Powrót

Poradnictwo zawodowe

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-06-07

Czym jest poradnictwo zawodowe?

Poradnictwo zawodowe jest procesem, w którym doradca zawodowy i klient pracują wspólnie nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez klienta decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy.

Kto może skorzystać z poradnictwa zawodowego?

Z usług poradnictwa zawodowego mogą skorzystać wszystkie osoby bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Natomiast z usług poradnictwa zawodowego w centrum informacji i planowania kariery zawodowej mogą skorzystać wszystkie osoby pełnoletnie.

Co należy zrobić, żeby skorzystać z usług poradnictwa zawodowego?

Należy zgłosić się do powiatowego urzędu pracy, w którym czekać będzie na Ciebie doradca zawodowy.

W powiatowych urzędach pracy oraz w centrach informacji i planowania kariery zawodowej są zatrudnieni doradcy zawodowi, którzy udzielają porad i informacji zawodowych.

Poradnictwo zawodowe świadczone jest w formie:

 • poradnictwa indywidualnego – przez które należy rozumieć proces, podczas którego doradca zawodowy w sposób świadomy i celowy wykorzystując procedury i techniki rozmowy doradczej, motywuje klienta do swobodnego wypowiadania się oraz aktywnego współdziałania w rozwiązywaniu jego problemów,
 • poradnictwa grupowego – będące pracą z ludźmi, którzy jako członkowie grupy, w atmosferze akceptacji i otwartości, mają możliwość zbadania i zdefiniowania własnego problemu zawodowego, dokonania adekwatnej oceny siebie oraz rozwijania umiejętności, podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej.

Dlaczego warto skorzystać z poradnictwa zawodowego?

Dzięki skorzystaniu z poradnictwa zawodowego:

 • poznasz swoje umiejętności i zainteresowania zawodowe,
 • zaplanujesz rozwój kariery zawodowej,
 • sporządzisz dokumenty aplikacyjne,
 • przygotujesz się do rozmowy z pracodawcą,
 • zbadasz swoje uzdolnienia przedsiębiorcze,
 • dowiesz się o podstawowych zasadach zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • nauczysz się sposobów radzenia sobie ze stresem.

W ramach poradnictw zawodowego są również inicjowane, organizowane i prowadzone szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

Przydatne informacje

Poradnictwo zawodowe realizowane jest zgodnie z zasadami:

 • dostępności,
 • dobrowolności,
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową,
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia,
 • bezpłatności,
 • poufności i ochrony danych osobowych.

Doradcy zawodowi mogą również udzielać pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i osób poszukujących pracy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 38)

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.Pokaż/ukryj panel komentarzy