Powrót

Czy za studenta płaci się ZUS?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-09-22

Wakacje to dobry czas na szukanie pracy przez studentów. Studenci do ukończenia 26. roku życia są chętnie zatrudniani na podstawie umowy zlecenia. Wiąże się to ze sporymi oszczędnościami dla zleceniodawcy. Jakimi? Odpowiadamy.

Za studenta, który nie ukończył 26 lat nie trzeba opłacać składek do ZUS na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to umów zlecenia i odnosi się zarówno do studentów dziennych, jak i zaocznych.

 

Umowa zlecenia ze studentem

Zwolnienie z opłacania składek ZUS dotyczy osób do ukończenia 26. roku życia, które mają status studenta, a ten przysługuje od dnia przyjęcia w poczet studentów do dnia złożenia egzaminu dyplomowego lub skreślenia z listy studentów. Na zwolnienie z opłacania składek nie ma wpływu obywatelstwo ani narodowość studenta. A więc student-cudzoziemiec również będzie zwolniony z opłacania składek ZUS od umowy zlecenia.

Brak składek na ZUS to oszczędność dla zleceniodawcy, jednak ma też swoje minusy. Student na umowie zlecenia nie otrzyma zasiłku chorobowego, w przypadku niezdolności do pracy, ponieważ nie są za niego odprowadzane składki chorobowe.

Wraz z ukończeniem 26. roku życia student wykonujący umowę zlecenia podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, dlatego musi zdecydować, czy opłacać składkę chorobową i zgłosić to zleceniodawcy na odpowiednim oświadczeniu.

 

Czytaj także: Absolwent na rynku pracy, czyli sposoby na zdobycie umiejętności praktycznych

 

Prawa studenta a status studenta

Zgodnie z przepisami ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia zachowuje prawa studenta do 31 października roku, w którym je ukończyła. Użyty w przepisach termin „zachowuje prawa studenta” nie jest tożsamy z posiadaniem statusu studenta. Oznacza to, że za zleceniobiorcę, który nie skończył 26 lat, ale zakończył edukację na pierwszym stopniu studiów i jest on przed rozpoczęciem nauki na drugim stopniu studiów, należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne

 

Czytaj także: Chcesz zatrudnić pracownika? Sprawdź, jakie koszty poniesiesz

 

Umowa o pracę ze studentem

Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe) oraz na ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe w przypadku zawarcia umowy o pracę. W tym przypadku nie ma znaczenia wiek zatrudnionego studenta.

 

Umowa zlecenia ze studentem a renta rodzinna

Umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem do 26. roku życia nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. To oznacza, że przychody osiągane z takiej umowy -co do zasady - nie są wliczane do limitu przychodów, od których zależy zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej.

 

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Kiedy jest możliwa rezygnacja z urlopu macierzyńskiego?
  Urlop macierzyński przeważnie wykorzystuje matka dziecka. Nie oznacza to jednak, że ojciec nie ma do niego prawa. Sprawdź, jakie warunki muszą być spełnione, aby matka dziecka mogła zrezygnować ze swojej części urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca dziecka.

 • Student (cudzoziemiec) a obowiązek posiadania zezwolenia na pracę
  Cudzoziemiec z kraju trzeciego, by legalnie pracować w Polsce powinien mieć tytuł pobytowy oraz zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak wyjątki. Jest bowiem grupa cudzoziemców, którzy nie potrzebują zezwolenia na pracę. Zaliczają się do niej m.in. studenci. Jakie warunki powinien spełnić student (cudzoziemiec), by świadczyć pracę w Polsce bez zezwolenia na pracę? Odpowiadamy.

 • Wypadek przy pracy a umowa zlecenia
  Jesteś zleceniobiorcą i uległeś wypadkowi przy pracy? Sprawdź, czy otrzymasz zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy oraz odszkodowanie z ZUS.

 • Urlop macierzyński nie zawsze chroni przez zwolnieniem
  Stanowisko pracy kobiety w ciąży lub przebywającej na urlopie macierzyńskim podlega szczególnej ochronie. Co do zasady pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w takim przypadku. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Podpowiadamy, w jakich przypadkach ochrona przed zwolnieniem w okresie urlopu macierzyńskiego nie obowiązuje.

 • Zasiłek macierzyński 2023 – co powinieneś wiedzieć?
  Zmiany długości urlopów związanych z rodzicielstwem wprowadzone do Kodeksu pracy w kwietniu 2023 r. niosą za sobą również zmianę przepisów dotyczących zasiłku macierzyńskiego. Sprawdź, co się zmieniło w tym zakresie.

 • Zmiana wymiaru zasiłku macierzyńskiego 2023
  Wraz z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu pracy, od 26 kwietnia 2023 r. zmienił się nie tylko wymiar urlopów związanych z rodzicielstwem, ale zmianie uległy również przepisy dotyczące zasiłku macierzyńskiego. Sprawdź, ile wynosi aktualny wymiar urlopu.

 • Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu i chorobowemu – jaka jest różnica?
  Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie chorobowe często są mylone lub używane zamiennie. To jednak zupełnie różne rodzaje ubezpieczeń. Podpowiadamy, jakie są różnice.

 • Masz zaległości w opłacaniu składek do ZUS? Sprawdź, jak możesz sobie pomóc
  Układ ratalny z ZUS to jeden ze sposobów na wyjście z zadłużenia z powodu nieopłacania składek. Podpowiadamy, jak zawrzeć z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych układ ratalny w spłacaniu należności.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy