Powrót

Rozwój obszarów wiejskich na przestrzeni ostatnich lat [Raport]

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-03-13

Zakres pomocy udzielanej przez ARiMR jest szeroki i odpowiada zróżnicowanym potrzebom rozwojowym obszarów wiejskich. Jakie projekty były realizowane, jakie będą oraz jakie efekty przynoszą?

ARiMR, czyli Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała 1994 r. w celu wspierania przekształcenia strukturalnego w rolnictwie i na wsi. Od lat realizuje programy wsparcia na rzecz rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz rozwoju obszarów wiejskich. Środki rozdysponowywane przez Agencję przyczyniają się do pozytywnych zmian zachodzących na polskiej wsi oraz rozwoju ekonomicznego obszarów wiejskich co zwiększa ich atrakcyjność nie tylko dla mieszkańców, ale również dla przedsiębiorców.

Beneficjentami pomocy ARiMR są głównie: rolnicy, mieszkańcy wsi, przedsiębiorcy przetwórstwa rolno-spożywczego, samorządy lokalne, lokalne grupy działania, grupy producentów rolnych oraz podmioty z sektora rybackiego.

 

Efekty zrealizowanych projektów

 

Zrealizowane programy pozwoliły na rozwój branży przetwórczej w Polsce oraz przyniosły sukcesy, nie tylko na rynkach europejskich. Wsparły dostosowanie gospodarstw do standardów obowiązujących w UE, np. środki z budżetu PROW 2007–2013 przeznaczono na inwestycje, przetwórstwo, modernizację gospodarstw, organizację grup producentów rolnych, przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska naturalnego, poprawę infrastruktury, wspiercie lokalnej aktywności oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Unijne wsparcie pozwoliło również na utworzenie lub znaczące rozbudowanie gospodarstw rybackich oraz utrzymanie gospodarstw hodujących ryby tradycyjnymi metodami, które przyczyniają się do poprawy środowiska naturalnego.

 

 

Z takiej pomocy skorzystał, np. beneficjent z województwa lubuskiego, który za otrzymane środki kupił ciągnik rolniczy, miodarkę nierdzewną oraz 7 pni pszczelich, dzięki czemu rozszerzył profil gospodarstwa o produkcję i sprzedaż miodu. Odbył również szkolenia z zakresu produkcji, przetwórstwa oraz sprzedaży w gospodarstwie rolnym, jak również podatku VAT i kontroli podatkowej.

Udzielane wsparcie nie zawsze związane jest ściśle z gospodarstwem rolnym. Kolejny beneficjent, ze wspomnianego województwa, stworzył przedsiębiorstwo świadczące usługi reklamowe, fotografię, realizację video oraz usługi za pomocą drona. Otrzymane środki pozwoliły mu na zakup sprzętu audiowideo oraz organizację szkoleń i kursów z zakresu obsługi programów graficznych oraz do obróbki video.

Kolejny beneficjent z małopolski za otrzymane wsparcie rozpoczął działalność związaną z mobilną myjnią parową oraz autodetalingiem. Wsparcie umożliwiło mu udział w szkoleniu oraz zakup niezbędnego sprzętu.

 

Obecnie realizowana zadania

 

W obecnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 zaplanowano 37,9 mld euro.

 

 

Dopłaty bezpośrednie to najbardziej popularny instrument wspierania dochodów rolników, który zapewnia wsi stabilne źródło dochodów oraz obniża koszty prowadzenia gospodarstwa.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ma na celu ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich; zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności rolnictwa oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach. Środki maja pomóc również w promowaniu efektywnego  gospodarowania zasobami i wspieraniu przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu. PROW 2014-2020 zapewnia promowanie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich.   

Aktualny harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 znajduje się na stronie ARiMR.

Dzięki otrzymanym dotacjom obraz polskiej wsi i rolnictwa uległ znaczącej zmianie. Możemy pochwalić się nowoczesnymi i konkurencyjnymi gospodarstwami rolnymi. Inwestycja w infrastrukturę poprawiła jakość życia mieszkańców.

 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło: https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/Publikacje-biblioteka/2018/ARiMR_bl_Broszura_1.11_-_Rola_ARiMR_w_rozwoju_rolnictwa_-_PL_A4_18-05-2018.pdf


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.