Назад

Doradca klienta dla osoby bezrobotnej

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-01-05

Funkcję doradcy klienta w powiatowym urzędzie pracy może pełnić osoba zatrudniona w tej instytucji jako: pośrednik pracy, doradca zawodowy, specjalista ds. rozwoju zawodowego czy też specjalista ds. programów.

Zadania doradcy klienta polegają przede wszystkim na opiece nad osobami, które po rejestracji uzyskały status bezrobotnego lub poszukującego pracy oraz na współpracy z pracodawcami i przedsiębiorcami szukającymi narzędzi wspierających zatrudnienie w ich firmach.

 

Obowiązki doradcy klienta

Doradca klienta:

 

1. Określa potrzeby bezrobotnego.

Doradca nawiązując kontakt z klientem (bezrobotnym lub poszukującym pracy), pozyskuje od niego informacje dotyczące jego doświadczenia, kompetencji, ewentualnych trudności z wkroczeniem na rynek pracy. Analizuje potrzeby zawodowe tej osoby oraz aktualną sytuację na rynku pracy.

 

2. Informuje o formach pomocy.

Osoba zarejestrowana otrzymuje informacje dotyczące form wsparcia, jakie gwarantuje ustawa oraz na jakie pozwalają dostępne środki we właściwym powiatowym urzędzie pracy.

 

3. Ustala zasady współpracy.

Doradca klienta przygotowuje bezrobotnemu indywidualny plan działania (IPD), co następuje nie później niż w terminie 60 dni od rejestracji w urzędzie pracy. Bada możliwości realizacji form pomocy odpowiadających potrzebom klienta oraz ustala terminy ich udzielenia. Proces ten opiera się na konsultacjach z innymi pracownikami urzędu lub odrębnymi instytucjami. Indywidualny plan działania nie jest obowiązkowy w przypadku poszukujących pracy.

 

4. Realizuje ustalone zadania.

Przewidziane dla klienta zadania doradca wykonuje sam, ale także współpracując z pozostałymi pracownikami urzędu pracy czy innymi instytucjami. Jeśli klientowi określono już indywidualny plan działania, wtedy doradca na bieżąco monitoruje jego przebieg. Jeśli sytuacja tego wymaga, doradca  może wprowadzać korekty w postaci innych narzędzi, które pomogą w skuteczny sposób klientowi wkroczyć na rynek pracy.

 

5. Aktualizuje kartę rejestracyjną bezrobotnego.

Działania podejmowane przez doradcę, jak i samego bezrobotnego odnotowywane są w karcie rejestracyjnej osoby zarejestrowanej.

 

Doradca klienta powinien działać zgodnie z regulaminem obowiązującym w urzędzie pracy. Bezrobotny powinien być otoczony jego opieką, począwszy od dnia rejestracji, aż do momentu wyrejestrowania. Jeśli organizacja pracy urzędu na to pozwala, wskazane jest, aby ponowna rejestracja skutkowała skierowaniem do doradcy, z którym klient już miał kontakt.

 

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 91).

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia - www.psz.praca.gov.pl


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Profil zaufany na nowych zasadach
  Profil zaufany to narzędzie, które pomaga załatwić sprawy urzędowe przez Internet bez konieczności wychodzenia z domu. Właśnie weszły zmiany, szczególnie w jego tymczasowej wersji, które mogą Was zainteresować. Sprawdźcie.

 • Rejestracja rolnika w urzędzie pracy
  Osoby posiadające nieruchomość rolną również mogą zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy i korzystać z określonych form wsparcia. Rodzaj uzyskanego statusu zależy jednak od wielkości nieruchomości rolnej.

 • Status bezrobotnego a staż pracy
  Jakie okresy zaliczają się do uprawnień pracowniczych, które z nich można zaliczyć do wysługi lat, nagrody jubileuszowej, emerytury czy urlopu? U nas znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

 • Zwolnienie na poszukiwanie pracy
  Utrata pracy jest przykrym doświadczeniem. Zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy stałe zobowiązania finansowe i szybko musimy znaleźć nowe zatrudnienie. W przepisach prawa pracy znajduje się zapis o dniach wolnych na poszukiwanie pracy, które przysługują pracownikowi w okresie wypowiedzenia. Czas ten ma pomóc w znalezieniu kolejnego zatrudnienia i płynnym przejściu do nowego pracodawcy.

 • Rodzaje CV – wybierz najlepsze dla siebie
  Nie ma czegoś takiego, jak uniwersalne CV. Dlatego wysyłanie tego dokumentu w niezmienionej formie na różne stanowiska może nie przynieść zadowalających rezultatów. Aby zwrócić uwagę potencjalnego pracodawcy i przekonać go, że nie zmarnuje cennego czasu, kandydat powinien szczegółowo dopracować treść CV. Jednak pierwszym krokiem przy tworzeniu tego dokumentu będzie wybór odpowiedniej formy. A jest ich kilka.

 • Potrzebujesz pracownika? Zgłoś ofertę pracy do urzędu
  Pracodawca, który poszukuje kandydatów do pracy może skorzystać z jednej z usług powiatowych urzędów pracy, jaką jest pośrednictwo pracy. Zgłasza on ofertę pracy, w której szczegółowo określa warunki stanowiskowe oraz preferencje kandydata. Ofertę kieruje do urzędu właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy albo do innego, wybranego przez siebie urzędu. Usługa ta jest bezpłatna.

 • Student w urzędzie pracy
  Jednym z warunków uzyskania statusu osoby bezrobotnej jest oświadczenie o zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Studia nie zawsze stanowią przeszkodę do podjęcia pracy, ale mogą stanowić przeszkodę w rejestracji w urzędzie pracy.

 • Zakaz konkurencji
  Zakaz konkurencji, umieszczony w odrębnej umowie lub zawarty bezpośrednio w umowie o pracę, ma celu ochronę wiedzy, pomysłu, doświadczenia i baz danych pracodawców przed pracownikami, którzy chcieliby wykorzystać to do celów własnej lub innej działalności. Co o zakazie konkurencji stanowią przepisy?

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy