Powrót

Czy staż jest płatny?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-07-07

Staż z urzędu pracy oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Czy to oznacza, że za staż nie otrzymasz wynagrodzenia? Wyjaśniamy.

Stażysta skierowany na staż przez urząd pracy nie jest pracownikiem w światle przepisów Kodeksu pracy, a co za tym idzie - nie otrzymuje wynagrodzenia od pracodawcy, ponieważ nie zawarł z nim umowy o pracę. W okresie odbywania stażu stażysta zachowuje status osoby bezrobotnej, a za staż otrzymuje stypendium stażowe wypłacane przez urząd pracy.

 

Czytaj także: Odmowa podjęcia pracy a status osoby bezrobotnej

 

Kto może iść na staż z urzędu pracy?

Na staż mogą być kierowane wszystkie osoby bezrobotne niezależnie od wieku. Wiek stażysty może mieć znaczenie jedynie dla okresu odbywania stażu. Jeśli jesteś osobą po 30. roku życia, urząd pracy może skierować Cię na staż trwający do 6 miesięcy. Jeśli nie ukończyłeś jeszcze 30. roku życia, staż może trwać do 12 miesięcy.

 

Ile wynosi stypendium stażowe?

Stypendium stażowe wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych, co daje kwotę 1790,30 zł na rękę (kwota obowiązuje od czerwca 2023 r.). Dodatkowo za stażystę urząd pracy odprowadza składki. Stażysta otrzymujący stypendium stażowe podlega z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, a także ubezpieczeniom wypadkowemu i zdrowotnemu. Stażysta nie podlega natomiast ubezpieczeniu chorobowemu. Oznacza to, że w przypadku choroby stażysta nie otrzyma zasiłku chorobowego, ale jego stypendium stażowe będzie ciągle wypłacane przez urząd pracy.

 

Czytaj także: Od czego zacząć organizację stażu, czyli podstawowe informacje dla pracodawcy

 

Czy stażysta dostanie urlop?

Stażysta, inaczej niż pracownik, nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego, ale ma prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu, za które otrzyma wynagrodzenie, tj. stypendium stażowe. Stażysta nie otrzyma natomiast prawa do urlopu bezpłatnego lub okolicznościowego, bo są to uprawnienia pracownicze.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Karta pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy"
  Cudzoziemcy, którzy uzyskują pozytywną decyzję wojewody i zezwolenie na pobyt np. czasowy odbierają kartę pobytu, na której najczęściej widnieje adnotacja „dostęp do rynku pracy”. Co ona oznacza? Wyjaśniamy.

 • Zmiany w przepisach BHP na stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy
  Postęp technologiczny, a wraz z nim zmiany, które zaszły w ostatnich 25 latach, stały się powodem nowelizacji przepisów dotyczących stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy. Co się zmieniło? Ile czasu mają pracodawcy na dostosowanie miejsca pracy do nowych regulacji? Odpowiadamy.

 • Ponad 20 tysięcy złotych na szkolenie dla osoby bezrobotnej
  Chcesz otrzymać środki na szkolenie indywidualne? Sprawdź, co należy zrobić, aby urząd pracy zrefundował koszty szkolenia!

 • Świadczenie aktywizacyjne [INFOGRAFIKA]
  Świadczenie aktywizacyjne to wsparcie, jakie urząd pracy może przyznać pracodawcy za zatrudnienie osoby bezrobotnej. Kto może zostać skierowany przez urząd? Jak długo wypłacane jest świadczenie? Sprawdźcie.

 • Roboty publiczne a limit umów o pracę na czas określony
  Czy umowa o pracę, którą podpisują bezrobotni w ramach robót publicznych wlicza się do limitu 3 umów (33 miesięcy) na czas określony, wymienionych w Kodeksie pracy? Podpowiadamy.

 • Rozmowa o działalności i wsparciu urzędów pracy [WYWIAD]
  „Nasza praca nie ogranicza się jedynie do zapisów ustawowych. Wychodzimy poza Urząd” – mówi Piotr Matusiak. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku zapytaliśmy m.in. o to, na jakie wsparcie urzędu pracy może liczyć osoba bezrobotna, jakie formy pomocy cieszą się największą popularnością, czy planowane są zmiany w przepisach oraz o legalizację zatrudnienia cudzoziemców. Zapraszamy do lektury.

 • Staż z urzędu pracy a uprawnienia pracownicze
  Odbywałeś staż z urzędu pracy? Sprawdź, czy ten okres wpłynie na Twoje uprawnienia pracownicze.

 • Bon na zasiedlenie [INFOGRAFIKA]
  Bon na zasiedlenie to przewidziana w ustawie o promocji zatrudnienia forma wsparcia młodych osób, które postanowiły zmienić swoje miejsce zamieszkania z powodu podjęcia pracy w innym mieście. Jakie warunki należy spełnić, aby go otrzymać? Podpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy