Powrót

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-01-05

Decyzja o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy jest jednostronną decyzją pracodawcy, niezależną od tego, która strona stosunku pracy złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę i z jakiego powodu. Nie ma też znaczenia, czy wypowiadana jest umowa na okres próbny, na czas określony, czy nieokreślony. Jeśli to pracownik występuje do pracodawcy z wnioskiem o zwolnienie go z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, nie jest to dla pracodawcy wiążące. Może, ale nie musi wyrazić na to zgody.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy nie musi dotyczyć całego okresu wypowiedzenia, a tylko jego część.

 

Prawo do wynagrodzenia

Jeśli pracodawca podejmie decyzję o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy, to za cały okres tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Pomimo nieobecności w pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie liczone w taki sam sposób jak za urlop wypoczynkowy, a więc oprócz wynagrodzenia zasadniczego będą miały wpływ również inne składniki, np.: premie regulaminowe, dodatki za nadgodziny czy dodatki za pracę w nocy.

 

Urlop wypoczynkowy

Pracodawca nie może udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi w okresie zwolnienia go z obowiązku świadczenia pracy. Jeżeli pracownik nie wykorzystał przysługującego mu urlopu, pracodawca powinien wypłacić mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Z punktu widzenia pracodawcy, korzystniej jest wysłać pracownika w okresie wypowiedzenia na niewykorzystany urlop wypoczynkowy, a dopiero później zwolnić go z obowiązku świadczenia pracy.

 

Przywrócenie do pracy

O ile decyzja o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy jest jednostronna, o tyle przywrócenie do pracy pracownika po wydaniu takiej decyzji zależy już od dobrej woli pracownika. Kodeks pracy nie przewiduje tu okoliczności, które będą nakazywać pracownikowi powrót do pracy. Jeśli jednak podejmie decyzję o powrocie, strony powinny zawrzeć porozumienie o rezygnacji ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przez pracownika.

Należy zaznaczyć, że rezygnacja ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przez pracownika nie jest jednoznaczna z uchyleniem wypowiedzenia. Pracownik w takim przypadku dalej jest w okresie obowiązującego go wypowiedzenia.

 

Szczegółowych informacji w zakresie prawa pracy udziela Państwowa Inspekcja Pracy.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Nieprzestrzeganie praw pracownika - gdzie szukać pomocy?
  Pracownicy i pracodawcy z roku na rok są coraz bardziej świadomi swoich praw i obowiązków wynikających z umowy o pracę. Niestety nieprawidłowości w tym zakresie wciąż się zdarzają. Podpowiadamy, co grozi pracodawcy za nieprzestrzeganie praw pracownika oraz gdzie w takiej sytuacji pracownik może szukać pomocy.

 • Prawo pracy – czas pracy
  Co się kryje pod pojęciem czas pracy? Co się do niego wlicza? Jak wyglądają normy czasu pracy? Odpowiadamy.

 • Stosunek pracy a umowy cywilnoprawne
  Pracę można świadczyć w różnych formach. O tym, którą wybrać decydują w głównej mierze charakter wykonywanego zajęcia i deklaracja stron. Jak różne formy świadczenia pracy wyglądają w świetle obowiązujących przepisów? Czym jest stosunek pracy, a czym świadczenie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych? Odpowiadamy.

 • Udzielanie urlopu wypoczynkowego
  Jakie zasady obowiązują pracodawcę i pracownika przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego? Jak to wygląda w przypadku osoby zatrudnionej na niepełny etat lub posiadającej orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności? Odpowiadamy.

 • Kobieta pracująca, czyli uprawnienia pracujących mam
  Połączenie roli mamy z życiem zawodowym nie jest łatwym zadaniem. Kodeks pracy przewiduje jednak szereg praw i przywilejów, które mogą to nieco ułatwić. Podpowiadamy, jakie uprawnienia pracownicze przysługują kobietom, wracającym do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy wychowawczego.

 • Urlop wypoczynkowy – prawo do pierwszego urlopu
  Urlop wypoczynkowy to czas zasłużonego, płatnego odpoczynku od pracy. Dla wielu pracowników jest on okresem bardzo wyczekiwanym. Często wiąże się z podróżą, wypoczynkiem na plaży czy błogim lenistwem. Aby uzyskać prawo do urlopu wypoczynkowego należy spełnić jeden podstawowy warunek – pracować. Kiedy uzyskujemy prawo do pierwszego urlopu i jak rośnie jego wymiar? Odpowiadamy.

 • Urlop wypoczynkowy - wymiar urlopu
  Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy, do którego wliczają się także inne okresy. Jak zmienia się ilość dni wolnych przysługujących pracownikowi w zależności od przepracowanych lat i ukończonej szkoły? Jak policzyć wymiar urlopu wypoczynkowego? Odpowiadamy.

 • Rodzaje wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
  Zwolnienie pracownika może mieć różne przyczyny. Niezależnie od nich pracodawca powinien kierować się przepisami Kodeksu pracy. Podpowiadamy, jakie są tryby rozwiązania stosunku pracy z inicjatywy pracodawcy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy