Powrót

Ciąża a rejestracja w urzędzie pracy

Aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna, należy być zdolnym i gotowym do podjęcia zatrudnienia. Czy zatem ciąża uniemożliwia rejestrację w urzędzie pracy?

Na ten temat urosło wiele mitów, które zazwyczaj wynikają z niewiedzy. Internet jest pełen sprzecznych informacji, dlatego zawsze warto w takich sytuacjach pytać u źródła. Konsultanci Zielonej Linii pod numerem 19524 codziennie odpowiadają na pytania związane z urzędem pracy.

 

Czy ciąża może być przyczyną odmowy rejestracji w urzędzie pracy?

 

Sam fakt, iż kobieta jest w ciąży, nie może być powodem odmowy rejestracji. Ciąża nie jest przeciwwskazaniem do wykonywania pracy. Stąd też kobieta spodziewająca się dziecka, która deklaruje, że jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia, może zarejestrować się jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy.

Paulina straciła pracę, będąc w 9 tygodniu ciąży. Niezwłocznie postanowiła się zarejestrować jako osoba bezrobotna. Zebrała komplet dokumentów i stawiła się w urzędzie. Nie musiała nawet mówić o ciąży, gdyż nie jest to obowiązkiem osoby rejestrującej się w urzędzie pracy.

- Zastanawiałam się, czy ze względu na wczesny etap ciąży, będą wymagane jakieś zaświadczenia – na szczęście pani w urzędzie pracy poinformowała mnie, że urząd nie wymaga takich dokumentów – opowiada Paulina.

Przez cały okres ciąży zarejestrowana będzie miała identyczne prawa i obowiązki jak pozostałe osoby bezrobotne.

- Musiałam pamiętać o jednym – dodaje Paulina. Po podpisaniu oświadczenia, że jestem zdolna i gotowa do pracy, powinnam się wywiązywać ze wszystkich obowiązków osoby bezrobotnej, a więc w przypadku otrzymania skierowania do pracodawcy – powinnam się z niego rozliczyć. Ja w czasie ciąży otrzymałam jedno takie skierowanie, stawiłam się na rozmowę, ale akurat ten pracodawca wybrał innego kandydata – dodaje bezrobotna.

Różnica w sytuacji zarejestrowanej kobiety w ciąży i pozostałych osób bezrobotnych  dotyczy jedynie możliwego okresu przebywania na zwolnieniu lekarskim.

 

Brak zdolności do pracy u ciężarnej

 

Kobieta, zarejestrowana jako bezrobotna, która ze względu na stan zdrowia w czasie ciąży nie może podejmować pracy i otrzymała zwolnienie lekarskie, powinna powiadomić o tym fakcie urząd pracy w ciągu dwóch dni od otrzymania L4, np. telefonicznie. Natomiast w ciągu siedmiu dni zwolnienie powinno być dostarczone do urzędu. Kobieta nie musi go dostarczać osobiście, może to zrobić osoba trzecia.

- W pewnym momencie mój lekarz zabronił mi pracować, otrzymałam więc zwolnienie lekarskie, wystawione na NIP urzędu pracy. Mój mąż dostarczył je do kancelarii urzędu. Fakt, że przebywałam wówczas na zwolnieniu nie był problemem dla urzędu. Nadal też otrzymywałam zasiłek dla bezrobotnych, który został mi przyznany w dniu rejestracji – dodaje bezrobotna Paulina.

Co szczególnie ważne, osoba bezrobotna, która przebywa na zwolnieniu ponad 90 dni, straci status. Kobieta w ciąży podlega ochronie i nie zostanie wyrejestrowana, nawet jeśli długość zwolnienia lekarskiego przekroczy 90 dni.

 

Poród a sytuacja bezrobotnej

 

Po porodzie kobieta zarejestrowana jako bezrobotna  w urzędzie pracy będzie chroniona przed wyrejestrowaniem przez okres, przez który uprawniona by była, zgodnie z odrębnymi przepisami, do zasiłku macierzyńskiego.

- Zasiłek miałam przyznany na okres 12 miesięcy – tłumaczy Paulina – nawet po porodzenie mogłam go nadal pobierać – dodaje bezrobotna. - Oczywiście dodatkowo złożyłam wniosek o świadczenie rodzicielskie, ale to akurat dotyczy już innego urzędu.

W sytuacji, gdy kobieta urodzi dziecko w trakcie pobierania zasiłku lub w okresie miesiąca po ustaniu jego pobierania, urząd wydłuży okres wypłaty o czas, zgodnie z którym przysługiwałby jej zasiłek macierzyński.

Szczegółowe informacje na temat sytuacji osoby bezrobotnej można uzyskać w serwisie internetowym Zielonej Linii oraz pud numerem telefonu 19524.

Joanna Niemyjska (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)


Zobacz podobne artykuły:

 • Długotrwałe bezrobocie na rynku pracy
  Bezrobocie długotrwałe jest jednym z najgroźniejszych zjawisk na rynku pracy. Jak pokazują statystyki, stanowi duży odsetek wśród zarejestrowanych bezrobotnych.

 • Ranking zawodów
  Zobacz, w jakim zawodzie i w jakim regionie kraju, w ubiegłym roku, najłatwiej było znaleźć pracę!

 • Jak długo trzeba prowadzić firmę, żeby dostać wsparcie z urzędu pracy
  Planujesz rozszerzyć działalność swojej firmy? Chcesz zatrudnić dodatkowych pracowników? Sprawdź, ile musisz prowadzić działalność, aby otrzymać wsparcie z urzędu pracy!

 • Prawa matki zarejestrowanej w urzędzie pracy
  Sprawdź, czy zarejestrowana w urzędzie pracy matka, opiekująca się dzieckiem, ma prawo odmówić przyjęcia oferty pracy!

 • Wyższe świadczenia z urzędu pracy
  1 czerwca waloryzowane są świadczenia wypłacane przez urząd pracy: zasiłki, stypendia i dodatki. W ciągu kilku ostatnich lat wysokość świadczeń pozostawała bez zmian. W tym roku bezrobotni mogą liczyć na wyższe wypłaty. Sprawdź, ile będzie wynosił zasiłek!

 • Mama w pracy
  Od kilku lat obserwujemy trend spadkowy poziomu bezrobocia w Polsce. Spada również liczba bezrobotnych kobiet. Przepisy prawa pracy ułatwiają łączenie pracy z macierzyństwem. Z okazji zbliżającego się Dnia Matki przypominamy jakie prawa przysługują zatrudnionym mamom!

 • Nieobecności, które moją znaczenie przy bonie na zasiedlenie
  Sprawdź, jak nieobecność w pracy wpływa na otrzymany bon na zasiedlenie!

 • Składki odprowadzane za bezrobotnego
  Sprawdź, jakie składki odprowadzane są za zarejestrowaną osobę bezrobotną!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
  Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.