Powrót

Świadczenia dla bezrobotnych obywateli Ukrainy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-10-09

Zawierane przez Polskę dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym mają na celu ułatwienie osobom ubezpieczonym nabywania prawa do świadczeń w innym państwie, którego dotyczą.

Umowy dwustronne oparte są na podstawowych zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, czyli na:

 • zasadzie równego traktowania,
 • zasadzie stosowania jednego ustawodawstwa,
 • zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia,
 • zasadzie zachowania praw nabytych (eksportu świadczeń).

 

Zakres takiej umowy ma charakter zróżnicowany. Najczęściej obejmuje zasady przyznawania emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, zasiłku chorobowego, ale również świadczeń zdrowotnych, zasiłków rodzinnych czy zasiłków dla osób bezrobotnych.

 

Zasiłek z urzędu pracy dzięki umowie dwustronnej

Obywatele Polski i Ukrainy, dzięki tzw. koordynacji dwustronnej, mogą korzystać z przywilejów w zakresie świadczeń dla bezrobotnych. Jest to możliwe dzięki zawarciu przez te kraje porozumienia administracyjnego w sprawie stosowania dwustronnej umowy międzynarodowej o zabezpieczeniu społecznym.

Przepisy dotyczące koordynacji dwustronnej reguluje Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, sporządzona w Kijowie dnia 18 maja 2012 r. oraz Porozumienie administracyjne w sprawie stosowania tej umowy.

Zgodnie z art. 9 umowy, okresy ubezpieczenia przebyte zgodnie z ustawodawstwem jednego państwa są uwzględniane (jeżeli jest to niezbędne i jeżeli się one nie pokrywają) przy ustalaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z ustawodawstwem drugiego państwa, jeżeli osoba zainteresowana posiada okresy ubezpieczenia przebyte bezpośrednio przed utratą pracy zgodnie z ustawodawstwem drugiego państwa. Okres wypłacania zasiłku dla bezrobotnych podlega wtedy skróceniu o okres, w którym bezrobotny otrzymywał taki zasiłek na terytorium drugiego państwa w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 

Zaświadczenie z ukraińskiej instytucji

Porozumienie administracyjne w sprawie stosowania umowy między Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym określa, że osoba bezrobotna ubiegająca się o zasiłek w jednym z tych państw przedkłada zaświadczenie potwierdzające okresy ubezpieczenia obowiązujące na terytorium drugiego państwa. W świetle tych przepisów obywatel Ukrainy, który ubiega się o zasiłek dla bezrobotnych w polskim urzędzie pracy, powinien zwrócić się do ukraińskiej instytucji o potwierdzenie okresów ubezpieczenia oraz okresów pobierania w tym kraju zasiłku dla bezrobotnych.

 

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia).

 

Źródło:

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym sporządzona w Kijowie dnia 18 maja 2012 r.

Porozumienie administracyjne w sprawie stosowania umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym.

https://wuppoznan.praca.gov.pl/bezrobotni-cudzoziemcy

https://www.zus.pl/o-zus/wspolpraca-miedzynarodowa-zus/umowy-miedzynarodowe-o-zabezpieczeniu-spolecznym


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Dodatek aktywizacyjny a urlop bezpłatny
  Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i mającej prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez ten urząd zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Czy świadczenie to będzie naliczane również w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym? Odpowiadamy.

 • Zasiłek dla bezrobotnych a świadczenie rodzicielskie
  Czy można pobierać jednocześnie zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie rodzicielskie? Sprawdź, kiedy te świadczenia można łączyć!

 • Co wpływa na wysokość zasiłku dla bezrobotnych?
  Suma okresów uprawniających do zasiłku dla bezrobotnych wpływa na wysokość tego zasiłku. Sprawdź, jakie to okresy.

 • Ponowna rejestracja a prawo do zasiłku
  Jak wygląda sytuacja osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna z prawem do zasiłku, gdy wyrejestruje się z urzędu pracy na krócej niż 365 dni i potem ponownie zarejestruje? Co z zasiłkiem? Odpowiadamy.

 • Jak dostać zasiłek dla bezrobotnych?
  Rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna nie zawsze wiąże się z otrzymaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych, potocznie zwanego kuroniówką. Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych należy spełnić określone warunki. Jakie to warunki i jaka jest wysokość „kuroniówki” w 2023 roku? Podpowiadamy.

 • Jaką rolę pełni Fundusz Pracy?
  Fundusz Pracy (FP) jest państwowym funduszem, w ramach którego gromadzone są środki na cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia. Jakie to cele i jakie znaczenie ma Fundusz Pracy? Sprawdź!

 • Skrócony okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych
  W przepisach czytamy, że okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych ulega skróceniu m.in. o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek. Jak rozumieć ten zapis? Wyjaśniamy.

 • Prowadziłeś działalność gospodarczą? Sprawdź, czy otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych
  Nie każdy były przedsiębiorca otrzyma zasiłek dla bezrobotnych po zamknięciu lub zawieszeniu działalności gospodarczej. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać prawo do zasiłku? Jaki wpływ na zasiłek ma zamknięcie lub zawieszenie działalności? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy