Back

Minimalne wynagrodzenie 2024 r.

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-01-01

Podobnie jak w 2023 r. pierwsza podwyżka minimalnego wynagrodzenia będzie miała miejsce w styczniu 2024 r., a druga w lipcu 2024 r. Sprawdź, co warto wiedzieć na temat minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r.

Dlaczego płaca minimalna w 2024 r. wzrośnie dwukrotnie? Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeśli w kolejnym roku prognozowany wskaźnik cen wyniesie co najmniej 105%, wówczas ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia.

W 2024 r. prognozowany wskaźnik cen ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wyniesie 106,6%. W 2023 r. prognoza wynosiła blisko 110%.

 

Czytaj także: Czy premia wlicza się do minimalnego wynagrodzenia?

 

Minimalne wynagrodzenie 2024 r. brutto

1 stycznia danego roku kalendarzowego wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa w przypadku umów cywilnoprawnych.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 4242 zł brutto, a stawka godzinowa 27,70 zł brutto.

Od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. – minimalne wynagrodzenie wyniesie 4300 zł brutto, a stawka godzinowa 28,10 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie 2024 netto – ile na rękę?

Od 1 stycznia 2024 r. pracownicy dostaną aż o 642 zł brutto więcej w porównaniu do wcześniejszego roku. Jakie koszty należy odliczyć w celu obliczenia kwoty netto? Są to:

 • składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe),
 • składkę zdrowotną,
 • zaliczkę na podatek dochodowy (PIT).

Zgodnie z przyjętymi założeniami projektu budżetu państwa na 2024 r., przeciętne wynagrodzenie wyniesie 7 824 zł. Oznacza to wzrost o 12,8% w porównaniu z rokiem 2023. O tyle wzrośnie też wysokość składek ZUS.

Po odjęciu tych kosztów minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2024 r. wyniesie 3 221,98 zł netto, a od 1 lipca 2024 r. wyniesie 3 261,53 zł netto.

W przypadku umowy zlecenia na obliczanie minimalnego wynagrodzenia netto mają wpływ czynniki, takie jak:

 • zatrudnienie u innego pracodawcy,
 • status studenta,
 • wiek poniżej 26 lat,
 • opłacanie dobrowolnie ubezpieczenia chorobowego.

 

Czytaj także: Rozwiązanie umowy o pracę a wypłata wynagrodzenia

 

Minimalne wynagrodzenie studenta do 26 roku życia

Pracodawca zatrudniający studenta lub ucznia poniżej 26. roku życia na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej nie musi odprowadzać za niego składek do ZUS na ubezpieczenia społeczne.

Dodatkowo, pracownik lub zleceniobiorca do ukończenia 26 lat jest objęty zerowym PIT, co oznacza, że jest zwolniony z podatku dochodowego. Zerowy PIT dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą oraz umowy zlecenia, bez względu na to, czy są uczniami lub studentami, czy nie.

W związku z powyższym student lub uczeń do ukończenia 26. roku życia, który wykonuje umowę zlecenia będzie otrzymywał ustaloną stawkę wynagrodzenia na rękę, bez konieczności pomniejszania jej o składki ZUS czy podatek PIT.

Uwaga! Każda umowa o pracę rodzi obowiązek odprowadzania składek do ZUS, nawet jeśli zawarta jest z uczniem lub studentem poniżej 26. roku życia.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Praca w godzinach nadliczbowych. Kto nie może jej wykonywać, a kto może jej odmówić?
  Praca w godzinach nadliczbowych jest możliwa w określonych przypadkach. Są jednak grupy pracowników, którym nie można jej powierzyć w ogóle. Kto się do nich zalicza? Są też grupy pracowników, którzy mogą odmówić pracy w godzinach nadliczbowych. Kto może nie wyrazić zgody na taką pracę? Odpowiadamy.

 • Czy pracodawca może powierzyć pracę w innym miejscu niż wskazane w umowie?
  Miejsce lub miejsca wykonywania pracy są wskazane w umowie o pracę. Czy pracodawca może powierzyć pracownikowi pracę w innej lokalizacji niż ta wskazana w umowie? Odpowiadamy.

 • Dokumentacja pracownicza a zlikwidowany zakład pracy
  Dokumenty potwierdzające zatrudnienie i okresy składkowe są bardzo ważne. Nie zawsze jednak o nich pamiętamy lub nawet zdarza nam się je zgubić. Co w sytuacji, gdy zakład pracy, w którym kiedyś pracowaliśmy został zlikwidowany, a my nie mamy świadectwa pracy lub zaświadczenia o okresach odprowadzanych składek. Gdzie szukać pomocy? Odpowiadamy.

 • Czy można podpisać umowę o pracę w trakcie zwolnienia lekarskiego?
  Zwolnienie lekarskie pracownika to szczególny czas, w którym np. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę. Stanowi o tym art. 41 Kodeksu pracy. Co w sytuacji, gdy pracownik chce podpisać umowę o pracę w trakcie choroby? Czy ma do tego prawo? Odpowiadamy.

 • Zaległe wynagrodzenie a status bezrobotnego
  Otrzymałeś zaległe wynagrodzenie lub premię? Sprawdź, czy ma to wpływ na status osoby bezrobotnej w urzędzie pracy!

 • Nie ze wszystkich uprawnień rodzicielskich skorzysta jednocześnie matka i ojciec
  Kodeks pracy przewiduje liczne uprawnienia związane z rodzicielstwem. Jednym z nich jest zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz zakaz delegowania poza stałe miejsce pracy rodzica wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8. roku życia. Czy oboje rodzice mają prawo skorzystać z tego uprawnienia? Co w przypadku, gdy tylko jeden z nich jest zatrudniony? Podpowiadamy.

 • Umowa o pracę tymczasową a uprawnienia pracownicze
  Czym jest umowa o pracę tymczasową i jakie są warunki zatrudnienia na jej podstawie? Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

 • Zadaniowy czas pracy - zasady
  Zadaniowy czas pracy jest jednym z systemów czasu pracy. Na czym polega i kto może pracować w takim systemie? Podpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy