Powrót

Świadczenia dla bezrobotnych obywateli Ukrainy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-10-09

Zawierane przez Polskę dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym mają na celu ułatwienie osobom ubezpieczonym nabywania prawa do świadczeń w innym państwie, którego dotyczą.

Umowy dwustronne oparte są na podstawowych zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, czyli na:

 • zasadzie równego traktowania,
 • zasadzie stosowania jednego ustawodawstwa,
 • zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia,
 • zasadzie zachowania praw nabytych (eksportu świadczeń).

 

Zakres takiej umowy ma charakter zróżnicowany. Najczęściej obejmuje zasady przyznawania emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, zasiłku chorobowego, ale również świadczeń zdrowotnych, zasiłków rodzinnych czy zasiłków dla osób bezrobotnych.

 

Zasiłek z urzędu pracy dzięki umowie dwustronnej

Obywatele Polski i Ukrainy, dzięki tzw. koordynacji dwustronnej, mogą korzystać z przywilejów w zakresie świadczeń dla bezrobotnych. Jest to możliwe dzięki zawarciu przez te kraje porozumienia administracyjnego w sprawie stosowania dwustronnej umowy międzynarodowej o zabezpieczeniu społecznym.

Przepisy dotyczące koordynacji dwustronnej reguluje Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, sporządzona w Kijowie dnia 18 maja 2012 r. oraz Porozumienie administracyjne w sprawie stosowania tej umowy.

Zgodnie z art. 9 umowy, okresy ubezpieczenia przebyte zgodnie z ustawodawstwem jednego państwa są uwzględniane (jeżeli jest to niezbędne i jeżeli się one nie pokrywają) przy ustalaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z ustawodawstwem drugiego państwa, jeżeli osoba zainteresowana posiada okresy ubezpieczenia przebyte bezpośrednio przed utratą pracy zgodnie z ustawodawstwem drugiego państwa. Okres wypłacania zasiłku dla bezrobotnych podlega wtedy skróceniu o okres, w którym bezrobotny otrzymywał taki zasiłek na terytorium drugiego państwa w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 

Zaświadczenie z ukraińskiej instytucji

Porozumienie administracyjne w sprawie stosowania umowy między Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym określa, że osoba bezrobotna ubiegająca się o zasiłek w jednym z tych państw przedkłada zaświadczenie potwierdzające okresy ubezpieczenia obowiązujące na terytorium drugiego państwa. W świetle tych przepisów obywatel Ukrainy, który ubiega się o zasiłek dla bezrobotnych w polskim urzędzie pracy, powinien zwrócić się do ukraińskiej instytucji o potwierdzenie okresów ubezpieczenia oraz okresów pobierania w tym kraju zasiłku dla bezrobotnych.

 

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia).

 

Źródło:

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym sporządzona w Kijowie dnia 18 maja 2012 r.

Porozumienie administracyjne w sprawie stosowania umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym.

https://wuppoznan.praca.gov.pl/bezrobotni-cudzoziemcy

https://www.zus.pl/o-zus/wspolpraca-miedzynarodowa-zus/umowy-miedzynarodowe-o-zabezpieczeniu-spolecznym


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Dodatek solidarnościowy a zasiłek dla bezrobotnych
  19 czerwca 2020 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał ustawę o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Czym jest ten rodzaj świadczenia i komu przysługuje?

 • Zawieszenie prawa do zasiłku dla bezrobotnych a dodatek aktywizacyjny
  Zawieszenie prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie pozbawia statusu osoby bezrobotnej. Co z dodatkiem aktywizacyjnym? Czy w przypadku znalezienia pracy w okresie zawieszonego zasiłku dodatek aktywizacyjny może być przyznany?

 • Sytuacje, które wpływają na okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych
  Masz prawo do zasiłku i otrzymujesz skierowanie na staż, szkolenie lub inną formę wsparcia. Sprawdź, jaki będzie miało to wpływ na wypłacane świadczenie!

 • Zasiłek dla bezrobotnych w 2020 r.
  W jakiej wysokości będzie wypłacany w 2020 roku? Sprawdź!

 • Zmiana zamieszkania bezrobotnego z prawem do zasiłku
  Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie wypłacane osobom bezrobotnym przez powiatowe urzędy pracy po dokonaniu formalnej rejestracji i spełnieniu odpowiednich warunków. Okres pobierania zasiłku jest uzależniony od wielu czynników, szczególnie ważna jest stopa bezrobocia na terenie danego powiatu. Może być on przyznany na okres sześciu lub dwunastu miesięcy.

 • Zasiłek dla bezrobotnych po opiece nad dzieckiem
  Kobiety często pytają, czy będzie im przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych po urlopach/ zasiłkach związanych z rodzicielstwem? Podpowiadamy, kiedy rejestracja w urzędzie pracy jest możliwa i czy zasiłek dla bezrobotnych będzie przysługiwał!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.