Powrót

Wypadek przy pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2017-12-29

Sprawdź, kiedy możemy mówić o wypadku w pracy lub w drodze do pracy oraz jak się zachować w takiej sytuacji.

W I kwartale 2017 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy wyniosła ogółem 16 807 osób i była o 0,5% mniejsza w porównaniu z I kwartałem 2016 r. Ponad 99 proc. osób uległo wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim. Spadek liczby wypadków nie oznacza, że możemy  ignorować pierwszą pomoc. Jak podaje serwis pulshr.pl pracownicy nie umieją udzielać pierwszej pomocy. Ponad 4 tys. pracodawców i innych podmiotów skontrolowanych w ubiegłym roku przez Państwową Inspekcję Pracy nie przygotowało instrukcji niesienia pierwszej pomocy albo opracowało ją błędnie. Nieco więcej, około 150 firm, nie wyznaczyło pracowników do jej udzielania albo ustanowiło nieodpowiednią ich liczbę, a ponad 3 tys. nie miało niezbędnych do tego środków.

Pracownik, który ulega tego rodzaju wypadkowi, może liczyć na specjalne świadczenia, ale wypłata świadczenia uzależniona jest  od tego, czy postąpimy zgodnie z obowiązującymi zasadami.

 

Definicje wypadku przy pracy i w drodze do lub z pracy

 

Aby wypadek mógł być uznany za wypadek przy pracy, musi wpisywać się w określoną w przepisach definicję. Musi więc być to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, którego skutkiem jest uraz lub śmierć, i które nastąpiło w związku z pracą. Czyli podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika codziennych czynności lub poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy – nawet bez jego plecenia, w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Wypadek w drodze do lub z pracy to zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do bądź z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego. Aby zdarzenie losowe zostało zakwalifikowane do tego typu wypadku, droga powinna być najkrótsza i nie może zostać przerwana. Poza wyjątkiem przerwania drogi w sytuacji, gdy jest to życiowo uzasadnione, a czas nie przekroczył granic potrzeby. Droga natomiast może nie być najkrótszą, jeśli jest dla pracownika, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

 

Co robić, kiedy wypadek się zdarzy

 

Poszkodowany, o ile jego stan zdrowia na to pozwala, powinien niezwłocznie zgłosić wypadek swojemu przełożonemu.

Pracodawca najpierw zapewnia pracownikowi pierwszą pomoc oraz wyeliminowuje lub ogranicza zagrożenie. Następnie zabezpiecza przed dostępem niepowołanych osób miejsce wypadku. Pracodawca powinien również  zadbać, aby maszyny, urządzenia i inne przedmioty, które spowodowały wypadek, nie zmieniły swego miejsca. Zmiana ich położenia możliwa jest tylko w sytuacji, gdy należy ratować osoby, mienie lub zapobiec niebezpieczeństwu!

Kiedy już wszystko jest zabezpieczone, a poszkodowany uzyskał niezbędną pomoc, pracodawca zawiadamia o zdarzeniu właściwego, ze względu na miejsce zdarzenia, inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy (można to zrobić telefonicznie, przez całą dobę) oraz prokuratora o śmiertelnym, ciężkim bądź zbiorowym wypadku.

 

Czynności, które należy podjąć w razie wypadku w drodze do pracy

 

Poszkodowany w wypadku w drodze do lub z pracy powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie pracodawcę. Na podstawie oświadczenia poszkodowanego pracownika, członka rodziny lub świadków, informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających pierwszej pomocy oraz ustaleń sporządzającego kartę wypadku, zdarzenie zostaje uznane za wypadek w drodze do lub z pracy.

 

Świadczenia powypadkowe

 

Poszkodowany, z tytułu wypadku przy pracy, może otrzymać takie świadczenia, jak: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, dodatek pielęgnacyjny.

Jeśli jednak przyczyną wypadku było naruszenie przez pracownika przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, świadczenia nie przysługują! Poszkodowany nie otrzyma świadczenia  również w sytuacji, gdy przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: http://www.pip.gov.pl/html/pl/prewencja/wypadki/88000000.htm

http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=402

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-pierwszym-kwartale-2017-roku,3,27.html

http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/pracownicy-nie-umieja-udzielac-pierwszej-pomocy-w-razie-wypadku-bedzie-problem,46491.html


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Co warto wiedzieć o urlopie okolicznościowym?
  Poza chorobą mogą zdarzyć się inne ważne wydarzenia w życiu rodzinnym, uniemożliwiające pracownikowi przyjście do pracy, w związku z którymi pracodawca jest zobowiązany udzielić urlopu.

 • Krwiodawstwo a nieobecność w pracy
  Oddawanie krwi to szlachetny gest, który nie wymaga zbyt wiele wysiłku, a może uratować komuś życie. Z tą dobroczynnością związane są pewne przywileje, między innymi ulgi podatkowe, czas wolny od zajęć szkolnych czy obowiązków zawodowych.

 • Minimalne wynagrodzenie wzrasta o kilkaset złotych
  Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku. Pracowników z minimalnym wynagrodzeniem czeka podwyżka. O ile wzrośnie wynagrodzenie?

 • Coraz mniej czasu na wykorzystanie zaległego urlopu
  Jeszcze tylko tydzień pozostał na wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego z 2018 r. Co w sytuacji, gdy pracownik nie zdąży go wykorzystać? Kiedy niewykorzystany urlop przepada?

 • Rozwiązanie umowy o pracę a ciąża pracownicy
  Przepisy prawa pracy zapewniają kobietom w ciąży szczególną ochronę przed zwolnieniem, dzięki czemu pracodawcy zobligowani są do stworzenia im odpowiednich warunków zatrudnienia. Skala tej ochrony zależy w głównej mierze od rodzaju umowy o pracę, na podstawie której przyszła matka jest zatrudniona.

 • Zmiana czasu z letniego na zimowy
  Po raz kolejny, ale jeszcze nie ostatni, w najbliższy weekend przestawimy zegarki na czas zimowy. Co to oznacza dla pracujących tej nocy?

 • Zmiany w Kodeksie pracy
  We wrześniu kolejne zmiany w przepisach prawa pracy. Sprawdź, co się zmieni!

 • Urlop wypoczynkowy po urlopie rodzicielskim
  Kończysz urlop macierzyński, rodzicielski lub wychowawczy? Zastanawiasz się, ile urlopu wypoczynkowego ci przysługuje? Podpowiadamy, jak go wyliczyć!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.