Назад

Plan urlopów a gwarancja dotrzymania terminu

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-06-08

Dobrze przygotowany plan urlopów to dla firmy gwarancja niezachwianego działania, szczególnie w sezonie wakacyjnym. I choć nie każdy pracodawca jest zobowiązany do jego tworzenia, warto go przygotować. Czy zatwierdzony przez pracodawcę plan urlopów jest dla pracownika gwarancją jego otrzymania? Sprawdziliśmy to.

Pracodawca udziela swoim pracownikom urlopu wypoczynkowego zgodnie z wcześniej ustalonym planem urlopów. Plan ten tworzony jest na podstawie składanych przez pracowników wniosków, przy równoczesnym zapewnieniu stabilnego normalnego toku pracy w firmie. W planie urlopów pracodawca nie obejmuje urlopu na żądanie, czyli przysługujących pracownikowi czterech dni w roku kalendarzowym, wykorzystywanych w nagłych sytuacjach.

Istnieją sytuacje, w których pracodawca nie ma obowiązku ustalania planu urlopów. Dotyczy to przedsiębiorstw, w których zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę lub organizacja taka po prostu nie działa. Wtedy to pracodawca ustala termin urlopu w porozumieniu z pracownikiem.

Funkcjonowanie planu urlopów nie zwalnia pracownika z obowiązku uzyskania zgody od pracodawcy na rozpoczęcie wypoczynku. Pracownik nie może samodzielnie zdecydować o udzieleniu urlopu, nawet jeżeli jego termin wynikałby z ustalonego wcześniej planu. Należy pamiętać, że nawet zaakceptowany plan urlopów nie przesądza o terminie i wymiarze urlopu wypoczynkowego. Może dojść bowiem do sytuacji bezpośrednio w niego ingerujących, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, np. choroba czy kwarantanna.

 

Czytaj także: Urlop wypoczynkowy - wymiar urlopu

 

Przesunięcie terminu urlopu

Termin urlopu może być przesunięty zarówno z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy. Pracownik, który z ważnych przyczyn potrzebuje zmienić termin swojego urlopu, składa odpowiedni wniosek do pracodawcy. Jeśli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających jego nieobecność w pracy, pracodawca przesuwa wtedy urlop na późniejszy termin. Dotyczy to w szczególności:

 • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
 • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • powołania na ćwiczenia wojskowe w ramach pasywnej rezerwy, stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie albo stawienia się do pełnienia służby w aktywnej rezerwie, na czas do 3 miesięcy,
 • urlopu macierzyńskiego.

Pracodawca również ma możliwość ingerencji w zaplanowany już urlop wypoczynkowy. Jest to dopuszczalne w sytuacji, w której nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

 

Czytaj także: „Sabbatical”, czyli urlop regeneracyjny

 

Odwołanie pracownika z urlopu

Pracodawca może podjąć decyzję o odwołaniu pracownika z urlopu wypoczynkowego, ale wyłącznie w sytuacji, gdy okoliczności wymagające obecności tego pracownika były nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia wypoczynku. Przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek pokrycia kosztów poniesionych przez pracownika, jednak koszty te muszą pozostawać w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 163, 164, 165, 1672).

Państwowa Inspekcja Pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.

 • Brak wynagrodzenia a rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
  Czy niewypłacanie pracownikowi wynagrodzenia na czas może być powodem rozwiązania umowy przez pracownika bez wypowiedzenia? Na co zwrócić uwagę i jakie przepisy Kodeksu pracy mają w tym przypadku zastosowanie? Odpowiadamy.

 • Obowiązki pracodawcy w czasie upałów
  Okres wakacyjny kojarzy się ze słoneczną, upalną pogodą. O ile oczekujemy wysokiej temperatury podczas planowanego urlopu, o tyle upalna pogoda może być bardzo uciążliwa, a wręcz niebezpieczna podczas wykonywania pracy. Podpowiadamy, jakie obowiązki ma pracodawca względem pracowników wykonujących pracę podczas upałów.

 • Urlop szkoleniowy. Kiedy możesz z niego skorzystać?
  Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownik, który podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, ma możliwość skorzystania z urlopu szkoleniowego. Podpowiadamy, jaki jest wymiar urlopu szkoleniowego oraz kto może z niego skorzystać.

 • Bieg okresu wypowiedzenia [INFOGRAFIKA]
  Czy wiesz, jak liczyć bieg okresu wypowiedzenia? Podpowiadamy!

 • Uprawnienia pracownika-rodzica dziecka niepełnosprawnego
  Pracownik opiekujący się dzieckiem niepełnosprawnym może wnioskować o elastyczne formy zatrudnienia, jeśli nie naruszają one organizacji pracy. Podpowiadamy, z jakich ułatwień mogą skorzystać rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz jakich formalności należy dopełnić.

 • Potrącenia z wynagrodzenia za pracę
  Wynagrodzenie za pracę podlega ochronie. Pracodawca nie może więc bez zgody pracownika dokonywać jakichkolwiek potrąceń z wypłaty. Wyjątek stanowią sytuacje przewidziane w przepisach, np. świadczenia alimentacyjne. Pozostałe, bezpodstawne potrącenia są wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, zagrożonym karą grzywny do 30 tys. zł.

 • Kiedy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie postojowe?
  Kiedy zakład produkcyjny z jakichś powodów zaczyna stopniowo ograniczać produkcję, może to doprowadzić do przestoju w firmie. Niektórzy pracodawcy w takich sytuacjach decydują się na redukcję zatrudnienia, inni natomiast wolą zachować pracowników. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach pracodawca może obniżyć wynagrodzenie pracowników na czas przestoju, a kiedy powinien im wypłacać pełne wynagrodzenie postojowe.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy