Назад

Tylko wizjonerzy są w stanie podbić świat

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2016-04-29

Sam posiada ich wiele, dlatego uważa, że posiadanie ciekawego i angażującego hobby jest dowodem na to, że dana osoba potrafi skutecznie gospodarować czasem. O skutecznym zarządzaniu, osiąganiu sukcesu bez nadgodzin i wsparciu dla firm, zwłaszcza startupów opowiada Andrzej Krzemiński, prezes Raiffeisen-Leasing Polska S.A.

Młodych ludzi, którzy właśnie kończą edukację, zachęcałby Pan do szukania pracy na etacie, jako freelancer czy tworzenia własnej firmy?

Każdy człowiek dysponuje innymi umiejętnościami i cechami charakteru, które predysponują go do wykonywania danej pracy. Dla jednych sukces oznacza wspinanie się po szczeblach kariery w korporacji, dla drugich rozwijanie własnej działalności, a dla innych realizację marzeń z dzieciństwa. Młodych ludzi zachęcałbym przede wszystkim do wyznaczania sobie ambitnych celów i konsekwentnego dążenia do ich realizacji, bez względu na to, jaki rodzaj pracy wybiorą. Każdy, kto ma unikatowy pomysł na siebie, powinien wyzbyć się obaw i wyruszyć na podbój rynku pracy.

Podobno nie jest Pan zwolennikiem pracoholizmu. Da się osiągnąć sukces zawodowy bez nadgodzin?

Uważam, że pracoholizm to pewien stan umysłu związany nie tyle z uzależnieniem od pracy, co z brakiem umiejętności łączenia jej z innymi elementami życia. Od wieków ludzie realizowali swoje aspiracje, zakładali rodziny i rozwijali pasje jednocześnie. Człowiek jest naturalnie predysponowany do wielozadaniowości. Dlatego moim zdaniem sukces zawodowy nie zależy od liczby godzin, którą poświęcimy na pracę, lecz od jakości naszego zaangażowania i dobrej organizacji czasu pracy.

Ma Pan dużo zainteresowań pozazawodowych. Czy Pana zdaniem warto wpisywać hobby do CV? Czy ono w jakiś sposób przekłada się na pracę zawodową, np. na to, jakim ktoś jest menedżerem?

Oczywiście, że warto. Poprzez zainteresowania pokazujemy siebie i to, że potrafimy się realizować w wielu dziedzinach jednocześnie. Poza tym posiadanie ciekawego i angażującego hobby jest dowodem na to, że dana osoba potrafi skutecznie gospodarować czasem.  

A odnośnie zarządzania i motywowania – wierzy Pan w skuteczne systemy ocen w firmach? Jak taki system powinien wyglądać, aby był skuteczny? Tabelki, wykresy… zawsze się sprawdzają?

Na system zarządzania kadrami i motywowania pracowników składa się wiele elementów. Roczne i półroczne oceny ewaluacyjne są jego ważnym składnikiem, ale nie podstawą. Skuteczny system zarządzania powinien być elastyczny i dopasowany do specyfiki danej organizacji. Ważne, aby koncentrował się na pracownikach – ich potrzebach i aspiracjach. Powinien dostarczać narzędzi, dzięki którym wszyscy pracownicy będą mogli rozwijać się i realizować swoją ścieżkę zawodową, pracując jedocześnie na wspólny sukces organizacji. Należy pamiętać, że każda firma jest jak organizm – wszystkie jednostki muszą idealnie współgrać, aby wspólnie utrzymać go w dobrej kondycji.

Stoi Pan na czele organizacji, która przystąpiła do programu COSME, który ma wspierać polskich przedsiębiorców. Na czym polega to wsparcie?

Raiffeisen Leasing podpisał z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym umowę w sprawie przystąpienia do unijnego programu COSME w 2015 roku. Celem programu jest wspieranie małych i średnich firm poprzez wzmocnienie ich konkurencyjności. Dzięki unijnym gwarancjom możemy zaoferować klientom z sektora MŚP finansowanie inwestycji na preferencyjnych warunkach: przy niższym oprocentowaniu, na dłuższy okres, przy niższych wymogach dotyczących zabezpieczeń. W ofercie znajdą się zarówno leasingi, jak i pożyczki (w euro lub złotówkach), na kwoty od 25 tys. do 150 tys. euro. Produkt ten jest również idealnym rozwiązaniem dla młodych przedsiębiorców, którzy dopiero wystartowali na rynku lub planują założyć własny biznes. Dzięki obniżonym wymaganiom w zakresie  historii kredytowej i wkładu własnego,  mogą oni  skorzystać z atrakcyjnego finansowania, które do tej pory było dla nich niedostępne.

Kiedy nastąpi wdrożenie rynkowe tego programu?

Produkty z dofinansowaniem unijnym w ramach programu COSME będą dostępne w ofercie Raiffeisen Leasing od 1 maja 2016 r.

Czy Pana zdaniem sektor MSP w Polsce w pełni wykorzystuje swój potencjał?

Sektor MSP w Polsce rozwija się coraz prężniej dzięki wsparciu unijnemu. Uważam, że duża część małych i średnich firm dobrze wykorzystuje swój potencjał i potrafi skutecznie pozyskiwać fundusze. Świadczy o tym chociażby liczba przedsiębiorców, którzy do tej pory skorzystali z leasingów i pożyczek Raiffeisen Leasing z dofinansowaniem unijnym.  Od 2002 podpisaliśmy umowy na 3 mld zł w finansowaniu i 1 mld zł w gwarancjach, i wsparliśmy ponad 21 tys. przedsiębiorców. Ta kwota to potężny zastrzyk napędzający polską gospodarkę. Dzięki stałemu dostępowi do środków unijnych za naszym pośrednictwem polskie firmy mogą budować swoją innowacyjność i konkurencyjność zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku. Niestety spora część przedsiębiorców nadal nie zdaje sobie sprawy, jakie wsparcie mogą uzyskać dzięki funduszom unijnym. Dlatego misją Raiffeisen Leasing jest propagowanie wiedzy w zakresie funduszy strukturalnych i możliwości ich wykorzystania przez polskich przedsiębiorców. Wierzymy, że dzięki edukacji w zakresie funduszy unijnych przyczynimy się do rozwoju polskich firm i budowania ich konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

„Polska startupami stoi” – ile lat, Pana zdaniem, musimy czekać, aby wypowiedzieć takie zdanie?

Podejrzewam, że już niedługo będziemy mogli posługiwać się tym sformułowaniem. Z tego co mi wiadomo, na polskim rynku działa obecnie prawie 2 500 startupów i ich liczba systematycznie rośnie. Z roku na rok rozszerza się także oferta atrakcyjnego wsparcia finansowego dostosowana do ich potrzeb. Ponadto młodzi przedsiębiorcy są coraz bardziej świadomi i potrafią skutecznie wykorzystywać wszystkie oferowane im możliwości.  

Zasadniczym problemem wielu startupów jest brak inwestorów. 60% kapitału  tych firm pochodzi zwykle ze środków własnych, rodziny, przyjaciół… Bardzo trudno jest przekonać inwestorów do pomysłu, który jest ryzykowny. W jaki sposób, w tym kontekście, firmy leasingowe mogą pomóc startupowcom?

Finansując nowe przedsięwzięcia, firmy leasingowe mogą istotnie przyczynić się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Przykładowo dzięki „Leasingowi na dobry początek”, który oferujemy w Raiffeisen Leasing, młodzi przedsiębiorcy nieposiadający historii kredytowej zyskują nie tylko niezbędne do prowadzenia biznesu środki trwałe, ale też korzyści podatkowe. Dla startupów leasing jest znacznym ułatwieniem w rozliczeniach związanych z prowadzeniem firmy. Raty leasingu można wliczyć w koszty i odliczyć od podatku dochodowego, co wpływa pozytywnie na płynność finansową nowego podmiotu.  Ogromną szansą dla startupów są także produkty z gwarancjami unijnymi. Zapewniając dostęp do produktów finansowych, z obniżonymi wymaganiami wstępnymi, otwierają przed nimi nowe możliwości rozwojowe.  Warto dodać, że od maja młodzi przedsiębiorcy, bez historii kredytowej, będą mieli szansę „rozwinąć skrzydła” i skorzystać z oferty Raiffeisen Leasing wspieranej nie tylko ze środków finansowych programu COSME, ale także programu InnovFIN – skierowanego do innowacyjnych przedsiębiorców.

Na czym polega InnovFIN?

Program ten został przygotowany z myślą o osobach, które chciałyby uzyskać finansowanie na nieszablonowe inwestycje obarczone wysokim ryzykiem. W ramach oferty InnovFIN dostępne jest atrakcyjne finansowanie z obniżonymi wymaganiami, dzięki którym młody wizjoner może stać się prawdziwym „innowacyjnym biznesmenem”.

Czy, gdyby Pan miał taką propozycję, zainwestowałby Pan w start-up?

Wierzę wizjonerom, którzy swoją determinacją i konsekwencją są w stanie podbić świat. Dlatego w Raiffaisen Leasing postanowiliśmy skupić się na przygotowaniu produktów odpowiadających na potrzeby startupów. Chcemy dać szansę wszystkim tym, którzy pracując ciężko, potrafią zamieniać marzenia w prawdziwe sukcesy.

Andrzej Krzemiński, prezes Raiffeisen-Leasing Polska S.A. - od 1990 roku związany z bankowością, aktywnie uczestniczy w rozwoju sektora finansowego w Polsce. Jest autorem wielu projektów rozwojowych, m.in. utworzenia przedsiębiorstwa flotowego i firmy faktoringowej, działających w ramach EFL Capital Group. W latach 2009-2012 był prezesem zarządu Związku Polskiego Leasingu.

Interesuje się fotografią, sportem i muzyką rockową, jest zapalonym motocyklistą.

Rozmawiała Joanna Niemyjska (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Rozwiązanie umowy o pracę a wypłata wynagrodzenia
  Jedną z kwestii spornych między pracodawcami a pracownikami jest wypłacenie wynagrodzenia po rozwiązaniu umowy o pracę. Czy powinno ono nastąpić z dniem rozwiązania umowy, czy w terminie wypłaty wynagrodzenia - ustalonym w danym zakładzie pracy? Przedstawiamy stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy oraz ministra właściwego do spraw pracy.

 • Praca tymczasowa jak skarbonka…
  Praca tymczasowa pozwala zaoszczędzić firmom mnóstwo czasu i pracy, a w dłuższej perspektywie – również pieniędzy. Oszczędność i optymalizacja kosztów będzie coraz ważniejsza – tłumaczy Katarzyna Kluska, Deputy HR Manager w agencji pracy.

 • Co wpływa na wysokość zasiłku dla bezrobotnych?
  Suma okresów uprawniających do zasiłku dla bezrobotnych wpływa na wysokość tego zasiłku. Sprawdź, jakie to okresy.

 • Czy za studenta płaci się ZUS?
  Wakacje to dobry czas na szukanie pracy przez studentów. Studenci do ukończenia 26. roku życia są chętnie zatrudniani na podstawie umowy zlecenia. Wiąże się to ze sporymi oszczędnościami dla zleceniodawcy. Jakimi? Odpowiadamy.

 • Prognoza zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje
  Rozwój technologiczny ma duży wpływ na zmiany, które zachodzą na rynku pracy. Widać to m.in. po zapotrzebowaniu na nowe kompetencje i kwalifikacje, które pojawiło się wśród pracodawców. Dotyczy ono zarówno obecnych, jak i przyszłych pracowników. Jakich umiejętności wymagają i będą wymagać przedsiębiorcy? Na to pytanie odpowiadają autorzy raportu „Prognoza zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w wybranych branżach w związku ze zmianami w gospodarce”, przygotowanego przez Konfederację Lewiatan.

 • Pomagamy młodzieży [WYWIAD]
  „OHP pomaga m.in. nieco zagubionym młodym ludziom w uzupełnieniu wykształcenia i zdobyciu zawodu. Dzięki nauce w szkole branżowej I stopnia mogą oni nadrobić braki w wiedzy ogólnej oraz nauczyć się praktycznego zawodu, takiego jak kucharz, stolarz, kosmetyczka, mechanik itd. Dodatkowo każdy uczestnik OHP ma zdiagnozowane potrzeby, aby dobrać najlepsze oddziaływania edukacyjne i zajęcia wychowawcze” – mówi Maciej Kraskiewicz, kierownik Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży. W naszej rozmowie poruszyliśmy m.in. tematy związane z ECAM, OHP, zatrudnianiem młodocianych - w tym zatrudnianiem młodocianych cudzoziemców. Zachęcamy do lektury.

 • Jak korzystać z konta organizacji na praca.gov.pl?
  Dzięki modułowi praca.gov.pl możliwe jest załatwienie online wielu spraw związanych z urzędem pracy lub zatrudnianiem cudzoziemców. Niektórzy użytkownicy mają jednak problem z rejestracją konta firmowego (konta organizacji), tym bardziej, gdy ma z niego korzystać kilka osób (reprezentantów). Wyjaśniamy więc najważniejsze aspekty związane z funkcjonowaniem konta organizacji na praca.gov.pl.

 • Wpis do rejestru agencji zatrudnienia. Co warto wiedzieć?
  Osoby, które chcą prowadzić agencję zatrudnienia i świadczyć określone usługi powinny, zgodnie z przepisami, dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ). Jak i gdzie to zrobić? Co na ten temat „mówią” przepisy? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy