Back

Zaległe wynagrodzenie a status bezrobotnego

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-05-24

Otrzymałeś zaległe wynagrodzenie lub premię? Sprawdź, czy ma to wpływ na status osoby bezrobotnej w urzędzie pracy!

Osoba bezrobotna utraci status bezrobotnego, jeśli osiągnie miesięczny przychód przekraczający 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przepisy przewidują jednak możliwość otrzymania wynagrodzenia w trakcie posiadania statusu osoby bezrobotnej bez utraty tego statusu.

 

Zaległe wynagrodzenie

Zdarza się, że wypłata zaległego wynagrodzenia wpływa na konto już po rozwiązaniu stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej. Otrzymanie przelewu z umowy zawartej przed rejestracją, bez względu na jego wysokość, nie wpływa na status osoby bezrobotnej. Nie ma również obowiązku zgłaszania do urzędu pracy otrzymanego wynagrodzenia.

 

Czytaj także: Nauka w szkole policealnej a status osoby bezrobotnej

 

Trzynastka

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, potocznie nazywane trzynastką, powinno być wypłacone do końca I kwartału przypadającego po roku, w którym powstało prawo do jego wypłaty. Osoby uprawnione do trzynastki, które są już zarejestrowane w urzędzie pracy, nie powinny obawiać się utraty statusu bezrobotnego. Wysokość otrzymanej trzynastki nie powoduje konieczności wyrejestrowania się z urzędu pracy.

 

Jednorazowa odprawa pieniężna

Jednorazowa odprawa pieniężna ma w świetle przepisów górniczych charakter odprawy pieniężnej bezwarunkowej. Osoby, które rozwiążą stosunek pracy i otrzymają z tego tytułu jednorazową odprawę pieniężną (bez wcześniejszego pobierania zasiłku socjalnego) na podstawie przepisów górniczych, mogą zarejestrować się we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotni oraz uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych od dnia rejestracji.

 

Czytaj także: Co wpływa na wysokość zasiłku dla bezrobotnych?

 

Tego typu odprawa jest świadczeniem z tytułu uprzedniego zatrudnienia, a zatem nie stanowi przychodu w rozumieniu definicji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 24 ustawy o promocji zatrudnienia. Zatem wypłata zaległej odprawy w okresie posiadania przez daną osobę statusu bezrobotnego nie stanowi przyczyny do pozbawienia jej posiadanego statusu osoby bezrobotnej.

 

Szczegółowych informacji w zakresie statusu bezrobotnego udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19524.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Przychody osoby bezrobotnej
  Osoba bezrobotna (zarejestrowana w urzędzie pracy) to m.in. taka, która nie jest zatrudniona i nie wykonuje innej pracy zarobkowej. Ponadto zdolna i gotowa do podjęcia pracy. Czy taka osoba może osiągać przychód z innego tytułu niż praca? Odpowiadamy.

 • Status bezrobotnego a nieruchomość rolna
  Czy osoba, która posiada nieruchomość rolną może zarejestrować się w urzędzie pracy i uzyskać status bezrobotnego? Odpowiadamy.

 • Jakie składniki wynagrodzenia wliczają się do „trzynastki”?
  Pracownicy zatrudnieni w sferze budżetowej uprawnieni są do otrzymania trzynastej pensji, tzw. trzynastki. Pracownik nabywa prawo do trzynastki w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, a jeśli nie przepracował całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do trzynastki w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Jakie elementy wynagrodzenia wliczają się do trzynastki? Podpowiadamy.

 • Minimalne wynagrodzenie 2024 r.
  Podobnie jak w 2023 r. pierwsza podwyżka minimalnego wynagrodzenia będzie miała miejsce w styczniu 2024 r., a druga w lipcu 2024 r. Sprawdź, co warto wiedzieć na temat minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r.

 • Działalność nierejestrowa – nowy próg przychodów
  Działalność nierejestrowa, czyli nieewidencjonowana, to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy. Sprawdź, jaki przychód możesz osiągnąć z działalności nierejestrowej i jaki ma to wpływ na status osoby bezrobotnej.

 • Nauka w szkole policealnej a status osoby bezrobotnej
  Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy student studiów stacjonarnych nie może się zarejestrować w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Co w przypadku ucznia lub słuchacza szkoły policealnej? Czy forma nauki ma znaczenie? Podpowiadamy.

 • Czy premia wlicza się do minimalnego wynagrodzenia?
  Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych. Czy pracodawca może uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Odpowiadamy.

 • Minimalne wynagrodzenie 2023
  1 stycznia każdego roku wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa w przypadku umów cywilnoprawnych. Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku wyjątkowo wzrasta dwukrotnie – 1 stycznia i 1 lipca. Sprawdź ile wynosi minimalne wynagrodzenie w 2023 r.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy