Powrót

Zezwolenie na pobyt czasowy. Kiedy wygasa z mocy prawa?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-03-11

Zezwolenie na pobyt czasowy jest dokumentem legalizującym pobyt cudzoziemca z kraju trzeciego w Polsce. Wydaje się je na maksymalnie 3 lata w związku z okolicznością, która uzasadnia ten pobyt. O zezwolenie na pobyt czasowy wnioskuje cudzoziemiec w urzędzie wojewódzkim. Kiedy takie zezwolenie wygasa z mocy prawa? Odpowiadamy.

O zezwolenie na pobyt czasowy wnioskuje cudzoziemiec, który przebywa w Polsce np. na wizie lub w ramach ruchu bezwizowego i chce wydłużyć swój pobyt, bez konieczności wyjeżdżania z RP. Aby uzyskać takie zezwolenie cudzoziemiec powinien uzasadnić cel pobytu i złożyć wniosek do urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce przebywania. Wśród najpopularniejszych okoliczności, które uzasadniają chęć pozostania cudzoziemca w Polsce można wymienić pracę, naukę, połączenie z rodziną czy prowadzenie działalności gospodarczej. Ponadto, zezwolenia na pobyt czasowy udziela się cudzoziemcowi, gdy celem jego pobytu jest odbycie stażu, wolontariatu lub poszukiwanie pracy po studiach czy prowadzenie badań naukowych.

 

Okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy i okres oczekiwania na decyzję

Każde zezwolenie na pobyt czasowy ma określony okres ważności, który wynosi od 3 miesięcy do 3 lat.

Warto jeszcze wspomnieć o okresie oczekiwania na wydanie decyzji, czyli pobycie na stampili (pieczątce), którą wojewoda (urząd wojewódzki) umieszcza w paszporcie cudzoziemca, gdy wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy nie zawiera braków formalnych. Jeżeli cudzoziemiec uzyska taki stempel, jego pobyt uważa się za legalny od momentu złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

 

Czytaj także: Zatrudnienie cudzoziemca – podstawowe informacje

 

Wygaśnięcie zezwolenia na pobyt czasowy

Cudzoziemiec, który przebywa w Polsce na zezwoleniu na pobyt czasowy, jeżeli chce przebywać dalej w RP po zakończeniu ważności tego zezwolenia, powinien złożyć wniosek o kolejne zezwolenie na pobyt czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE lub uzyskać polskie obywatelstwo. Jeżeli zrobi to jeszcze w trakcie ważności poprzedniego, może okazać się, że będzie miał dwa ważne zezwolenia na pobyt. Przepisy zawarte w ustawie o cudzoziemcach uniemożliwiają taką sytuację. W art. 102 tego dokumentu czytamy, że:

„Zezwolenie na pobyt czasowy wygasa z mocy prawa z dniem uzyskania przez cudzoziemca kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub obywatelstwa polskiego.”

 

Czytaj także: Zezwolenie na pobyt czasowy a braki formalne

 

Oznacza to, że w momencie, w którym cudzoziemiec uzyska kolejne zezwolenie na pobyt, czy to czasowy, czy stały lub rezydenta długoterminowego UE, lub uzyska polskie obywatelstwo, poprzednie zezwolenie na pobyt czasowy, pomimo tego, że nie upłynął jeszcze termin jego ważności, przestaje być ważne. Wygasa z mocy prawa, a więc bez konieczności dokonania jakiejkolwiek czynności. 

 

Szczegółowych informacji na temat zatrudniania cudzoziemców udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19524. Szczegółowych informacji na temat składania wniosków o pobyt czasowy udzielają pracownicy urzędów wojewódzkich.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi a powiadomienie o podjęciu lub niepodjęciu pracy
  Jednym z obowiązków pracodawcy, który powierza pracę cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń jest powiadomienie urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez obcokrajowca. W jakim terminie? Co grozi za niedopełnienie tego obowiązku? Czy trzeba informować o zakończeniu pracy? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie jednolite a zmiana pracodawcy
  Zezwolenie jednolite, czyli zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, łączy w sobie dokumenty legalizujące pobyt i pracę. Cudzoziemiec, który je posiada może być zatrudniony na warunkach zapisanych w decyzji wojewody. O czym powinien pamiętać obcokrajowiec posiadający zezwolenie jednolite? Odpowiadamy.

 • Paszport i inne dokumenty cudzoziemca przebywającego w Polsce
  Cudzoziemiec, który przebywa w Polsce powinien mieć ważny dokument uprawniający go do tego. Ponadto ma obowiązek posiadać ważny dokument podróży. Jeżeli dodatkowo chce pracować w RP, musi mieć dokument, który uprawnia go do pracy, chyba że jest z tego obowiązku zwolniony, np. jako absolwent szkoły ponadpodstawowej w Polsce.

 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (cz. 1)
  Co do zasady, cudzoziemcy z państw spoza UE, EOG i Szwajcarii, którzy chcą legalnie pracować w Polsce, muszą mieć zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak liczne wyjątki, wymienione w ustawie i rozporządzeniu. Których cudzoziemców obejmuje zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

 • Jak zatrudnić obywatela Ukrainy? Instrukcja krok po kroku
  Pracodawca, który planuje zatrudnienie obywatela Ukrainy powinien wiedzieć, że do podpisania umowy nie wystarczy jedynie potwierdzenie obywatelstwa ukraińskiego. Przede wszystkim należy upewnić się, że cudzoziemiec ma tytuł do legalnego pobytu w Polsce. Od czego zacząć? Jak legalnie powierzyć pracę obywatelowi Ukrainy? Wyjaśniamy.

 • Stampila w paszporcie cudzoziemca – czym jest i do czego uprawnia?
  Po złożeniu kompletnego wniosku o pobyt w Polsce, cudzoziemiec otrzymuje od urzędu wojewódzkiego pieczątkę, tzw. stampilę. Co ona potwierdza i gdzie jej szukać? Dlaczego jest taka ważna, szczególnie dla potencjalnego pracodawcy?

 • Pobyt krótkoterminowy cudzoziemca a praca w RP
  Podstawowa zasada dotycząca zatrudnienia cudzoziemców w Polsce brzmi: legalna praca to legalny pobyt oraz zezwolenie na pracę. O ile z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę obcokrajowiec może być zwolniony, o tyle dokument pobytowy, i to taki, który uprawnia go do pracy, musi mieć zawsze. Czy możliwe jest zatrudnienie cudzoziemca, przebywającego w Polsce w ramach pobytu krótkoterminowego? Odpowiadamy.

 • Różnica między zezwoleniem na pobyt stały a zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  Zezwolenie na pobyt stały i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE mają wiele wspólnych cech. Oba są udzielane na czas nieoznaczony i w obu przypadkach praca cudzoziemca może być wykonywana bez zezwolenia na pracę. Co je różni? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy