Powrót

Ciąża a rejestracja w urzędzie pracy

Aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna, należy być zdolnym i gotowym do podjęcia zatrudnienia. Czy zatem ciąża uniemożliwia rejestrację w urzędzie pracy?

Na ten temat urosło wiele mitów, które zazwyczaj wynikają z niewiedzy. Internet jest pełen sprzecznych informacji, dlatego zawsze warto w takich sytuacjach pytać u źródła. Konsultanci Zielonej Linii pod numerem 19524 codziennie odpowiadają na pytania związane z urzędem pracy.

 

Czy ciąża może być przyczyną odmowy rejestracji w urzędzie pracy?

 

Sam fakt, iż kobieta jest w ciąży, nie może być powodem odmowy rejestracji. Ciąża nie jest przeciwwskazaniem do wykonywania pracy. Stąd też kobieta spodziewająca się dziecka, która deklaruje, że jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia, może zarejestrować się jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy.

Paulina straciła pracę, będąc w 9 tygodniu ciąży. Niezwłocznie postanowiła się zarejestrować jako osoba bezrobotna. Zebrała komplet dokumentów i stawiła się w urzędzie. Nie musiała nawet mówić o ciąży, gdyż nie jest to obowiązkiem osoby rejestrującej się w urzędzie pracy.

- Zastanawiałam się, czy ze względu na wczesny etap ciąży, będą wymagane jakieś zaświadczenia – na szczęście pani w urzędzie pracy poinformowała mnie, że urząd nie wymaga takich dokumentów – opowiada Paulina.

Przez cały okres ciąży zarejestrowana będzie miała identyczne prawa i obowiązki jak pozostałe osoby bezrobotne.

- Musiałam pamiętać o jednym – dodaje Paulina. Po podpisaniu oświadczenia, że jestem zdolna i gotowa do pracy, powinnam się wywiązywać ze wszystkich obowiązków osoby bezrobotnej, a więc w przypadku otrzymania skierowania do pracodawcy – powinnam się z niego rozliczyć. Ja w czasie ciąży otrzymałam jedno takie skierowanie, stawiłam się na rozmowę, ale akurat ten pracodawca wybrał innego kandydata – dodaje bezrobotna.

Różnica w sytuacji zarejestrowanej kobiety w ciąży i pozostałych osób bezrobotnych  dotyczy jedynie możliwego okresu przebywania na zwolnieniu lekarskim.

 

Brak zdolności do pracy u ciężarnej

 

Kobieta, zarejestrowana jako bezrobotna, która ze względu na stan zdrowia w czasie ciąży nie może podejmować pracy i otrzymała zwolnienie lekarskie, powinna powiadomić o tym fakcie urząd pracy w ciągu dwóch dni od otrzymania L4, np. telefonicznie. Natomiast w ciągu siedmiu dni zwolnienie powinno być dostarczone do urzędu. Kobieta nie musi go dostarczać osobiście, może to zrobić osoba trzecia.

- W pewnym momencie mój lekarz zabronił mi pracować, otrzymałam więc zwolnienie lekarskie, wystawione na NIP urzędu pracy. Mój mąż dostarczył je do kancelarii urzędu. Fakt, że przebywałam wówczas na zwolnieniu nie był problemem dla urzędu. Nadal też otrzymywałam zasiłek dla bezrobotnych, który został mi przyznany w dniu rejestracji – dodaje bezrobotna Paulina.

Co szczególnie ważne, osoba bezrobotna, która przebywa na zwolnieniu ponad 90 dni, straci status. Kobieta w ciąży podlega ochronie i nie zostanie wyrejestrowana, nawet jeśli długość zwolnienia lekarskiego przekroczy 90 dni.

 

Poród a sytuacja bezrobotnej

 

Po porodzie kobieta zarejestrowana jako bezrobotna  w urzędzie pracy będzie chroniona przed wyrejestrowaniem przez okres, przez który uprawniona by była, zgodnie z odrębnymi przepisami, do zasiłku macierzyńskiego.

- Zasiłek miałam przyznany na okres 12 miesięcy – tłumaczy Paulina – nawet po porodzenie mogłam go nadal pobierać – dodaje bezrobotna. - Oczywiście dodatkowo złożyłam wniosek o świadczenie rodzicielskie, ale to akurat dotyczy już innego urzędu.

W sytuacji, gdy kobieta urodzi dziecko w trakcie pobierania zasiłku lub w okresie miesiąca po ustaniu jego pobierania, urząd wydłuży okres wypłaty o czas, zgodnie z którym przysługiwałby jej zasiłek macierzyński.

Szczegółowe informacje na temat sytuacji osoby bezrobotnej można uzyskać w serwisie internetowym Zielonej Linii oraz pud numerem telefonu 19524.

Joanna Niemyjska (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)


Zobacz podobne artykuły:

 • Zaległe wynagrodzenie a status bezrobotnego
  Sprawdź, kiedy wypłata wynagrodzenia nie wpłynie na status osoby bezrobotnej w urzędzie pracy!

 • Kary z urzędu pracy
  Nie tylko wyrejestrowanie na pewien czas, ale również obowiązek zwrotu poniesionych przez urząd kosztów, a nawet kary grzywny – to grozi osobom, które nie stosują się do regulaminu urzędu pracy!

 • Nieobecności, które moją znaczenie przy bonie na zasiedlenie
  Sprawdź, jak nieobecność w pracy wpływa na otrzymany bon na zasiedlenie!

 • Okresy wpływające na wysokość zasiłku dla bezrobotnych
  Zastanawiasz się, w jakiej wysokości otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych? Odpowiedź uzależniona jest od sumy Twoich okresów uprawniających do zasiłku. Sprawdź, w jakiej wysokości świadczenie otrzymasz!

 • Obowiązki zarejestrowanej osoby bezrobotnej
  Planujesz rejestrację w urzędzie pracy? Sprawdź, jakie obowiązki wiążą się z utrzymaniem statusu!

 • Pożyczki na działalność gospodarczą bez obowiązku rejestracji w urzędzie pracy
  Nowa ustawa o rynku pracy ma wprowadzić wiele zmian w dotychczas obowiązujących przepisach dotyczących wsparcia z urzędu pracy. Jedną z nich będzie szerszy dostęp do pożyczek na działalność gospodarczą.

 • Nie chodzą do pracy, tylko leżą – pracując!
  - (…) jesteśmy już trochę taką paczką znajomych, którzy po prostu się lubią – tak o swoich pracownikach opowiada Maja Lipiak, CEO pierwszej agencji marketingowej, która powstała po to, by dać pracę osobom sparaliżowanym!

 • Działalność nierejestrowana a status bezrobotnego
  Czy zarejestrowany bezrobotny może prowadzić działalność nierejestrowaną?

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
  Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.