Powrót

Karta pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy"

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-12-11

Cudzoziemcy, którzy uzyskują pozytywną decyzję wojewody i zezwolenie na pobyt np. czasowy odbierają kartę pobytu, na której najczęściej widnieje adnotacja „dostęp do rynku pracy”. Co ona oznacza? Wyjaśniamy.

Karta pobytu jest dokumentem, który cudzoziemcy otrzymują po uzyskaniu zezwolenia na pobyt np. czasowy lub stały. Potwierdza ona tożsamość obcokrajowca podczas pobytu w Polsce oraz uprawnia wraz z ważnym paszportem do wielokrotnego przekraczania granicy Polski. Najczęściej na karcie pobytu widnieje adnotacja „dostęp do rynku pracy” (wyjątkiem jest zezwolenie na pobyt czasowy wydane ze względu na konieczność krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski, wynikającą z obowiązku stawienia się przed polskim organem władzy publicznej lub ważnego interesu cudzoziemca, lub interesu Polski. Ono nie uprawnia do wykonywania pracy w Polsce). Adnotacja ta bywa jednak błędnie interpretowana, zarówno przez cudzoziemców, jak i pracodawców, którzy ich zatrudniają.

 

„Dostęp do rynku pracy”, czyli co?

W art. 244 ustawy o cudzoziemcach czytamy m.in., że w karcie pobytu umieszcza się adnotację „dostęp do rynku pracy” – w przypadku zezwolenia udzielonego cudzoziemcowi, który jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

 

Czytaj także: Co należy zrobić po zarejestrowaniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi? 

 

Adnotacja „dostęp do rynku pracy” oznacza więc, że jej posiadacz (cudzoziemiec) jest uprawniony do wykonywania pracy w Polsce. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku zatrudnienie będzie możliwe bez dokonania dodatkowych czynności, np. uzyskania zezwolenia na pracę czy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zgodnie z wyjaśnieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, adnotacja ta nie oznacza, że cudzoziemiec ma w każdym przypadku pełny dostęp do polskiego rynku pracy. Może to być dostęp ograniczony, np. jeśli cudzoziemiec otrzymał zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, może pracować u konkretnego pracodawcy i na konkretnym stanowisku, określonym w decyzji.

 

Na stronie WUW czytamy:

„Jeżeli masz zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy, tj. w decyzji został podany konkretny pracodawca to „dostęp do rynku pracy” wynika z otrzymanego zezwolenia, tzn. możesz legalnie pracować tylko dla pracodawcy wskazanego w zezwoleniu/decyzji i na określonych w nim warunkach. „Dostęp do rynku pracy” oznacza w tym przypadku możliwość legalnego zatrudnienia – zgodnego z posiadanym zezwoleniem, nie oznacza, że w okresie ważności karty pobytu masz swobodny i nieograniczony dostęp do rynku pracy. Jeżeli będziesz chciał podjąć zatrudnienie u innego pracodawcy, to musisz złożyć wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Adnotacja „dostęp do rynku pracy” zostanie również zamieszczona w karcie pobytu, jeżeli udzielono Ci zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności niż wykonywanie pracy, a przepisy przewidują, że możesz pracować bez zezwolenia, np: jeśli jesteś studentem stacjonarnych studiów wyższych lub studiów doktoranckich, małżonkiem obywatela polskiego, przebywasz w Polsce w celu połączenia się z rodziną, jak również jeżeli masz zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE. Ci cudzoziemcy nie są objęci obowiązkiem posiadania zezwolenia na pracę, mogą dowolnie zmieniać pracodawcę.”

 

Czytaj także: Zezwolenie na pracę typu A i jeden z obowiązków pracodawcy 

 

Adnotacja ta może więc oznaczać, że cudzoziemiec ma pełny dostęp do polskiego rynku pracy. Np. posiadacz karty pobytu stałego lub karty rezydenta długoterminowego UE wydaną w Polsce może pracować na terytorium RP bez dodatkowych formalności legalizujących zatrudnienie, czyli bez uzyskania zezwolenia na pracę czy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

Dlatego sama informacja z karty pobytu „dostęp do rynku pracy” nie wyjaśnia wszystkiego. W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy zawsze warto sięgnąć do decyzji wydanej do tego zezwolenia i sprawdzić, w związku z jaką okolicznością (np. pracą, studiami, małżeństwem, działalnością gospodarczą, innymi okolicznościami) zostało ono wydane. Kluczowy jest tu artykuł z ustawy o cudzoziemcach, który określa okoliczność wydania i pozwoli ustalić, czy zatrudnienie będzie możliwe bez dokonania dodatkowych czynności, czy jednak konieczne będzie uzyskanie zezwolenia na pracę lub jego innego odpowiednika.  

 

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

 


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zasiłek dla bezrobotnych na 365 dni - komu przysługuje?
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych, po spełnieniu warunków, co do zasady przysługuje na 180 lub 365 dni. Kto może liczyć na zasiłek przez rok? Odpowiadamy.

 • Grupy docelowe w naborach - czy mogę złożyć wniosek o wsparcie z urzędu pracy?
  Urząd pracy prowadzi nabór wniosków na interesujące Cię wsparcie, ale nie jesteś pewny, czy zaliczasz się do grupy docelowej realizowanego projektu? Te informacje powinny Ci pomóc.

 • Terminy wpływające na zasiłek dla bezrobotnych [INFOGRAFIKA]
  Jeśli planujesz rejestrację w urzędzie pracy i zastanawiasz się, czy zostanie Ci przyznany zasiłek dla bezrobotnych, zwrócić szczególną uwagę na poniższe terminy.

 • Dotacja na otwarcie firmy – kiedy następuje wyrejestrowanie z urzędu pracy?
  Dotacja na otwarcie firmy, czyli jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, to jedno z najpopularniejszych wsparć, które osobom bezrobotnym oferują urzędy pracy. Jaką kwotę można otrzymać? Jakie warunki należy spełnić? Kiedy następuje wyrejestrowanie z urzędu pracy po przyznaniu dotacji?

 • Zasiłek dla bezrobotnych a świadczenie rodzicielskie
  Czy można pobierać jednocześnie zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie rodzicielskie? Sprawdź, kiedy te świadczenia można łączyć!

 • Rodzaje świadczeń pieniężnych wypłacanych przez urzędy pracy [Infografika]
  Osoby bezrobotne rejestrujące się w powiatowych urzędach pracy mogą liczyć na świadczenia pieniężne, które są finansowane ze środków Funduszu Pracy. Jednym z nich, i chyba najlepiej wszystkim znanym, jest zasiłek dla bezrobotnych. Jakie inne świadczenia wypłacają urzędy? Sprawdźcie sami.

 • Zmiany w przepisach BHP na stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy
  Postęp technologiczny, a wraz z nim zmiany, które zaszły w ostatnich 25 latach, stały się powodem nowelizacji przepisów dotyczących stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy. Co się zmieniło? Ile czasu mają pracodawcy na dostosowanie miejsca pracy do nowych regulacji? Odpowiadamy.

 • Ponad 20 tysięcy złotych na szkolenie dla osoby bezrobotnej
  Chcesz otrzymać środki na szkolenie indywidualne? Sprawdź, co należy zrobić, aby urząd pracy zrefundował koszty szkolenia!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy