Powrót

Planujesz rejestrację w urzędzie pracy i jesteś w ciąży

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2017-02-01

Podpowiadamy, jakie prawa i obowiązki ma ciężarna bezrobotna oraz kiedy urząd może odmówić rejestracji.

Nie zawsze ciąża chroni przed utratą zatrudnienia. W prawie dopuszczane są przypadki umożliwiające zakończenie współpracy zawodowej z ciężarną. Większość kobiet rozważa wtedy rejestrację w urzędzie pracy, ze względu na ubezpieczenie lub świadczenia finansowe. Często pojawia się również obawa, czy urząd nie odmówi prawa do rejestracji?

Wpływ ciąży na uzyskanie statusu bezrobotnego

Zgodnie z ustawą, status osoby bezrobotnej może uzyskać osoba, która spełnia określone warunki, m.in. nie pracuje i nie ma innego źródła przychodu przekraczającego minimalne wynagrodzenie. Nie może również pobierać świadczeń z ZUS, np. z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Akty prawne dotyczące rejestracji nie wspominają o ciąży. Nie stanowi więc ona powodu do odmowy rejestracji. Jeśli przyszła mama jest zdolna i gotowa podjąć zatrudnienie, nie ma przeszkód, aby uzyskała status osoby bezrobotnej. Oświadczenie dotyczące gotowości należy podpisać w trakcie rejestracji. Odmowa złożenia podpisu, tłumaczona ciążą, wpłynie na możliwość rejestracji.

Świadczenia z urzędu pracy z tytułu ciąży

Urząd pracy, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia oraz, co się z tym wiąże, w podniesieniu kwalifikacji, które wpłyną na podjęcie pracy. Wśród form wsparcia nie ma przewidzianych świadczeń z tytułu ciąży. Dlatego ciężarna nie otrzyma wsparcia finansowego tylko z tytułu ciąży. Może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, jeśli spełnia warunki jego pobierania. A w przypadku porodu w trakcie pobierania zasiłku lub w okresie miesiąca po ustaniu jego pobierania, urząd wydłuży okres wypłaty o czas, zgodnie z którym przysługiwałby zasiłek macierzyński.

Dodatkowo można starać się w urzędzie miasta lub gminy o świadczenie rodzicielskie, które jest wypłacane przez rok w wysokości 1000 zł.

Skreślenie z listy bezrobotnych

Kobieta w ciąży ma takie same obowiązki w stosunku do urzędu pracy jak inni bezrobotni. Musi zgłaszać się na wyznaczone wizyty oraz przyjmować skierowania do pracy – podczas rejestracji zadeklarowała bowiem zdolność i gotowość do podjęcia zatrudnienia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy urząd, po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego ciążę, zwolni ją z obsługi Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Jeśli stan zdrowia nie pozwala kobiecie na pracę, powinna ona wziąć zwolnienie lekarskie wystawione na urząd pracy. Pod tym względem ciężarne są chronione przed wyrejestrowaniem. Bezrobotny przebywający na zwolnieniu ponad 90 dni traci status. Kobieta w ciąży podlega ochronie i nie zostanie wyrejestrowana.

Po porodzie młoda mama będzie chroniona przed wyrejestrowaniem jeszcze przez czas, przez który uprawniona by była, zgodnie z odrębnymi przepisami, do zasiłku macierzyńskiego.

Jeśli masz więcej pytań dotyczących rejestracji oraz figurowania w rejestrze osób bezrobotnych w ciąży, zadzwoń do nas lub napisz.  

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


Zobacz podobne artykuły:

 • Prawa matki zarejestrowanej w urzędzie pracy
  Sprawdź, czy zarejestrowana w urzędzie pracy matka, opiekująca się dzieckiem, ma prawo odmówić przyjęcia oferty pracy!

 • Mama w pracy
  Od kilku lat obserwujemy trend spadkowy poziomu bezrobocia w Polsce. Spada również liczba bezrobotnych kobiet. Przepisy prawa pracy ułatwiają łączenie pracy z macierzyństwem. Z okazji zbliżającego się Dnia Matki przypominamy jakie prawa przysługują zatrudnionym mamom!

 • Nieobecności, które moją znaczenie przy bonie na zasiedlenie
  Sprawdź, jak nieobecność w pracy wpływa na otrzymany bon na zasiedlenie!

 • Spółdzielnia socjalna pomysłem na firmę
  Zastanawiasz się nad założeniem własnej firmy? Myślisz o działalności w ramach spółdzielni socjalnej? Sprawdź, kto może założyć spółdzielnię i jakie wsparcie może uzyskać na start oraz rozwój!

 • Kiedy nie stracisz statusu osoby bezrobotnej pomimo odmowy przyjęcia oferty pracy?
  Zarejestrowana w urzędzie pracy osoba bezrobotna oprócz praw, ma także obowiązki. Jednym z nich jest przyjmowanie skierowań do pracy. Konkretnie są to skierowania na rozmowy kwalifikacyjne, a nie stricte do pracy.

 • Dofinansowanie zatrudnienia z urzędu pracy
  Pracodawco, potrzebujesz dofinansowania do zatrudnienia nowego pracownika? Sprawdź ofertę urzędu pracy i wybierz dofinansowanie najkorzystniejsze dla Twojej firmy!

 • Czy jestem ubezpieczony?
  Sprawdź, kiedy możesz korzystać z bezpłatnej opieki medycznej!

 • Zatrudnianie osób pozbawionych wolności
  Na rynku pracy coraz trudniej o pracowników. Pracodawcy poszerzają więc krąg poszukiwań kandydatów do pracy. Coraz częściej upominają się też o osoby pozbawione wolności. Sprawdź, jak wygląda zatrudnienie osób skazanych i jakie korzyści z tego płyną!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
  Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.