Powrót

Terminy w urzędzie pracy

Planujesz rejestrację, a może posiadasz status bezrobotnego? Sprawdź ważne terminy obowiązujące w urzędzie pracy.

Osoby korzystające z pomocy urzędu pracy, oprócz praw, mają również obowiązki oraz terminy do dotrzymania.

Termin rejestracji

Przepisy nie narzucają osobie bezrobotnej rejestracji, jest to indywidualna decyzja. Jeśli osoba uzna, że potrzebuje pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia lub podniesieniu bądź zmianie kwalifikacji, rejestruje się w urzędzie. Termin, jak sama rejestracja, nie jest z góry narzucony. Osoba poszukująca pracy sama decyduje, kiedy się zarejestruje.

Inaczej wygląda sytuacja osób, które spełniają warunki uzyskania prawa do zasiłku. Tu należy pilnować terminu. W myśl zasady, że zasiłek przysługuje osobie, która przepracowała 365 dni w badanym okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację, jeśli w trakcie zatrudnienia nie było przerw, na rejestrację ma się do 6 miesięcy od ustania zatrudnienia. Natomiast jeśli między umowami były przerwy, ich czas skraca okres 6 miesięcy na rejestrację. Termin ten liczony jest kolejnego dnia po ustaniu zatrudnienia.

Usprawiedliwienie nieobecności

Zarejestrowany bezrobotny, który nie zgłosił się na wyznaczoną wizytę, aby nie utracić statusu, musi się usprawiedliwić. Na usprawiedliwienie ma 7 dni, i są to dni kalendarzowe. Należy więc pamiętać, że termin biegnie nawet, jeśli urząd nie pracuje, bo jest weekend lub dzień ustawowo wolny od pracy. Pierwszym dniem na usprawiedliwienie jest oczywiście kolejny dzień po ustalonej dacie stawiennictwa.

Odwołanie od wyrejestrowania

Bezrobotny, który nie zgadza się z decyzją urzędu o pozbawieniu go statusu, ma prawo do wyrażenia swojego zdania. W decyzji zostanie poinformowany, w jaki sposób oraz w jakim terminie może się odwołać. Ma na to 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia decyzji.

Kilka słów wyjaśnienia z KPA

Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, jeśli akt prawny mówi o liczbie dni, nie podając dalej, że chodzi o dni robocze, należy przyjmować, że chodzi o dni kalendarzowe.

Jeśli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, np. doręczenie decyzji, przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego dnia z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.

Soboty i niedziele zawsze wlicza się do terminu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ostatni dzień terminu wypada w niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Wtedy ostatnim dniem terminu jest następny dzień.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego


Zobacz podobne artykuły:

 • Nieobecności, które moją znaczenie przy bonie na zasiedlenie
  Sprawdź, jak nieobecność w pracy wpływa na otrzymany bon na zasiedlenie!

 • Spółdzielnia socjalna pomysłem na firmę
  Zastanawiasz się nad założeniem własnej firmy? Myślisz o działalności w ramach spółdzielni socjalnej? Sprawdź, kto może założyć spółdzielnię i jakie wsparcie może uzyskać na start oraz rozwój!

 • Kiedy nie stracisz statusu osoby bezrobotnej pomimo odmowy przyjęcia oferty pracy?
  Zarejestrowana w urzędzie pracy osoba bezrobotna oprócz praw, ma także obowiązki. Jednym z nich jest przyjmowanie skierowań do pracy. Konkretnie są to skierowania na rozmowy kwalifikacyjne, a nie stricte do pracy.

 • Dofinansowanie zatrudnienia z urzędu pracy
  Pracodawco, potrzebujesz dofinansowania do zatrudnienia nowego pracownika? Sprawdź ofertę urzędu pracy i wybierz dofinansowanie najkorzystniejsze dla Twojej firmy!

 • Czy jestem ubezpieczony?
  Sprawdź, kiedy możesz korzystać z bezpłatnej opieki medycznej!

 • Zatrudnianie osób pozbawionych wolności
  Na rynku pracy coraz trudniej o pracowników. Pracodawcy poszerzają więc krąg poszukiwań kandydatów do pracy. Coraz częściej upominają się też o osoby pozbawione wolności. Sprawdź, jak wygląda zatrudnienie osób skazanych i jakie korzyści z tego płyną!

 • Praktyki absolwenckie
  Sposób na zdobycie doświadczenia zawodowego

 • Mity dotyczące urzędu pracy
  Obalamy mity dotyczące urzędu pracy. Sprawdź, czy dobrze myślisz!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
  Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.