Powrót

Szkolenia z urzędu pracy

Szkolenia, studia podyplomowe, finansowanie egzaminów i licencji, stypendium z tytułu kontynuowania nauki, pożyczka szkoleniowa - to formy pomocne przy podnoszeniu kwalifikacji, oferowane przez powiatowy urząd pracy.

Czym charakteryzują się poszczególne formy wsparcia?

Szkolenia – zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

Pożyczka szkoleniowa - pożyczka udzielana na sfinansowanie kosztów szkolenia, przyznawana na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy, w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Finansowanie egzaminów i licencji - sfinansowanie egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz pokrycie kosztów uzyskania licencji, niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki – jest skierowane do osób bezrobotnych, które decydują się podjąć dalszą naukę w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.

Dofinansowanie studiów podyplomowych - umożliwia pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności.

Jeśli masz status osoby bezrobotnej, urząd może sfinansować Twoją naukę i wypłacić Ci stypendium.

W poniższym dziale znajdziesz szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania na ww. formy wsparcia.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.Pokaż/ukryj panel komentarzy