Powrót

Status osoby bezrobotnej a zaległe wynagrodzenie

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-12-29

Osoba bezrobotna ma obowiązek w terminie 7 dni zgłosić do urzędu pracy osiągnięcie przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia. Co w przypadku, jeśli wypłata będzie miała miejsce już po dokonaniu rejestracji w urzędzie pracy? Sprawdź, kiedy zaległe wynagrodzenie nie wpłynie na status bezrobotnego.

Zgodnie z przepisami, osiągnięcie przez bezrobotnego przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia skutkuje wyrejestrowaniem. Nie chodzi tutaj tylko o przychód z tytułu podjętego zatrudnienia czy działalności gospodarczej, ale również każdy inny, który podlega opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, np. z tytułu wynajmu mieszkania. Przepisy przewidują możliwość otrzymania wynagrodzenia w trakcie figurowania w rejestrze osób bezrobotnych bez utraty statusu. Warunek jest jeden - musi to być zaległe wynagrodzenie, sprzed rejestracji w urzędzie pracy.

 

Zaległe wynagrodzenie

Zdarza się, że przed rejestracją w urzędzie pracy było wykonane jakieś zlecenie, które będzie opłacone za jakiś czas, kiedy zleceniobiorca jest już zarejestrowaną osobą bezrobotną. W takiej sytuacji, wypłata zaległego wynagrodzenia, bez względu na jego wysokość, nie wpływa na status osoby bezrobotnej. Nie trzeba również zgłaszać do urzędu pracy otrzymanej wypłaty.

Również pracownicy, którzy otrzymali, tzw. trzynastkę posiadając już status osoby bezrobotnej, nie muszą zgłaszać do urzędu pracy osiągniętego przychodu, bo nie utracą z tego powodu statusu.

 

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie

Przepis dotyczący przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia i utraty statusu osoby bezrobotnej nie ma zastosowania w przypadku przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Oznacza to, że osoba, która jest rentierem (utrzymuje się z dochodów pasywnych płynących od posiadanego kapitału, nieruchomości, odsetek od papierów wartościowych lub wkładów bankowych), może zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Nie będzie tutaj miał znaczenia rozmiar otrzymywanych odsetek.

 

Informacji na temat rejestracji w urzędzie pracy i statusu osoby bezrobotnej udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19524.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Przychody osoby bezrobotnej
  Osoba bezrobotna (zarejestrowana w urzędzie pracy) to m.in. taka, która nie jest zatrudniona i nie wykonuje innej pracy zarobkowej. Ponadto zdolna i gotowa do podjęcia pracy. Czy taka osoba może osiągać przychód z innego tytułu niż praca? Odpowiadamy.

 • Jakie składniki wynagrodzenia wliczają się do „trzynastki”?
  Pracownicy zatrudnieni w sferze budżetowej uprawnieni są do otrzymania trzynastej pensji, tzw. trzynastki. Pracownik nabywa prawo do trzynastki w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, a jeśli nie przepracował całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do trzynastki w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Jakie elementy wynagrodzenia wliczają się do trzynastki? Podpowiadamy.

 • Minimalne wynagrodzenie 2024 r.
  Podobnie jak w 2023 r. pierwsza podwyżka minimalnego wynagrodzenia będzie miała miejsce w styczniu 2024 r., a druga w lipcu 2024 r. Sprawdź, co warto wiedzieć na temat minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r.

 • Czy premia wlicza się do minimalnego wynagrodzenia?
  Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych. Czy pracodawca może uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Odpowiadamy.

 • Pełnienie roli w zarządzie spółki a rejestracja w urzędzie pracy
  Pozostawanie w stosunku pracy, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej wykluczają rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki nie wlicza się w żaden z tych przypadków. Czy zatem nabycie statusu osoby bezrobotnej w tej sytuacji będzie możliwe? Podpowiadamy.

 • Minimalne wynagrodzenie 2023
  1 stycznia każdego roku wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa w przypadku umów cywilnoprawnych. Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku wyjątkowo wzrasta dwukrotnie – 1 stycznia i 1 lipca. Sprawdź ile wynosi minimalne wynagrodzenie w 2023 r.

 • Informowanie urzędu o podjęciu pracy
  Kto informuje urząd pracy o podjęciu pracy przez bezrobotnego, pracodawca czy bezrobotny? W jakim terminie należy wysłać informację do urzędu? Co grozi za niedopełnienie tego obowiązku? Wyjaśniamy.

 • Chcesz zatrudnić pracownika? Sprawdź, jakie koszty poniesiesz
  Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę wiąże się z obowiązkiem wypłaty wynagrodzenia oraz opłacania części składek ZUS. Podpowiadamy, jakie koszty ponosi pracodawca, a które składki finansowane są przez pracownika.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy