Powrót

Usługi urzędów pracy w zakresie poradnictwa zawodowego

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-01-22

Czym jest poradnictwo zawodowe?

Poradnictwo zawodowe obejmuje dwa obszary działań:

 • wspieranie procesu rekrutacji, pomoc w określeniu cech psychofizycznych niezbędnych do wykonywania konkretnego zawodu, pomoc w poszukiwaniu odpowiednich kandydatów (polegająca na diagnozowaniu predyspozycji zawodowych osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy, kierowaniu na badania psychologiczne bądź lekarskie, pozwalające na wydanie opinii o przydatności zawodowej za zgodą osoby bezrobotnej),
 • wspieranie rozwoju zawodowego Twojego i Twoich pracowników przez udzielanie porad zawodowych, informacji na temat rynku pracy, możliwości szkolenia.

Kto może skorzystać z poradnictwa zawodowego?

Jeżeli jesteś pracodawcą, możesz skorzystać z usług poradnictwa zawodowego.

Co należy zrobić, żeby skorzystać z poradnictwa zawodowego?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy przy rekrutacji na stanowisko pracy bądź potrzebujesz wsparcia w rozwoju zawodowym swoim lub Twoich pracowników, powinieneś zgłosić się do właściwego urzędu pracy.

Dlaczego warto korzystać z poradnictwa, jakie oferuje urząd pracy?

Pomoc urzędów pracy w zakresie selekcji i rekrutacji pracowników pozwala Ci:

 • zaoszczędzić czas,
 • zaoszczędzić środki – poradnictwo jest bezpłatne,
 • poznać opinię doradcy na temat kwalifikacji formalnych, umiejętności, predyspozycji i uzdolnień kandydatów do pracy – doradcy dysponują różnego rodzaju testami i kwestionariuszami badającymi zainteresowania, umiejętności, preferencje i uzdolnienia zawodowe,
 • mieć pewność, że zastosowane metody i narzędzia w zakresie doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego są profesjonalne,
 • zachować swobodę wyboru,
 • mieć lepszą orientację na rynku pracy i być skuteczniejszym w działaniu.

Przydatne informacje

Poradnictwo zawodowe dla pracodawców jest:

 • ogólnodostępne,
 • oparte na indywidualnych wyborach,
 • oparte na równych szansach,
 • dobrowolne,
 • prowadzone z zachowaniem poufności danych osobowych osób korzystających z usług doradców.

Doradztwo indywidualne polega na wspólnej pracy Twojej i doradcy zawodowego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 38)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.