Powrót

Prowadziłeś działalność gospodarczą? Sprawdź, czy otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-04-24

Nie każdy były przedsiębiorca otrzyma zasiłek dla bezrobotnych po zamknięciu lub zawieszeniu działalności gospodarczej. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać prawo do zasiłku? Jaki wpływ na zasiłek ma zamknięcie lub zawieszenie działalności? Odpowiadamy.

Podstawowym warunkiem otrzymania zasiłku dla bezrobotnych jest osiąganie co najmniej minimalnego wynagrodzenia w okresie przynajmniej 365 dni z ostatnich 18 miesięcy (bezpośrednio poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy), od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W przypadku przedsiębiorców nie możemy mówić o wysokości wynagrodzenia ani o wysokości osiąganego przychodu. Kluczowe znaczenie będzie miała zadeklarowana podstawa, od której odprowadzane były składki do ZUS i na Fundusz Pracy. Wystarczy, że jeden z tych warunków nie będzie spełniony, a zasiłek dla bezrobotnych nie będzie przyznany po zakończonej działalności.

 

Preferencyjne składki ZUS i zwolnienie z opłacania składek

Przedsiębiorcy, którzy na początku swojej działalności skorzystali ze zwolnienia z opłacania składek ZUS, w przypadku zamknięcia lub zawieszenia firmy nie otrzymają prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Sytuacja wygląda podobnie w przypadku przedsiębiorców opłacających preferencyjne składki ZUS. Podstawę wymiaru składek preferencyjnych stanowi 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, a więc jest to zbyt niska podstawa do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Ponadto opłacanie preferencyjnych składek ZUS nie niesie za sobą obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy.

 

Czytaj także: Zasiłek dla bezrobotnych a zmiana miejsca zamieszkania

 

Podstawa wymiaru składek niezbędna do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Prawo do zasiłku otrzymają tylko ci przedsiębiorcy, którzy odprowadzali (przez co najmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy) pełne składki ZUS, a więc naliczane od co najmniej 60% przeciętnego wynagrodzenia. Stanowią one minimalną kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe niezbędną do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Opłacając pełny ZUS, przedsiębiorca opłacał również składki na Fundusz Pracy.

 

Czytaj także: Prawo do zasiłku dla bezrobotnych – na co zwrócić uwagę?

 

Kiedy otrzymasz zasiłek?

Jeśli były przedsiębiorca spełnia warunki do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, to znaczenie ma jeszcze fakt, czy działalność gospodarcza została zamknięta, czy zawieszona. Zamknięcie działalności gospodarczej pozwoli na nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych od dnia zarejestrowania się. Natomiast zawieszenie działalności spowoduje wypłatę świadczenia dopiero po 90 dniach od rejestracji.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zasiłek dla bezrobotnych na 365 dni - komu przysługuje?
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych, po spełnieniu warunków, co do zasady przysługuje na 180 lub 365 dni. Kto może liczyć na zasiłek przez rok? Odpowiadamy.

 • Urlop wychowawczy, renta z tytułu niezdolności do pracy a zasiłek dla bezrobotnych
  Zasiłek dla bezrobotnych - co do zasady - przysługuje osobom, które w trakcie rejestracji w urzędzie pracy udokumentują odpowiedni okres pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej. Od tej zasady są jednak wyjątki. Jak zatem w świetle przepisów o zasiłku dla bezrobotnych, wygląda kwestia przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy? Odpowiadamy.

 • Zwolnienie dyscyplinarne a zasiłek dla bezrobotnych
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie bezrobotnej, która spełnia określone warunki i zarejestruje się w urzędzie pracy. Czy sposób rozwiązania umowy ma wpływ na przyznanie świadczenia? Jak to wygląda w przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne)? Odpowiadamy.

 • Terminy wpływające na zasiłek dla bezrobotnych [INFOGRAFIKA]
  Jeśli planujesz rejestrację w urzędzie pracy i zastanawiasz się, czy zostanie Ci przyznany zasiłek dla bezrobotnych, zwrócić szczególną uwagę na poniższe terminy.

 • Osoba bezrobotna a podjęcie pracy lub działalności gospodarczej
  Każda osoba bezrobotna, która zarejestruje się w urzędzie pracy ma zarówno prawa, jak i obowiązki wynikające z posiadanego statusu. Jednym z obowiązków jest zawiadomienie urzędu pracy o podjęciu pracy lub rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej. Kiedy należy to zrobić? Co warto wiedzieć? Odpowiadamy.

 • Dodatek aktywizacyjny a urlop bezpłatny
  Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i mającej prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez ten urząd zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Czy świadczenie to będzie naliczane również w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym? Odpowiadamy.

 • Zasiłek dla bezrobotnych a świadczenie rodzicielskie
  Czy można pobierać jednocześnie zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie rodzicielskie? Sprawdź, kiedy te świadczenia można łączyć!

 • Rodzaje świadczeń pieniężnych wypłacanych przez urzędy pracy [Infografika]
  Osoby bezrobotne rejestrujące się w powiatowych urzędach pracy mogą liczyć na świadczenia pieniężne, które są finansowane ze środków Funduszu Pracy. Jednym z nich, i chyba najlepiej wszystkim znanym, jest zasiłek dla bezrobotnych. Jakie inne świadczenia wypłacają urzędy? Sprawdźcie sami.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy