Назад

Co wpływa na wysokość zasiłku dla bezrobotnych?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-09-25

Suma okresów uprawniających do zasiłku dla bezrobotnych wpływa na wysokość tego zasiłku. Sprawdź, jakie to okresy.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie, która w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację przepracowała przynajmniej 365 dni i otrzymywała co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Jest to podstawowy warunek, aby w ogóle otrzymać zasiłek. To, jaka będzie wysokość tego zasiłku zależy od łącznego stażu pracy oraz innych okresów, które mają na to wpływ.

W zależności od udokumentowanego stażu pracy, zasiłek dla bezrobotnych może być przyznany w wysokości 80 proc. (do 5 lat stażu), 100 proc. (5-20 lat stażu) lub 120 proc. (powyżej 20 lat stażu) kwoty zasiłku.

 

Czytaj także: Jak dostać zasiłek dla bezrobotnych?

 

Okresy, które wpływają na wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Do obliczenia stażu pracy urząd bierze pod uwagę wszystkie okresy, w których odprowadzana była składka na Fundusz Pracy, czyli m.in.: 

 • zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem,
 • prowadzenia działalności gospodarczej (z wyłączeniem okresu odprowadzania preferencyjnych składek ZUS),
 • pracy w czasie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,
 • opłacania składki w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą.

Ponadto, do stażu pracy, od którego zależy wysokość zasiłku dla bezrobotnych zaliczane są także okresy:

 • służby wojskowej, pracy w policji, ABW, straży pożarnej oraz straży granicznej, jak również w innych służbach mundurowych,
 • urlopu wychowawczego,
 • za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy,
 • pracy, za które wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia,
 • za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, jeśli podstawę wymiaru tych składek stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

 

Czytaj także: Jaką rolę pełni Fundusz Pracy?

 

Okresy, które nie wpływają na wysokość zasiłku

Do obliczenia stażu pracy, od którego zależy wysokość zasiłku dla bezrobotnych nie są brane pod uwagę okresy:

 • pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia,
 • zasiłku macierzyńskiego wypłacanego po ustaniu zatrudnienia,
 • świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej,
 • sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osoby, które zrezygnowały z prowadzenia działalności gospodarczej lub rozwiązały umowę zlecenia,
 • pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zakładowy staż pracy a okres wypowiedzenia
  Co to jest zakładowy staż pracy? Jak go liczyć? Jaki ma on wpływ na okres wypowiedzenia? Odpowiadamy.

 • Ponowna rejestracja a prawo do zasiłku
  Jak wygląda sytuacja osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna z prawem do zasiłku, gdy wyrejestruje się z urzędu pracy na krócej niż 365 dni i potem ponownie zarejestruje? Co z zasiłkiem? Odpowiadamy.

 • Staż z urzędu pracy a uprawnienia pracownicze
  Odbywałeś staż z urzędu pracy? Sprawdź, czy ten okres wpłynie na Twoje uprawnienia pracownicze.

 • Jak dostać zasiłek dla bezrobotnych?
  Rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna nie zawsze wiąże się z otrzymaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych, potocznie zwanego kuroniówką. Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych należy spełnić określone warunki. Jakie to warunki i jaka jest wysokość „kuroniówki” w 2023 roku? Podpowiadamy.

 • Niepełny wymiar etatu a uprawnienia pracownicze
  Jak zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy wpływa na staż pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze? Odpowiadamy.

 • Jaką rolę pełni Fundusz Pracy?
  Fundusz Pracy (FP) jest państwowym funduszem, w ramach którego gromadzone są środki na cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia. Jakie to cele i jakie znaczenie ma Fundusz Pracy? Sprawdź!

 • Skrócony okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych
  W przepisach czytamy, że okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych ulega skróceniu m.in. o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek. Jak rozumieć ten zapis? Wyjaśniamy.

 • Prowadziłeś działalność gospodarczą? Sprawdź, czy otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych
  Nie każdy były przedsiębiorca otrzyma zasiłek dla bezrobotnych po zamknięciu lub zawieszeniu działalności gospodarczej. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać prawo do zasiłku? Jaki wpływ na zasiłek ma zamknięcie lub zawieszenie działalności? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy