Powrót

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-01-05

Decyzja o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy jest jednostronną decyzją pracodawcy, niezależną od tego, która strona stosunku pracy złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę i z jakiego powodu. Nie ma też znaczenia, czy wypowiadana jest umowa na okres próbny, na czas określony, czy nieokreślony. Jeśli to pracownik występuje do pracodawcy z wnioskiem o zwolnienie go z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, nie jest to dla pracodawcy wiążące. Może, ale nie musi wyrazić na to zgody.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy nie musi dotyczyć całego okresu wypowiedzenia, a tylko jego część.

 

Prawo do wynagrodzenia

Jeśli pracodawca podejmie decyzję o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy, to za cały okres tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Pomimo nieobecności w pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie liczone w taki sam sposób jak za urlop wypoczynkowy, a więc oprócz wynagrodzenia zasadniczego będą miały wpływ również inne składniki, np.: premie regulaminowe, dodatki za nadgodziny czy dodatki za pracę w nocy.

 

Urlop wypoczynkowy

Pracodawca nie może udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi w okresie zwolnienia go z obowiązku świadczenia pracy. Jeżeli pracownik nie wykorzystał przysługującego mu urlopu, pracodawca powinien wypłacić mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Z punktu widzenia pracodawcy, korzystniej jest wysłać pracownika w okresie wypowiedzenia na niewykorzystany urlop wypoczynkowy, a dopiero później zwolnić go z obowiązku świadczenia pracy.

 

Przywrócenie do pracy

O ile decyzja o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy jest jednostronna, o tyle przywrócenie do pracy pracownika po wydaniu takiej decyzji zależy już od dobrej woli pracownika. Kodeks pracy nie przewiduje tu okoliczności, które będą nakazywać pracownikowi powrót do pracy. Jeśli jednak podejmie decyzję o powrocie, strony powinny zawrzeć porozumienie o rezygnacji ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przez pracownika.

Należy zaznaczyć, że rezygnacja ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przez pracownika nie jest jednoznaczna z uchyleniem wypowiedzenia. Pracownik w takim przypadku dalej jest w okresie obowiązującego go wypowiedzenia.

 

Szczegółowych informacji w zakresie prawa pracy udziela Państwowa Inspekcja Pracy.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Planowane zmiany w Kodeksie pracy
  Już od nowego roku czekają nas spore modyfikacje w Kodeksie pracy. Podpowiadamy, jakie zmiany czekają pracodawców i pracowników w zakresie urlopów.

 • Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.

 • Brak wynagrodzenia a rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
  Czy niewypłacanie pracownikowi wynagrodzenia na czas może być powodem rozwiązania umowy przez pracownika bez wypowiedzenia? Na co zwrócić uwagę i jakie przepisy Kodeksu pracy mają w tym przypadku zastosowanie? Odpowiadamy.

 • Obowiązki pracodawcy w czasie upałów
  Okres wakacyjny kojarzy się ze słoneczną, upalną pogodą. O ile oczekujemy wysokiej temperatury podczas planowanego urlopu, o tyle upalna pogoda może być bardzo uciążliwa, a wręcz niebezpieczna podczas wykonywania pracy. Podpowiadamy, jakie obowiązki ma pracodawca względem pracowników wykonujących pracę podczas upałów.

 • Urlop szkoleniowy. Kiedy możesz z niego skorzystać?
  Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownik, który podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, ma możliwość skorzystania z urlopu szkoleniowego. Podpowiadamy, jaki jest wymiar urlopu szkoleniowego oraz kto może z niego skorzystać.

 • Bieg okresu wypowiedzenia [INFOGRAFIKA]
  Czy wiesz, jak liczyć bieg okresu wypowiedzenia? Podpowiadamy!

 • Uprawnienia pracownika-rodzica dziecka niepełnosprawnego
  Pracownik opiekujący się dzieckiem niepełnosprawnym może wnioskować o elastyczne formy zatrudnienia, jeśli nie naruszają one organizacji pracy. Podpowiadamy, z jakich ułatwień mogą skorzystać rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz jakich formalności należy dopełnić.

 • Potrącenia z wynagrodzenia za pracę
  Wynagrodzenie za pracę podlega ochronie. Pracodawca nie może więc bez zgody pracownika dokonywać jakichkolwiek potrąceń z wypłaty. Wyjątek stanowią sytuacje przewidziane w przepisach, np. świadczenia alimentacyjne. Pozostałe, bezpodstawne potrącenia są wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, zagrożonym karą grzywny do 30 tys. zł.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy