Powrót

Urlop bezpłatny

Pracownik ma prawo wystąpić do pracodawcy o udzielenie urlopu bezpłatnego. Pracodawca może udzielić takiego urlopu pracownikowi tylko na jego wniosek. Czy to się jednak opłaca?

Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Jest to zatem przerwa w wykonywaniu obowiązków służbowych, podczas której pracownikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie oraz nie są za niego odprowadzane składki do ZUS. W związku z tym w okresie urlopu bezpłatnego pracownik nie zachowuje też prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w tym prawa do zasiłku chorobowego i opiekuńczego.

 

Podstawa prawna

Pracodawca nie może sam wysłać pracownika na urlop bezpłatny. Może on zostać udzielony pracownikowi wyłącznie na jego pisemny wniosek. Mówi o tym art. 174 Kodeksu pracy. Ponadto Kodeks pracy przewiduje również możliwość wykonywania pracy na rzecz innego pracodawcy podczas urlopu bezpłatnego przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.  W tym przypadku okres urlopu bezpłatnego wliczać się będzie do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.

 

Limit urlopu bezpłatnego

Kodeks pracy nie przewiduje górnej granicy trwania urlopu bezpłatnego. Może on zatem trwać od jednego dnia do nawet kilku lat. Pracodawca może natomiast odwołać pracownika z urlopu bezpłatnego. Art. 174 Kodeksu pracy przewiduje, że przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn. Co oznacza dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu bezpłatnego? Jest to możliwe tylko w przypadku, jeśli w umowie między pracodawcą a pracownikiem został zawarty taki zapis. Jeśli w umowie nie zamieszono takiego zastrzeżenia, pracodawca nie może odwołać pracownika z urlopu bezpłatnego bez jego zgody, nawet w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.

 

Urlop bezpłatny oczami pracownika i pracodawcy

Na urlop bezpłatny zazwyczaj udają się osoby, które znalazły się w trudniej sytuacji życiowej i z różnych przyczyn nie mogą wykonywać obowiązków służbowych. Co prawda w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym, pracownik nie otrzyma żadnego wynagrodzenia, to ma pewne poczucie stabilności, że będzie mógł wrócić na swoje stanowisko pracy. Składając wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego, pracownik nie musi podawać przyczyny. Pracodawca jednak wcale nie musi się zgodzić na taki urlop.

Z perspektywy pracodawcy udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego jest nieopłacalne. Mimo, iż w tym czasie nie będzie on odprowadzał za takiego pracownika składek ani wypłacał mu pensji, to pozostaje luka kadrowa, którą trzeba zapełnić. W tym czasie pracodawca musi zatrudnić nowego pracownika na zastępstwo, wdrożyć go i przeszkolić, co może generować dodatkowe koszty. Z tego względu pracodawcy niechętnie udzielają urlopu bezpłatnego, a jeśli już się na to zgodzą, to pod warunkiem podpisania z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji. Taki zabieg ma celu ochronę swoich interesów w przypadku, kiedy pracownik podczas urlopu bezpłatnego mógłby pracować o innego pracodawcy o podobnym profilu działalności.

Informacji w zakresie przepisów kodeksu pracy udziela Państwowa Inspekcja Pracy.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło: Art. 174 Kodeksu pracy

https://bezprawnik.pl/urlop-bezplatny/

 

 


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców [Tarcza Antykryzysowa]
  Jedną z form wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej jest pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Kogo dotyczy i jakie warunki należy spełnić, aby móc się o nią ubiegać? Nowelizacja ustawy wprowadza nowe zasady ubiegania się o pożyczkę oraz nowe warunki jej umorzenia.

 • Dlaczego nie każdy przedsiębiorca otrzyma zasiłek dla bezrobotnych?
  Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie przyznawane nie dla wszystkich zarejestrowanych. Jakie warunki musi spełniać przedsiębiorca, żeby otrzymać zasiłek?

 • Sposób rozwiązania umowy a zasiłek dla bezrobotnych
  Od tego, w jaki sposób zostanie rozwiązana Twoja umowa o pracę zależy, kiedy dostaniesz zasiłek dla bezrobotnych. Sprawdź, w jakich sytuacjach zasiłek przyznawany jest od razu po rejestracji, a kiedy trzeba poczekać na wypłatę świadczenia!

 • Okresy wpływające na wysokość zasiłku dla bezrobotnych
  Zastanawiasz się, w jakiej wysokości otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych? Odpowiedź uzależniona jest od sumy Twoich okresów uprawniających do zasiłku. Sprawdź, w jakiej wysokości świadczenie otrzymasz!

 • Tarcza antykryzysowa – co każdy pracodawca powinien wiedzieć?
  Którym pracownikom należy się dofinansowanie wynagrodzeń i jakie warunki trzeba spełnić, aby je otrzymać? Czy w czasie pandemii pracodawcy mogą zlecać nadgodziny lub zmieniać system pracy? Czym są świadczenia postojowe? Te pytania zadaje sobie niejeden polski pracodawca. Eksperci firmy ADP Polska postanowili udzielić odpowiedzi na najistotniejsze kwestie nurtujące polskich przedsiębiorców.

 • Zmiany w tarczy antykryzysowej. Pytania i odpowiedzi
  Jakie zmiany zaszły w tarczy antykryzysowej, kto jeszcze uzyskał prawo do wsparcia?

 • Tarcza antykryzysowa – najczęściej zadawane pytania
  Część form wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej została przekazana do realizacji powiatowym oraz wojewódzkim urzędom pracy. Oto najczęściej zadawane pytania w ostatnim czasie przez klientów Zielonej Linii.

 • Równouprawnienie w zatrudnieniu
  Równe traktowanie w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn jest podstawową zasadą stosunku pracy. Jakie przepisy prawa to gwarantują i jak równouprawnienie w zatrudnieniu wygląda w praktyce?

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.