Powrót

Urlop bezpłatny

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-04-17

Pracownik ma prawo wystąpić do pracodawcy o udzielenie urlopu bezpłatnego. Pracodawca może udzielić takiego urlopu pracownikowi tylko na jego wniosek. Czy to się jednak opłaca?

Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Jest to zatem przerwa w wykonywaniu obowiązków służbowych, podczas której pracownikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie oraz nie są za niego odprowadzane składki do ZUS. W związku z tym w okresie urlopu bezpłatnego pracownik nie zachowuje też prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w tym prawa do zasiłku chorobowego i opiekuńczego.

 

Podstawa prawna

Pracodawca nie może sam wysłać pracownika na urlop bezpłatny. Może on zostać udzielony pracownikowi wyłącznie na jego pisemny wniosek. Mówi o tym art. 174 Kodeksu pracy. Ponadto Kodeks pracy przewiduje również możliwość wykonywania pracy na rzecz innego pracodawcy podczas urlopu bezpłatnego przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.  W tym przypadku okres urlopu bezpłatnego wliczać się będzie do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.

 

Limit urlopu bezpłatnego

Kodeks pracy nie przewiduje górnej granicy trwania urlopu bezpłatnego. Może on zatem trwać od jednego dnia do nawet kilku lat. Pracodawca może natomiast odwołać pracownika z urlopu bezpłatnego. Art. 174 Kodeksu pracy przewiduje, że przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn. Co oznacza dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu bezpłatnego? Jest to możliwe tylko w przypadku, jeśli w umowie między pracodawcą a pracownikiem został zawarty taki zapis. Jeśli w umowie nie zamieszono takiego zastrzeżenia, pracodawca nie może odwołać pracownika z urlopu bezpłatnego bez jego zgody, nawet w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.

 

Urlop bezpłatny oczami pracownika i pracodawcy

Na urlop bezpłatny zazwyczaj udają się osoby, które znalazły się w trudniej sytuacji życiowej i z różnych przyczyn nie mogą wykonywać obowiązków służbowych. Co prawda w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym, pracownik nie otrzyma żadnego wynagrodzenia, to ma pewne poczucie stabilności, że będzie mógł wrócić na swoje stanowisko pracy. Składając wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego, pracownik nie musi podawać przyczyny. Pracodawca jednak wcale nie musi się zgodzić na taki urlop.

Z perspektywy pracodawcy udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego jest nieopłacalne. Mimo, iż w tym czasie nie będzie on odprowadzał za takiego pracownika składek ani wypłacał mu pensji, to pozostaje luka kadrowa, którą trzeba zapełnić. W tym czasie pracodawca musi zatrudnić nowego pracownika na zastępstwo, wdrożyć go i przeszkolić, co może generować dodatkowe koszty. Z tego względu pracodawcy niechętnie udzielają urlopu bezpłatnego, a jeśli już się na to zgodzą, to pod warunkiem podpisania z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji. Taki zabieg ma celu ochronę swoich interesów w przypadku, kiedy pracownik podczas urlopu bezpłatnego mógłby pracować o innego pracodawcy o podobnym profilu działalności.

Informacji w zakresie przepisów kodeksu pracy udziela Państwowa Inspekcja Pracy.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło: Art. 174 Kodeksu pracy

https://bezprawnik.pl/urlop-bezplatny/

 

 


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Dlaczego nie każdy przedsiębiorca otrzyma zasiłek dla bezrobotnych?
  Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie przyznawane nie dla wszystkich zarejestrowanych. Jakie warunki musi spełniać przedsiębiorca, żeby otrzymać zasiłek?

 • Składki odprowadzane za osobę bezrobotną
  Rejestracja w urzędzie pracy ma na celu wsparcie osoby bezrobotnej w podjęciu zatrudnienia. Chęć uzyskania statusu osoby bezrobotnej nie może być podyktowana wyłącznie potrzebą posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Sprawdź, jakie składki odprowadza urząd pracy za zarejestrowaną osobę bezrobotną.

 • Równouprawnienie w zatrudnieniu
  Równe traktowanie w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn jest podstawową zasadą stosunku pracy. Jakie przepisy prawa to gwarantują i jak równouprawnienie w zatrudnieniu wygląda w praktyce?

 • Zasiłek dla bezrobotnych a świadczenie rodzicielskie
  Czy można pobierać jednocześnie zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie rodzicielskie? Sprawdź, kiedy te świadczenia można łączyć!

 • Zasiłek macierzyński z urzędu pracy?
  Planujesz rejestrację w urzędzie pracy i jesteś w ciąży? Sprawdź, jakie świadczenia Ci przysługują!

 • Rejestracja w urzędzie pracy osoby z zawieszoną działalnością gospodarczą
  Czy osoba, która zawiesiła działalność gospodarczą może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny? Czy przysługuje jej prawo do zasiłku? Jakie dokumenty powinna przygotować w związku z zawieszeniem działalności? Odpowiadamy.

 • Uzupełnienie zasiłku dla bezrobotnych
  Otrzymałeś prawo do zasiłku i podjąłeś w tym czasie pracę? Podpowiadamy, co zrobić, aby nie stracić tego prawa w przypadku ponownej utraty zatrudnienia.

 • Brak gotowości do podjęcia pracy przez bezrobotnego
  Rejestracja w urzędzie pracy jest dobrowolna. Status osoby bezrobotnej niesie jednak za sobą pewne obowiązki. Jednym z nich jest stawiennictwo w wyznaczonych przez urząd pracy terminach. Co w przypadku braku stawienia się na obowiązkowej wizycie?

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.