 4-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na każdego członka założyciela spółdzielni socjalnej. Z kolei osoby chcące przystąpić do już istniejącej spółdzielni socjalnej mogą otrzymać środki z Funduszu Pracy w wysokości 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia na każdego członka. Po zmianach maksymalna wysokość wsparcia to 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w obu przypadkach.

O wsparcie będą mogły ubiegać się już nie tylko osoby bezrobotne, ale również poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w wieku do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia.

 

Dofinansowanie na nowe miejsca pracy

 

Dotychczas spółdzielnie socjalne nie mogły ubiegać się w urzędzie pracy o wsparcie finansowe przy tworzeniu nowych miejsc pracy. Nowelizacja umożliwi im wnioskowanie o środki na doposażenie stanowiska pracy. Podmioty będą mogły uzyskać dofinansowanie w wysokości maksymalnie do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia na nowe miejsce pracy. W ramach refundacji spółdzielnia będzie musiała zatrudnić skierowanego bezrobotnego lub poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu w wieku do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia.

 

Dofinansowanie wynagrodzeń nowo zatrudnionych pracowników

 

Spółdzielnie socjalne będą mogły także ubiegać się o środki na finansowanie kosztów wynagrodzeń zatrudnionych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w wieku do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia. Wsparcie będzie przyznawane na okres do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Maksymalna wysokość refundacji to minimalne wynagrodzenie na każde stanowisko.

 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw ( z dnia 31 maja 2017 r.)


Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.