Powrót

Równouprawnienie w zatrudnieniu

Równe traktowanie w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn jest podstawową zasadą stosunku pracy. Jakie przepisy prawa to gwarantują i jak równouprawnienie w zatrudnieniu wygląda w praktyce?

Pracodawca ma obowiązek traktować zatrudnionych w jednakowy sposób. Oznacza to, że nie ma prawa dyskryminować pracowników ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze godzin.

Przepisy regulujące równouprawnienie

Zasada równości kobiet i mężczyzn gwarantowana jest przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Mówi o tym art. 33 Konstytucji: „Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń”.

Art. 18 Kodeksu pracy gwarantuje równe traktowanie w przebiegu całego stosunku pracy:

 • w zakresie nawiązania stosunku pracy,
 • jego trwania (w tym w zakresie warunków zatrudnienia, awansowania, dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych),
 • w zakresie rozwiązania stosunku pracy.

Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn, którego skutkiem jest w szczególności:

 • odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy,
 • niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z praca,
 • pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

 

Luka płacowa

Różnica między przeciętnym wynagrodzeniem brutto mężczyzn i kobiet wynosi w Polsce średnio 19,9 proc. na niekorzyść kobiet – wynika z ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego, przeprowadzanych co 2 lata. W porównaniu z poprzednimi latami nie widać zasadniczych zmian. W wielu firmach da się zauważyć, że większość stanowisk kierowniczych i wysokowyspecjalizowanych zajmują mężczyźni, kobiety natomiast często są pomijane przy awansach, mimo że mają takie same, a nawet wyższe kwalifikacje lub dłuższe doświadczenie zawodowe. To właśnie w obszarze tych stanowisk można zaobserwować największą lukę płacową, według danych GUS. Niższe wynagrodzenie kobiet może też wynikać z faktu, że już na etapie rozmowy kwalifikacyjnej kobiety podają niżesz kwoty, jeśli chodzi o oczekiwane wynagrodzenie. Oprócz tego przy ubieganiu się o podwyżkę, kobiety są zwykle bardziej powściągliwe.

 

Walka z luką płacową jest bardzo trudna. W Polsce oraz w Unii Europejskiej podejmowanych jest szereg działań, mających na celu poprawę sytuacji kobiet na rynku pracy. Jednym z nich jest program „Prawa, równość i obywatelstwo”, który finansuje przedsięwzięcia służące wspieraniu równego traktowania obu płci, wyeliminowaniu dyskryminacji i przemocy wobec kobiet. Mimo iż równouprawnienie jest jednym z ważnych celów w polityce Unii Europejskiej, to do pełnej równości wciąż mamy daleką drogę.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5821/1/7/1/kobiety_i_mezczyzni_na_rynku_pracy_2018.pdf

https://www.lexlege.pl/kp/rozdzial-iia-rowne-traktowanie-w-zatrudnieniu/5685/

https://www.rp.pl/Wynagrodzenia/303089949-Luka-placowa-Wysokosc-wynagrodzenia-nie-moze-zalezec-od-plci.html

 

 

 

 

 

 

 


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Urlop bezpłatny
  Pracownik ma prawo wystąpić do pracodawcy o udzielenie urlopu bezpłatnego. Pracodawca może udzielić takiego urlopu pracownikowi tylko na jego wniosek. Czy to się jednak opłaca?

 • Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców [Tarcza Antykryzysowa]
  Jedną z form wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej jest pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Kogo dotyczy i jakie warunki należy spełnić, aby móc się o nią ubiegać? Nowelizacja ustawy wprowadza nowe zasady ubiegania się o pożyczkę oraz nowe warunki jej umorzenia.

 • Dlaczego nie każdy przedsiębiorca otrzyma zasiłek dla bezrobotnych?
  Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie przyznawane nie dla wszystkich zarejestrowanych. Jakie warunki musi spełniać przedsiębiorca, żeby otrzymać zasiłek?

 • Sposób rozwiązania umowy a zasiłek dla bezrobotnych
  Od tego, w jaki sposób zostanie rozwiązana Twoja umowa o pracę zależy, kiedy dostaniesz zasiłek dla bezrobotnych. Sprawdź, w jakich sytuacjach zasiłek przyznawany jest od razu po rejestracji, a kiedy trzeba poczekać na wypłatę świadczenia!

 • Okresy wpływające na wysokość zasiłku dla bezrobotnych
  Zastanawiasz się, w jakiej wysokości otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych? Odpowiedź uzależniona jest od sumy Twoich okresów uprawniających do zasiłku. Sprawdź, w jakiej wysokości świadczenie otrzymasz!

 • Tarcza antykryzysowa – co każdy pracodawca powinien wiedzieć?
  Którym pracownikom należy się dofinansowanie wynagrodzeń i jakie warunki trzeba spełnić, aby je otrzymać? Czy w czasie pandemii pracodawcy mogą zlecać nadgodziny lub zmieniać system pracy? Czym są świadczenia postojowe? Te pytania zadaje sobie niejeden polski pracodawca. Eksperci firmy ADP Polska postanowili udzielić odpowiedzi na najistotniejsze kwestie nurtujące polskich przedsiębiorców.

 • Zmiany w tarczy antykryzysowej. Pytania i odpowiedzi
  Jakie zmiany zaszły w tarczy antykryzysowej, kto jeszcze uzyskał prawo do wsparcia?

 • Tarcza antykryzysowa – najczęściej zadawane pytania
  Część form wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej została przekazana do realizacji powiatowym oraz wojewódzkim urzędom pracy. Oto najczęściej zadawane pytania w ostatnim czasie przez klientów Zielonej Linii.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.