Powrót

Ważne zmiany w Kodeksie pracy dotyczące umów

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2016-02-15

Przypominamy, że w lutym wejdą w życie kolejne zmiany w Kodeksie pracy. Tym razem wprowadzona nowelizacja obejmie przepisy dotyczące zawierania i rozwiązywania umów.

Od 22 lutego zacznie obowiązywać 33-miesięczny limit pracy na czas określony, a czwarta umowa z tym samym pracodawcą będzie musiała być umową na czas nieokreślony. Jak wprowadzone zmiany mają się do osób, które przed wskazaną datą podjęły pracę u tego samego pracodawcy po raz drugi lub pracują już ponad 20 miesięcy?

Limit czasu

Wprowadzone zmiany mają na celu ukrócenie procederu zawierania przez pracodawców umów terminowych na okres kilku lat. W związku z tym maksymalny okres zatrudnienia u tego samego pracodawcy na czas określony będzie mógł wynosić 36 miesięcy - 3 miesiące umowy na okres próbny i 33 miesiące pracy na podstawie umowy na czas określony. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie nowelizacji jest już zatrudniony na umowie na czas określony, 33-miesięczny limit liczony jest od daty nowelizacji, czyli od 22 lutego 2016 r.

Przykład: Jan zatrudniony w firmie X od 1 sierpnia 2014 roku na umowę na czas określony (bez znaczenia jaki) stałą umowę może uzyskać dopiero 21 listopada 2018 r.)

Limit umów

Zgodnie z nowelizacją pracodawca będzie mógł zawrzeć z pracownikiem maksymalnie trzy umowy na czas określony. Kolejna, czwarta umowa będzie umową na czas nieokreślony. W przypadku pracowników, którzy 22 lutego będą zatrudnieni na podstawie pierwszej lub drugiej umowy terminowej, podpisując czwartą umowę otrzymują umowę na czas nieokreślony. Umowa na okres próbny nie zalicza się do limitu umów.

Przykład: Anna w dniu 22 lutego bieżącego roku zatrudniona jest w firmie Y na podstawie umowy na czas określony. Jest to jej druga umowa o pracę na czas określony w tej firmie. Pracodawca może zaproponować jej trzecią umowę na czas określony. Po jej zakończeniu, czwarta będzie już umową na czas nieokreślony.

Staż pracy a okres wypowiedzenia

Nowelizacja wprowadza również zmiany w okresach wypowiedzenia. Nie będą one jak dotąd uzależnione od rodzaju umowy, a od stażu pracy w danej firmie. Będą obowiązywać okresy wypowiedzenia dotyczące obecnie umów na czas nieokreślony: 2 tygodnie w przypadku okresu zatrudnienia krótszego niż 6 miesięcy, miesiąc w przypadku okresu zatrudnienia powyżej 6 miesięcy i 3 miesiące, gdy okres zatrudnienia przekracza 3 lata.

Pracownikowi, który w dniu 22 lutego jest już zatrudniony, do stażu pracy, od którego zależy wypowiedzenie, liczony jest okres od daty nowelizacji. Jeśli zaś po wejściu w życie nowelizacji pracodawca podpisze umowę z osobą, która wcześniej już u niego pracowała, do stażu, od którego będzie zależał okres wypowiedzenia, należy zaliczyć poprzedni okres zatrudnienia.

Przykład: Adam w dniu 22 lutego 2016 r. pracuje w firmie Z na podstawie umowy na czas określony już od roku. Jego okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie.

Basia 23 lutego 2016 r. podpisuje umowę na czas określony z firmą, w której wcześniej pracowała już 2 lata. Jej okres wypowiedzenia będzie wynosił 1 miesiąc, a po roku trwania umowy – trzy miesiące.

Opisane zmiany w przepisach Kodeksu pracy wchodzą w życie z dniem 22 lutego 2016 roku.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw


Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.